Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Wednesday, July 14, 2021

Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 11th Marathi

Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 11th Marathi
Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF: Unseen Comprehension for Class 11th Marathi


Unseen passage for Class 11th Marathi with MCQ Question & Answers PDF Download: Students can download the pdf of unseen passage for Class 11th Marathi with questions and answers. These unseen comprehension for Class 11th Marathi have been prepared by expert faculties having years of experience. We have uploaded the Unseen passage Class 11th Marathi in english in this page. Students preparing for upcoming exams can bookmark this page for new unseen comprehension passages of Class 11th Marathi.


Friends, today we have written unread passages for the students of Class 11th Marathi. With the help of which children can prepare for their upcoming exams. In this post, we have written many unread passage questions with answers, with the help of which children can practice from home.


Unseen Comprehension Passage for Class 11th Marathi in English

Comprehension means understanding or understanding. The purpose of reading a passage is to understand it. In this section, some passages of prose have been given for Unseen Passages for Class 11th Marathi, whose length is 60 to 120 words. Then some questions related to Unseen passages Class 11th Marathi will remain at the bottom of that passage.


We have seen that often children have difficulty in answering the questions of Unseen Passage, that's why we should practice them properly before the exam and they should pass with good marks in the exam.


1 Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF


मी जेव्हा कॉलेजमध्ये होतो तेव्हा मी उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या देहरामध्ये, आजीच्या जागी खर्च करायचो. मी मेच्या सुरुवातीस मैदान सोडून जुलैच्या अखेरीस परत जाईन. देवळी हे डेहरापासून तीस मैलांच्या अंतरावर एक लहान स्टेशन होते; याने भारतीय तराईच्या प्रचंड जंगलांची सुरूवात केली.

पहाटे पाचच्या सुमारास ही गाडी देवळीला पोहोचेल, स्टेशन स्टेशनवर विजेच्या बल्ब आणि तेलाचे दिवे लावले जात असत आणि रेल्वे रुळांवरील जंगल पहाटेच्या क्षुल्लक प्रकाशात दिसू शकेल. देवळीकडे एकच व्यासपीठ होते, आणि स्टेशन मास्टरचे कार्यालय आणि प्रतिक्षालय. व्यासपीठावर चहाची स्टॉल, फळ विक्रेता आणि काही भटक्या कुत्र्यांचा गर्व झाला; इतकेच नाही, कारण जंगलात धावण्यापूर्वी ट्रेन दहा मिनिटांसाठीच थांबली होती.

ते देवळी येथे का थांबले, माहित नाही. तेथे कधीही काहीही घडले नाही. कोणीही ट्रेनमधून खाली उतरले नाही आणि कोणीही आत शिरले नाही. प्लॅटफॉर्मवर कधीही कुली नव्हती. पण गाडी तिथे दहा मिनिटांत थांबली आणि मग एक घंटा वाजली, गार्ड आपली शिट्टी वाजवेल आणि सध्या देवळी मागे सोडून विसरला जाईल.

स्टेशनच्या भिंतींच्या मागे देवळीत काय घडले याबद्दल मला आश्चर्य वाटायचे. मला त्या एकाकी छोट्या व्यासपीठाबद्दल आणि कोणालाही भेटायचे नाही अशा जागेबद्दल नेहमीच वाईट वाटले. मी ठरवले की एके दिवशी देवळी येथे मी ट्रेनमधून उतरेन आणि दिवस फक्त तिथेच घालवून देईन.

मी अठरा वर्षांचा होतो, आजीला भेट देतो, आणि रात्रीची ट्रेन देवळी येथे थांबली. बास्केटमध्ये एक मुलगी बास्केट विकत खाली आली. ती थंडी होती आणि मुलीने तिच्या खांद्यावर एक शाल टाकली होती. तिचे पाय उघडे होते आणि तिचे कपडे जुने होते पण ती लहान मुलगी सुंदर आणि सन्मानाने चालत होती.

१.१ वरील उतारा वाचण्याच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

१.) महाविद्यालयीन काळात लेखक उन्हाळ्याच्या सुट्टीला कुठे घालवत असत?

२) देवळी कोठे आहे? हे काय चिन्हांकित केले?

)) देवळीचे रेल्वे स्थानक डेसराइब.

).) देवळी स्टेशन पहाटे पाच वाजता कसे दिसले?

).) देवळीच्या स्टेशनविषयी लेखकाला आश्चर्य का वाटले?

१.२ उतारावरून पुढील शब्दांचा आणि वाक्यांचा अर्थ शोधा:

(i) बेबनाव (पॅरा 1)

(ii) अतूट (पॅरा 3)

(iii) प्रतीक्षा करत असलेल्या लोकांच्या वापरासाठी खोली उपलब्ध करुन दिली आहे (पॅरा २)

(iv) आकर्षक मोहक मार्ग (परिच्छेद 5)

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१.) लेखक आपल्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आपल्या आजीच्या ठिकाणी देहरामध्ये घालवत असत.

२) देहलीपासून तीस मैलांवर देवळी हे एक छोटेसे स्टेशन होते. यात भारतीय तराईच्या खोल जंगलांची सुरूवात झाली.

).) देवळी हे एक छोटे, एकटे आणि निर्जन स्थान होते. त्यात स्टेशन मास्टरसाठी एक कार्यालय आणि प्रतिक्षालय फक्त एक व्यासपीठ होते. स्टेशनवर छोट्या चहाच्या स्टॉलवर, एक फळ विक्रेता आणि काही भटक्या कुत्रे दिसू लागले.

). पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास देवळी स्थानकात विद्युत बल्ब आणि तेलाचे दिवे लावले गेले. तो एक निर्जन देखावा दिला. पहाटेच्या क्षुल्लक प्रकाशात ट्रॅक ओलांडलेले जंगल फक्त दिसत होते.

). देवळीचे स्टेशन नेहमीच निर्जन दिसत होते. तेथे कोणीच ट्रेनमधून खाली उतरले नाही आणि कोणीही आत शिरले नाही. तरीही ट्रेन तेथे दहा मिनिटांसाठी थांबली. हे लेखक आश्चर्यचकित.

6.) (i) सुट्ट्या

(ii) विसरलात

(iii) प्रतीक्षालय

(iv) कृपेने


2 Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF


आपण स्वतःसमोर ठेवलेली वस्तू आपल्या स्वत: च्या हातांनी निर्मित कपड्यांना स्वत: ला पूर्णपणे कपड्यात घालण्यास समर्थ होती. म्हणून आम्ही तत्काळ गिरणीने विणलेल्या कपड्याचा वापर टाकून दिला आणि आश्रमातील सर्व सदस्यांनी केवळ भारतीय धाग्यातूनच हाताने विणलेले कापड घालण्याचा संकल्प केला. या पद्धतीचा अवलंब केल्याने आम्हाला अनुभवाचे विश्व आणले. थेट संपर्कापासून, विणकरांमधील जीवनाची स्थिती, त्यांच्या उत्पादनाची मर्यादा, त्यांचे धागेचे पुरवठा मिळविण्याच्या दिशेने अपंगत्व, ज्या मार्गाने त्यांना फसवणूकीचा बळी बनविला जात होता आणि शेवटचा मार्ग जाणून घेण्यास आम्हाला सक्षम केले. , त्यांचे कधीही वाढते कर्ज

आमच्या गरजा भागवण्यासाठी आम्ही ताबडतोब अशा स्थितीत नव्हतो. त्यामुळे हातमाग विणकरांकडून कपड्यांचा पुरवठा करणे हा पर्याय होता. परंतु भारतीय गिरणीतून तयार कपड्यांना कपड्यांच्या विक्रेत्यांकडून किंवा स्वतःच विणकरांकडून सहज मिळवता आले नाही. विणकरांनी विणलेले सर्व बारीक कापड हे परदेशी धाग्याचे होते, कारण भारतीय गिरण्यांनी बारीक गती केली नाही.

आजही भारतीय गिरण्यांकडून जास्त प्रमाणात मोजले जाणारे प्रमाण फारच मर्यादित असूनही ते मोजत नाहीत. आमच्यासाठी स्वदेशी धागा विणण्यासाठी तयार झालेले असे काही विणकर आम्हाला शोधण्याच्या अगदी शेवटच्या प्रयत्नातून आलेले होते आणि केवळ त्या अटीवरच की आश्रम त्यांनी तयार केलेले सर्व कापड उचलेल. अशा प्रकारे गिरणीच्या विणलेल्या कपड्यांना आपले परिधान म्हणून अंगिकारून आणि ते आमच्या मित्रांमध्ये पसरवून आम्ही स्वत: ला भारतीय सूतगिरण्यांचे स्वयंसेवी एजंट बनवले. यामुळे आम्हाला गिरणींच्या संपर्कात आणले आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाविषयी आणि त्यांच्या अपंगत्वाबद्दल आम्हाला काही माहिती मिळाली.

याने आम्हाला थेट संपर्कातून, विणकरांमधील जीवनाची स्थिती, त्यांच्या उत्पादनाची मर्यादा, सुताचा पुरवठा मिळविण्याच्या दिशेने अपंगत्व, ज्या मार्गाने त्यांना फसवणूकीचा बळी बनविला जात होता हे जाणून घेण्यास सक्षम केले आणि; शेवटचे त्यांचे वाढते कर्ज आमच्या गरजा भागवण्यासाठी आम्ही ताबडतोब अशा स्थितीत नव्हतो. त्यामुळे हातमाग विणकरांकडून कपड्यांचा पुरवठा करणे हा पर्याय होता. परंतु भारतीय गिरण्यांमधून तयार कपड्यांना कपड्यांच्या विक्रेत्यांकडून किंवा स्वतः विणकरांकडून सहज मिळवता आले नाही.

विणकरांनी विणलेले सर्व बारीक कापड हे परदेशी धाग्याचे होते, कारण भारतीय गिरण्यांनी बारीक गती केली नाही. आजही भारतीय गिरण्यांकडून जास्त प्रमाणात मोजणी करणे फारच मर्यादित आहे, परंतु सर्वात जास्त मोजणी ते अजिबात करू शकत नाहीत. आमच्या प्रयत्नांनंतरच आम्हाला असे काही विणकर सापडले जे आमच्यासाठी स्वदेशी धागा विणण्यासाठी उत्सुक होते आणि केवळ या अटीवरच की आश्रम त्यांनी तयार केलेले सर्व कापड उचलेल.

१.१ वरील उतारा वाचण्याच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

१.) आश्रमातील सदस्यांनी कोणता संकल्प केला?

२) भारतीय हाताने विणलेले कापड परिधान केल्यामुळे कोणते ज्ञान आणि अनुभव आले?

). गांधी आणि त्यांच्या साथीदारांनी स्वतःसमोर कोणता आक्षेप घेतला?

Gandhi. गांधी आणि त्यांचे साथीदार कोणता पर्याय सोडत होते?

). गांधी व इतरांनी त्यांच्या विणकरणासाठी काही तरी का करावे लागले?

१.२ उतारावरून पुढील शब्दांचा आणि वाक्यांचा अर्थ शोधा:

(i) श्रेष्ठ वाटते (परिच्छेद 3)

(ii) झटपट (पॅरा २)

(iii) आणखी एक शक्यता (परिच्छेद 4)

(iv) गैरसोय लागू केली (परिच्छेद 1)

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१.) आश्रमातील सदस्यांनी केवळ भारतीय धाग्यातून हाताने विणलेले कापड घालण्याचा संकल्प केला.

२) त्यांना विणकरांच्या उत्पादनाच्या प्रमाणात, त्यांचे सूत मिळविण्याच्या मार्गात येणारी अडचण आणि त्यांची वाढती bणी याची जाणीव त्यांना होती.

).) त्यांनी स्वतःसमोर ठेवलेली वस्तू म्हणजे स्वत: च्या हातांनी तयार केलेल्या कपड्यात स्वत: ला घालणे.

). गांधी व त्यांच्या साथीदारांना आवश्यक असलेले सर्व कापड तयार करता आले नाही. म्हणून, त्यांच्याकडे हातमाग विणकरांकडून कपड्यांचा पुरवठा करण्याचा पर्याय शिल्लक होता.

). विणकरांनी परदेशी सूतापासून सर्व बारीक कापड विणले. म्हणून ते स्वदेशी धागा विणण्यास तयार नव्हते. अशा प्रकारे गांधी व इतरांनी विणकरांना काही विणण्यासाठी प्रयत्न केले.

6.) (i) घनरूप

(ii) त्वरित

(iii) पर्यायी

(iv) अपंग


3 Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF


१ 1947. 1947 मध्ये मला देशासाठी पहिलं दर्शन म्हणायचं म्हणून स्वातंत्र्य मिळालं. या दृष्टीने राजकारण, तत्त्वज्ञान, न्यायपालिका, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि उद्योग अशा अनेक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट नेते निर्माण केले. साक्षरता, कृषी उत्पादने, सामरिक क्षेत्रातील काही लहान आणि मोठ्या प्रमाणात उद्योगांमध्ये जीवनातील अनेक बाबींमध्ये सुधारणा झाल्या. आता 50० हून अधिक वर्षे उलटून गेली आहेत आणि शेकडो विकसनशील देशांपैकी आम्हाला एक आणि वेगळ्या प्रकारे जी-8 देशांपासून विभक्त होण्यास सांगितले जाते.

आपल्यासमोर अनेक आव्हाने आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील जवळपास २0० दशलक्ष लोकांना चांगल्या आयुष्याच्या मुख्य प्रवाहात सामील व्हावे लागेल. शंभर टक्के साक्षरता, सर्वांसाठी आरोग्य, एकाधिक औद्योगिक आणि कृषी उत्पादकता आणि मूल्य प्रणालीसह जीवनशैली उदयास यावी लागेल. म्हणूनच, राष्ट्र विकसित होण्यासाठी आम्हाला दुसरे दृष्टी आवश्यक आहे.

स्वातंत्र्यानंतर, भारत पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून विकासाच्या प्रतीक्षेत आहे. हरितक्रांती आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे अन्नामध्ये आत्मनिर्भरता आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत अनेक तंत्रज्ञानाच्या सीमांमध्ये भारताची प्रगती झाली. जेव्हा माहिती तंत्रज्ञानामध्ये भारताने आपल्या मजबूत क्षमता देऊन आपले स्थान स्थापित केले तेव्हा माहिती युगात एक मोठा बदल झाला. आज, भारत ज्ञानाच्या युगात आहे जो एक मजबूत अर्थव्यवस्था असलेले विकसित राष्ट्र बनण्याची संधी प्रदान करतो.

एकविसाव्या शतकात एक नवीन समाज उदयास येत आहे जिथे भांडवल आणि मजुरीऐवजी ज्ञान हे प्राथमिक उत्पादन स्त्रोत आहे. आयटी-चालित ज्ञान उत्पादने आणि प्रणाली, जैव तंत्रज्ञान आणि अवकाश तंत्रज्ञानाद्वारे लोकांचे जीवन समृद्ध होईल.

श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रसुद्धा, त्यांची संपत्ती आणि सैन्य शक्ती असूनही, आभासी शत्रूंपासून घाबरतात आणि ते भीतीसह जगत असतात. जगातील गतीशीलतेतून पाहिल्याप्रमाणे, एकट्या आर्थिक समृद्धी आणि सैनिकी सामर्थ्याने कोणत्याही देशात शांतता येत नाही. अशा परिस्थितीत आपल्या धार्मिक शक्तींचे आध्यात्मिक शक्तींमध्ये रूपांतर करणे देखील फार महत्वाचे आहे. आर्थिक उन्नती आणि सैन्य सामर्थ्याव्यतिरिक्त आध्यात्मिक शक्तींचा विकास केल्याने आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळेल.

१.१ वरील उतारा वाचण्याच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

१.) डॉ. कलाम यांच्यानुसार 'प्रथम दर्शन' ने कशाची निर्मिती केली?

२) जीवनाच्या कोणत्या बाबींमध्ये सुधारणा घडल्या?

).) भारतीयांच्या आयुष्यासाठी कोणती कामे करायची आहेत?

). स्वातंत्र्यानंतर भारताचा विकास कसा झाला?

). माहिती तंत्रज्ञानात भारताची सद्यस्थिती काय आहे?

१.२ उतारावरून पुढील शब्दांचा आणि वाक्यांचा अर्थ शोधा:

(i) स्थापना केली

(ii) दिसतात

(iii) सुधारणा

(iv) विचार करण्याच्या आणि वागण्याच्या पद्धतीत बदल

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१.) ‘प्रथम दृष्टी’ ने राजकारण, तत्वज्ञान, न्यायपालिका, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि उद्योग अशा अनेक क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट नेते निर्माण केले.

२.) साक्षरता, कृषी उत्पादने आणि मोक्याच्या क्षेत्रात, काही लहान आणि मोठ्या प्रमाणात उद्योगांमधील जीवनाच्या अनेक बाबींमध्ये सुधारणा झाल्या.

). शंभर टक्के साक्षरता, सर्वांसाठी आरोग्य, अनेक औद्योगिक व कृषी उत्पादकता आणि मूल्य प्रणाली असलेली जीवनशैली इत्यादी भारतीयांच्या चांगल्या आयुष्यासाठी प्रस्थापित करावे लागेल.

). स्वातंत्र्यानंतर, ‘पंचवार्षिक योजना’ च्या माध्यमातून भारताने विकासाची अपेक्षा केली. हरित क्रांती आणि तंत्रज्ञानाच्या वाढीमुळे अन्नामध्ये आत्मनिर्भरता आणि विशेषत: गेल्या दोन दशकांत अनेक तंत्रज्ञानाच्या सीमांमध्ये भारताची प्रगती झाली.

). माहिती तंत्रज्ञानामध्ये भारताने आपल्या मजबूत क्षमता देऊन आपले स्थान स्थापित केले आहे. आज भारत या क्षेत्रात स्वतंत्र आहे आणि विकसित राष्ट्र होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.

6.) (i) स्थापना केली

(ii) उदय

(iii) सुधारणा

(iv) क्रांती


4 Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF


यंत्रसामग्रीच्या युगाची प्रगती हा सर्व फायदा झाला नाही, वस्तुतः यंत्राने आपल्याला जे काही दिले आहे त्या सर्वांच्या विरोधात एक गंभीर गैरसोय निश्चित करणे आवश्यक आहे - कारागिरी कमी होणे. काही दिवसांत फर्निचर बनवणाker्याने काळजीपूर्वक आणि अभिमानाने साधने वापरली, जे वर्षानुवर्षे त्याच्या जवळजवळ एक भाग बनले होते आणि त्याच्या खुर्चीने त्याच्या डोळ्यासमोर आकार घेतला.

हे केवळ त्याच्या हाताचेच नव्हे तर त्याच्या मनाचे कार्य होते आणि त्याने स्वतःबद्दल काहीतरी व्यक्त केले; कोणतीही इतर खुर्ची, अगदी स्वतःच्या हातांनी बनविलेली, त्यासारखी नसते. हे सर्व कारागीरांच्या बाबतीत होते; त्यांनी बनविलेले प्रत्येक गोष्ट त्यांचे स्वत: चे काम होते, त्यांच्या साधनांचा उपयोग करण्याच्या त्यांच्या कौशल्याचा परिणाम आणि ते त्याबद्दल क्षमतेसह अभिमानाने पाहू शकतात.

आज काय स्थिती आहे? यंत्र युगाच्या मोठ्या कारखान्यांमध्ये, पुरुषांच्या पंक्ती संपूर्ण लेख नाही तर त्या लेखाचा फक्त एक भाग तयार करण्यात गुंतलेली असतात. हा भाग त्याच्या स्वत: च्या हातांनी बनविला आहे हे जाणवून घेतल्याबद्दल समाधानी कामगार देखील नसतो, कारण तो एक जटिल मशीनद्वारे बनविला जातो. त्याला फक्त इतकेच करायचे आहे की कच्चा माल मशीनमध्ये पोसणे, लीव्हर दाबा आणि तयार केलेला भाग हलत्या बेल्टवर ठेवणे आहे, जे ते विधानसभा लाइनपर्यंत पोचवेल.

वैयक्तिक आणि सामूहिक अस्तित्वामध्ये तणाव असतो. तंत्रज्ञान आपल्याला पूर्वीसारखे कधीच एकमेकांशी जोडत नाही आणि असे केल्याने इतरांनी आपली परिभाषा केलेली आणि अपेक्षित केलेली पदवी स्पष्ट करते: ज्या प्रकारे आपल्या कल्पना आणि ओळख केवळ आपल्या मालकीचे नसतात, परंतु मोठ्या मानवाचे भाग असतात ओहोटी आणि भरती.

हे नेहमीच खरे आहे - परंतु क्वचितच ते अधिक स्पष्ट किंवा अधिक अनुभवलेले आहे. मानवी इतिहासामध्ये प्रथमच जगातील बहुसंख्य लोक केवळ साक्षर नाहीत - स्वत: शतकापेक्षा कमी जुने कामगिरी आहेत - परंतु लिखित आणि रेकॉर्ड केलेल्या संस्कृतीत सक्रियपणे भाग घेण्यास सक्षम आहेत, जवळजवळ प्रत्येक देश व्यापलेल्या कनेक्ट केलेल्या साधनांच्या सौजन्याने. पृथ्वी. ही एक आश्चर्यकारक, निराश करणारी, रमणीय गोष्ट आहे: ढगातील गर्दी ही सामायिक चैतन्याचा प्रवाह बनली आहे.

१.१ वरील उतारा वाचण्याच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

१.) कारागिरांबद्दल प्रत्येक गोष्टीने काय दर्शविले?

२) कारागिरांनी त्यांच्याकडून बनवलेल्या वस्तूंकडे कसे पाहता येईल?

).) मोठ्या कारखान्यांमध्ये काय होते?

?.) एका स्वतंत्र कामगारांना समाधान का नाही?

).) कामगार मोठ्या कारखान्यात सहसा काय करतो?

१.२ उतारावरून पुढील शब्दांचा आणि वाक्यांचा अर्थ शोधा:

(i) उत्पादन (पॅरा 3)

(ii) व्यापलेले (पॅरा 3)

(iii) ज्ञान प्राप्त केले (परिच्छेद 5)

(iv) एक विचार किंवा भावना (परिच्छेद 1)

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

1. जे काही केले त्या कारागीरची त्यांच्या साधनांच्या वापरामध्ये कौशल्य आहे.

२. कारागीर क्षमाशील अभिमान असलेल्या गोष्टींकडे पाहू शकले

The. मोठ्या कारखान्यांमध्ये कामगार केवळ लेखाचा एक भाग तयार करतात, संपूर्ण नाही.

A. वैयक्तिक काम करणा satisfaction्याला समाधान मिळत नाही कारण ते उत्पादन केवळ त्याच्याच हाताने तयार केले जात नाही.

A.एक कामगार मशीनमध्ये कच्चा माल फीड करतो, लीव्हर दाबा आणि तयार केलेला भाग हलत्या बेल्टवर ठेवतो.

6. (अ) उत्पादन

(ब) गुंतलेले

(सी) अनुभवी

(ड) व्यक्त


5 Unseen Passage for Class 11th Marathi with Question & Answers PDF


सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १ 28 २ in मध्ये बारडोली येथे आपली चळवळ सुरू केली.

गांधीजींनी पहिल्या टप्प्यात बारडोलीला आपल्या असहकाराचे केंद्र बनवण्याची योजना आखली होती, परंतु चौरी-चौरा घटनेनंतर त्यांनी ही कल्पना सोडली. बारदोली लवकरच ब्रिटीश सरकारच्या नाराजीचे लक्ष्य बनले. तर, महसूल 22% ने वाढविला. शेतकर्‍यांना निषेध करण्याची सक्ती केली पण सरकार बिनधास्त राहिले. प्रतिनिधींनी वल्लभभाईंना भेटले ज्यांनी परिस्थितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आणि त्यानंतर गांधीजींशी बोललो.

त्यांनी त्याला सांगितले की शेतक of्यांच्या फायद्यासाठी अधिका against्यांविरूद्ध संघर्ष करणे आवश्यक आहे. गांधीजींनी सर्व काही बलिदान देण्यास लोकांना उद्युक्त केले आणि स्वत: च्या मार्गाने वल्लभभाईंना होकार दिला आणि शेतकरी आंदोलन केले. ही एक असहकार चळवळ होती, पूर्णपणे अहिंसक आणि शिस्तबद्ध होती. सरकारने आंदोलकांवर कडक कारवाई केली पण त्यांनी निर्भयपणे वल्लभभाईंच्या नेतृत्वात संघर्ष सुरू ठेवला.

त्यांच्यावर सर्व प्रकारचे अत्याचार झाले पण शेतकरी एकजूट राहिले. त्यांचे मनोबलही उंचावर राहिले. शेवटी, सरकारने एक तडजोड करुन बारडोली तालुक्यातील शेतक of्यांच्या सर्व मागण्यांची पूर्तता करावी लागली. वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वात आंदोलन एक मोठे यश होते आणि देशभरातील भविष्यातील असहकार चळवळींवर त्याचा चांगला परिणाम झाला. यामुळे वल्लभभाईंना मोठे नाव आणि प्रसिद्धी मिळाली. त्यांच्या गतिशील नेतृत्वामुळे त्यांना गांधीजींकडून सरदार किंवा खरा नेता अशी पदवी मिळाली.

सरकारने घरे आणि जमिनींचा लिलाव करण्यास सुरुवात केली. पण गुजरातमधून किंवा भारतातील इतर कोठूनही एकही माणूस त्यांना खरेदी करायला पुढे आला नाही. पटेल यांनी लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक गावात स्वयंसेवक नेमले होते. मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी येणा the्या अधिका s्यांना पाहताच स्वयंसेवक त्याचा बिगुल वाजवित असे. शेतकरी गाव सोडून जंगलात लपून बसले. अधिका्यांना संपूर्ण गाव रिकामे वाटले. विशिष्ट घराची मालकी कोणाला आहे हे त्यांना कधीही सापडले नाही.

१.१ वरील उतारा वाचण्याच्या आधारे पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

१) गांधीजींनी बारडोलीसाठी काय योजना आखली होती?

२) गांधीजींनी त्यांच्या चळवळीच्या पहिल्या टप्प्यातील कल्पना कधी टाकली?

).) सरकारने नाराजी कशी दाखवली?

). प्रतिनिधीमंडळ वल्लभभाईंना का भेटले?

). पटेल यांनी गांधीजींना काय म्हटले?

१.२ उतारावरून पुढील शब्दांचा आणि वाक्यांचा अर्थ शोधा:

(i) करार (परिच्छेद 4)

(ii) सक्ती केली (पॅरा 2)

(iii) क्रियेचा पहिला भाग (परिच्छेद 5)

(iv) आधी निर्णय घेतला (पॅरा 5)

वरील रस्ता सुचविलेली उत्तरेः

१. गांधीजींनी पहिल्या टप्प्यात बारडोली आपल्या असहकार चळवळीचे केंद्र बनवण्याची योजना आखली होती.

२. चौरी-चौराच्या घटनेनंतर गांधीजींनी त्यांच्या चळवळीच्या पहिल्या टप्प्यातील कल्पना सोडली.

B. बारडोली तालुक्यात 22% ने महसूल वाढवून शासनाने नाराजी दर्शविली.

The. सरकारच्या विरोधात चळवळीत मदत करण्यासाठी प्रतिनिधी वल्लभभाईंची भेट घेतात.

H. त्यांनी गांधीजींना सांगितले की शेतक of्यांच्या फायद्यासाठी अधिका against्यांविरूद्ध संघर्ष करणे आवश्यक आहे.

6. (i) तडजोड

(ii) सक्ती केली

(iii) प्रारंभ झाला

(iv) नेमणूक केली


Tips for Answers Unseen Passage Class 11th Marathi Question and Answers

Students will find the answers to those questions by reading the same passage carefully and for this they will write-


 • Students should read the given passage and questions carefully two-three times and try to understand its meaning.
 • Then the answer to each question should be marked and written in that passage.
 • Try to write the answer in your own language as far as possible.
 • Give answer in complete sentence.
 • The Tense (Past, Present, Future) and Pearson in which there is a question, use the same Tense and Person in the answer as well.
 • Write the answer in Indirect Speech not in Direct Speech.
 • You must revise your answer so that there are no mistakes related to Article, Tense, Spelling, Preposition, Punctuation etc.

What are the things to be kept in mind while solving unread passages?

The following points should be kept in mind while solving the questions of unread passage of Class 11th Marathi:

 • Read the passage carefully over and over again.
 • Try to understand the meaning of difficult words and phrases.
 • Read and understand all the questions then write the answer.
 • Read the multiple choice questions carefully, as they all have similar answers. sorting the correct answer
 • For this it is very important to understand the passage.
 • If asked to state the title, a suitable title should be given.

Unseen Passages for Class 11 in other Languages

FAQ about Unseen Passage for Class 11th Marathi


How to download Unseen Passage for Class 11th Marathi?

Students can download Unseen Passage for Class 11th Marathi using the links provided above in the article.

How to get Unseen Comprehension Passage for Class 11th Marathi?

Students can download Unseen Comprehension Passage for Class 11th Marathi using the links above.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy