Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, January 12, 2024

Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi

Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi
Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi


Unseen passage for Class 5 Marathi with Answers: Students can practice the various numbers of comprehension passage for Class 5 Marathi with answers in this page. These unseen comprehension passage for Class 5 Marathi have been prepared by expert faculties having years of experience. We have uploaded the Unseen passage Class 5 Marathi in this page. Students preparing for upcoming exams can bookmark this page for new unseen comprehension passages for Class 5 Marathi.Comprehension for Class 5 Marathi


Friends, today we have written unseen passages for the students of Class 5 Marathi. With the help of which children can prepare for their upcoming exams. In this post, we have written many unseen comprehension passage for class 5 Marathi with answers, with the help of which children can practice from home.


Class

5 Marathi

Subject

English

Study Material

Unseen Comprehension Passages for Class 5 Marathi with Answers

Material Format

Text

Content in the Article

 • 1 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 2 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 3 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers
 • 4 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 5 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 6 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers
 • 7 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 8 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers
 • 9 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers
 • 10 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers

Unseen Passage for Class 5 Marathi

Comprehension means understanding or understanding. The purpose of reading a passage is to understand it. In this section, some passages of prose have been given for Unseen Passages for Class 5 Marathi, whose length is 60 to 120 words. Then some questions related to Unseen passages Class 5 Marathi will remain at the bottom of that passage.


We have seen that often children have difficulty in answering the questions of Unseen Passage, that's why we should practice them properly before the exam and they should pass with good marks in the exam.


1 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers


बुद्ध निर्भयपणे चालले. अंगुलीमाला जमेल तितक्या वेगात पळाली पण तो त्याला पकडू शकला नाही. त्याने शपथ घेतली आणि बुद्धाकडे ओरडले, परंतु बुद्ध त्यांच्यावर दयाळूपणे हसले आणि जंगलात फिरत राहिले. हे बरेच तास चालले आणि अंगुलीमाला शेवटी थकल्यासारखे झाले आणि बसले. बुद्ध त्याच्यासमोर उभे राहिले. त्याचा चेहरा दरोडेखोरांवर दया दाखवत होता.

'तू कोण आहेस यार?' अंगुलिमाला विचारले. 'तुम्ही या जंगलातून एकट्याने प्रवास का करता? तुला अंगुलीमाला भीती वाटत नाही का? मी तुम्हाला का पकडू शकले नाही? आपल्याकडे कोणती जादू आहे?

बुद्धांनी हळूवारपणे उत्तर दिले, 'मी तुमचा मित्र आहे आणि मी तुमची मदत करण्यासाठी जंगलात आलो आहे. मी तुम्हाला पुढील पापांपासून वाचवण्यासाठी आलो आहे. मला तुमच्याविषयी भीती वाटत नाही कारण इतर सर्व माणसांवर मी जसे प्रेम करतो तशी मीही तुझ्यावर प्रेम करतो. माझी जादू म्हणजे सर्व सजीव प्राण्यांसाठी दया दाखविणारी जादू. '

या उदात्त शब्दांनी अंगुलीमालाच्या क्रूर हृदयाला स्पर्श केला आणि तो बुद्धाच्या पाया पडला. ” परमेश्वरा, मला वाचव! ' तो ओरडत म्हणाला. 'मी बुद्ध पृथ्वीवरील सर्वात महान पापी आहे'. तो कडाडून रडला आणि त्याच्या डोळ्यातून अश्रू दोन नद्यांच्या प्रवाहात वाहू लागले.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. अंगुलीमाला का थकले होते?
२. बुद्ध दरोडेखोरांसमोर कोणत्या मार्गाने उभे होते?
This. लेखक या परिच्छेदात कोणता फरक दर्शवितो?
Ang. अंगुलीमाला जेव्हा आपण कोण होता असे विचारले तेव्हा बुद्धाचे काय उत्तर होते?
Buddha. बुद्ध स्वत: च्या म्हणण्यानुसार बुद्धाबरोबर कोणती जादू होती?
Ang. अंगुलीमाला, दरोडेखोर बुद्धाच्या पायाजवळ का पडले?
The. दरोडेखोर शांतपणे काय म्हणाले? दरोडेखोर आधी?
This. या परिच्छेदात दोन बोलणारे कोण आहेत?
9. हा रस्ता कसा संपेल?
१०. परिच्छेदातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ असाः

(i) दयाळूपणाची गुणवत्ता

(ii) हिंसा किंवा धमक्या वापरुन एखाद्या व्यक्तीकडून चोरी करणारा माणूस.

परिच्छेदाची सुचलेली उत्तरे: -

१.अंगुलीमाला कंटाळा आला होता कारण त्याने बुद्धाला पकडण्यासाठी कित्येक तास वेगाने धाव घेतली.
२. बुद्धी दटाच्या समोर दयाळू चेहरा चमकत उभा राहिला.
Contrast. विरोधाभास असा आहे की, दरोडेखोर बुद्धकडे शपथ घेतो आणि तो लुटारुवर दयापूर्वक स्मित करतो
B. बुद्धांचा उत्तर होता की तो त्याचा मित्र होता आणि पुढील पापांपासून वाचवण्यासाठी तो आला होता.
B. बुद्धांची जादू ही सर्व सजीव प्राण्यांसाठी दया दाखविणारी जादू होती.
A. अंगुलीमाला बुद्धाच्या पायाजवळ पडल्या कारण उदात्त शब्दांनी त्याच्या क्रूर हृदयाला स्पर्श केला.
The. दरोडेखोर्याने असे म्हटले की तो पृथ्वीवरील सर्वात महान पापी आहे आणि त्याने वाचविण्याचे आवाहन केले.
Udd.बुद्ध आणि अंगुलीमाला हे दोन बोलके आहेत.
Ang. अंगुलीमालाच्या डोळ्यांतील कृतज्ञतेच्या अश्रूंनी हा परिच्छेदकपणा संपतो.
(i) दयाळूपणा (ii) दरोडेखोर


2 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers


दोषी! समाधानी, याचा काही अर्थ नाही आणि मी माझे आश्चर्य व्यक्त केले.

'हो, ते समाधानी होते. गोविंदराजूंनी आग्रह धरला. 'तुम्ही त्या दिवसांत आला असता तर दोषी कोण आणि कोण नाही हे आपल्याला ठाऊक नसते. ते सामान्य कपडे घालत असत आणि त्यांना बारा रुपये मासिक वेतन दिले जायचे जे त्यावेळी वाईट नव्हते. त्यांना सर्व कैदी म्हणून चिन्हांकित केले होते. त्यांच्या मोकळ्या वेळात ते गेम खेळू शकतील, किंवा फिरायला बाहेर पडू शकतील किंवा चित्रांवर जाऊ शकतील. पोर्ट ब्लेअरमध्ये नेहमीच एक सिनेमा घर होतं. एक कैदी, ज्याने पाच वर्षे चांगले आचरण दर्शविले असेल तो आपल्या कुटुंबास सरकारी खर्चाने बाहेर आणू शकेल. त्यासाठी त्याला पत्नीला पाच रुपये आणि प्रत्येक मुलाला दोन रुपये अतिरिक्त भत्ता मिळाला. स्वाभाविकच ते समाधानी होते. मुख्य भूमीवरील गोष्टींवर कैदी आशा ठेवू शकत नव्हते. ‘पण नक्कीच त्यांना कठोर परिश्रम करावे लागले.’

‘हे बहुतेक मॅन्युअल मजुरीचे काम होते, परंतु तुम्हाला हे समजले पाहिजे की बहुतेक कैदी श्रमिकांच्या वर्गातील होते आणि या प्रकारची कामे त्यांना त्रास देत नव्हती. मध्यमवर्गीय कैद्यांना ऑफिसमध्ये काम करणे आणि अशा गोष्टी सुलभ नोकरी देण्यात आल्या. जर तो माणूस शेतकरी असेल तर त्याला एक जमीन, एक बैल आणि एक घर दिले.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. काय अर्थ नाही?
२.त्या काळात तुम्ही आला असता तर तुम्हाला काय ठाऊक नसते?
The. दोषींना मासिक वेतन किती होते?
Their. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत दोषी काय करु शकतात?
Good. चांगले आचरण असलेल्या कैद्याला कोणती सुविधा होती?
6. त्यांना नक्की काय करावे लागले?
7. सर्वात कैदी कोणत्या वर्गातील होते?
Middle. मध्यमवर्गीय कैद्यांना कोणती नोकरी दिली गेली?
A. माणसाला शेतकरी म्हणून काय दिले?
10 पॅसेज मधील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ असाः

(i) व्यक्ती दोषी ठरल्यामुळे त्यांना तुरूंगात टाकले जाते.

(ii) दुसर्‍या वरुन व्यक्ती खाली आल्या.

परिच्छेदाची सुचलेली उत्तरे: -

1. कॉन्व्हिचट्स किंवा युक्तिवाद केल्याचे काहीच अर्थ नाही.
२. जर तुम्ही त्या दिवसांत आला असता तर दोषी कोण आणि कोण नाही हे आपल्याला ठाऊक नसते.
The. दोषींना मासिक वेतन बारा रुपये होते.
Their. त्यांच्या नि: शुल्क वेळेत दोषी खेळ खेळू शकले किंवा फिरायला जाऊ शकले किंवा चित्रांवर जाऊ शकले.
Good. चांगला आचरण करणारा कैदी आपल्या कुटुंबास सरकारी खर्चाने बाहेर आणू शकेल.
6. त्यांना नक्कीच कठोर परिश्रम करावे लागले.
The. बहुतेक कैदी श्रमिक वर्गातील होते.
M. मिडल क्लास कैद्यांना ऑफिसमध्ये काम करणार्‍या आणि अशा गोष्टी सुलभ नोकर्‍या देण्यात आल्या.
I. जर तो माणूस शेतकरी होता तर त्याला एक जमीन, एक बैल आणि एक घर दिले.
(i) दोषी (ii) वंशज.


3 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers


आपल्या सर्वांनी रोमहर्षक कथा वाचल्या आहेत ज्यात नायकाला जगण्यासाठी मर्यादित आणि निर्दिष्ट वेळ होता. कधीकधी ते वर्षापर्यंत होते; कधीकधी चोवीस तास कमी असतात. पण नेहमीच आम्हाला शोधण्यात रस होता की नशिबात माणसाने आपले शेवटचे दिवस किंवा शेवटचे तास कसे घालवायचे ते निवडले. मी बोलतो, अर्थातच मुक्त पुरुषांकडे ज्यांचा पर्याय आहे, दोषींचा निषेध नाही ज्यांचे कार्यक्षेत्र काटेकोरपणे मर्यादित केले गेले आहे.

अशा प्रकारच्या कथा आपल्याला अशाच परिस्थितीत आपण काय करावे याविषयी विचार करून विचार करण्यास प्रवृत्त करते. नश्वर प्राण्यांच्या शेवटच्या घटकामध्ये आपण कोणते कार्यक्रम, कोणते अनुभव, कोणत्या संघटनांनी गर्दी करावी? भूतकाळाचा आढावा घेण्यात आपल्याला कोणता आनंद मिळाला पाहिजे, याचा काय खंत आहे?

कधीकधी मी विचार केला आहे की आपण उद्या मरणार आहोत तसे दररोज जगणे हा एक उत्कृष्ट नियम आहे. अशी वृत्ती जीवनाच्या मूल्यांवर जोर देईल. आपण दररोज कोमलतेने, जोमाने आणि कौतुकास्पदतेने जगायला पाहिजे जेणेकरून वेळ अधिक दिवस, महिने आणि वर्षांच्या सतत पॅनोरामामध्ये आपल्यासमोर वाढत जाईल तेव्हा बरेचदा हरवले जातात. तेथे नक्कीच असे आहेत की जे 'खा, प्या आणि आनंदित व्हा' असा उपहासात्मक हेतू स्वीकारतील परंतु बहुतेक लोक येणा death्या मृत्यूच्या निश्चिततेने शिस्तबद्ध होतील.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. आम्ही काय वाचले आहे?
२.आणि कशामध्ये रस होता?
3. मुक्त माणसाकडे काय आहे?
Such. अशा कथा वाचल्यानंतर आपण काय विचार करतो?
The. लेखक कधीतरी काय विचार करतो?
Such. अशा मनोवृत्तीवर कोणत्या गोष्टीवर जोर देण्यात येईल?
We. आपण दररोज कसे जगावे?
The. एपिक्यूरिन वाक्य काय आहे?
‘.’ मी नक्की बोलतो ........ ’मी येथे कोणाचा उल्लेख करतो?
१०. परिच्छेदातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ असाः

(i) एक गंभीर भविष्य

(ii) एन्जॉय करण्याचा दृष्टीकोन खाण्यापिण्यात सापडला.

परिच्छेदाची सुचलेली उत्तरे: -

1. आम्ही रोमांचकारी कथा वाचल्या आहेत.
२. नशिबाने शेवटचा दिवस किंवा शेवटचे तास कसे घालवायचे हे शोधण्यात आम्हाला रस होता.
3. फ्रीमॅनला निवड आहे.
S.सुद्धा अशा कथांनी आपल्याला असा विचार केला आहे की आपण अशाच परिस्थितीत काय केले पाहिजे.
Author. लेखक कधीकधी असे वाटते की उद्या जगावे तसे जगले पाहिजे.
S.इतकी वृत्ती जीवनाच्या मूल्यावर जोर देईल.
E. प्रत्येक दिवशी आपण सभ्यतेने, जोमाने आणि कौतुकातून जगायला हवे,
Eat. एपिक्यूरियन बोधवाक्य म्हणजे खाणे, पिणे आणि आनंद करणे
9. येथे मी 'लेखक' चा संदर्भ देतो.
(अ) नशिबात केलेले (बी) एपिक्यूरियन.


4 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers


आणखी एक आणि कदाचित सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, रात्रीच्या ठिकाणी निवास व्यवस्था शोधण्यासाठी शहराभोवती पसरलेल्या अनेक कलाकारांनी जाहिरातीचा उत्तम सर्वोत्तम मार्ग उपलब्ध करुन दिला, कारण त्या काळात विविध घरमालकाणी कसाई, बेकर आणि मेणबत्त्या तयार करणार्‍याकडे होते. त्यांच्या नवीन लॉजर्ससाठी जे काही आवश्यक आहे ते खरेदी करा, सर्कस आले आहे हे संपूर्ण शहराला ठाऊक होते.

उर्वरित कर्मचारी-तंबूतील पुरुष, वर, मेनाजिएरी पुरुष आणि व्यापारी - सर्कस लोक म्हणून खरोखर वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाहीत. निःसंशयपणे सेन्जर शोच्या विशालतेचा कोणताही सर्कस त्यांच्याशिवाय प्रवास करु शकला नसता, परंतु बहुतेक वेळेस ते अगदीच मिश्र आणि अतिशय उग्र होते, जेव्हाही आणि जेथे शक्य असेल तेथे उचलले गेले आणि कोणतेही प्रश्न न विचारता. त्यांच्यामध्ये बरीच प्रशंसनीय पात्रं, कष्टकरी आणि विश्वासू माणसे होती ज्यांनी बर्‍याच वर्षांपासून वेगवेगळ्या सर्कसमवेत प्रवास केला होता, परंतु ही नेहमीच अल्पसंख्याक होती. उर्वरित लोक सैन्य आणि नेव्ही आरक्षवादी असतील आणि बहुतेकदा या सेवांपासून दूर गेलेले लोक जेव्हा मी वारंवार त्यांच्या साथीदारांचा शोध घेताना लक्षात येण्यासारख्या कल्पनेने लपून बसला.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. असंख्य कलाकार का पांगले?
२. निवासाच्या साधकांनी काय पुरवले?
Land. विविध लँडलीड्सने शहराची फेरी का घेतली?
Circ. सर्कस लोक म्हणून कोणाचे वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही?
Circ. सर्कससाठी हे कर्मचारी कसे उपयुक्त होते?
These. हे कर्मचारी कोणत्या प्रकारचे लोक होते?
7. ते कसे उचलले गेले?
The. लेखक त्यांना प्रशंसनीय पात्र का म्हणतात?
9. या कर्मचार्‍यांमध्ये कोणाची प्रगती होती?
१०. परिच्छेदातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ असाः

(i) लोकांना असे करण्यासाठी मनापासून माहिती देण्यासाठी

(ii) जे लोक मोठ्या संस्थेसाठी काम करतात.

परिच्छेदाची सुचलेली उत्तरे: -

१. राहण्याची सोय करण्यासाठी विखुरलेल्या कलाकारांची संख्या.
२. लोडिंग साधक जाहिरातीचे सर्वोत्तम शक्य फॉर्म प्रदान करतात.
New. वेगवेगळ्या घरांचे मालक त्यांच्या नवीन लॉजर्ससाठी आवश्यक असलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी शहराभोवती फिरतात.
Ent. तंबूचे पुरुष, वर, मेनाजिएरी पुरुष आणि व्यापारी यांना सर्कस लोक म्हणून वर्गीकृत केले जाऊ शकत नाही.
हे सर्कससाठी उपयुक्त होते कारण त्यांच्याशिवाय कोणताही सर्कस प्रवास करु शकत नव्हता.
The. ते बर्‍याच भागासाठी अतिशय मिश्र आणि अतिशय उबदार होते.
Whenever. जेव्हा कधी आणि जेथे शक्य असेल तेथे कोणतेही प्रश्न न विचारता ते घेतले गेले.
The. लेखक त्यांना प्रशंसनीय पात्र म्हणतात कारण ते परिश्रम करणारे आणि विश्वासू आहेत.
Army. सैन्य दलातील सैनिक आणि नौदलाचे आरक्षक आणि अनेकदा या सेवांपासून दूर गेलेले लोक होते.
(i) जाहिरात (ii) कर्मचारी


5 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers


वाचनाकडे दोन भिन्न दृष्टिकोन आहेत हे समजून न घेता विद्यार्थी कधीकधी आपल्या वाचनाचे जोरदार वातावरण तयार करतात. एकामध्ये आम्ही तपशीलांसह संबंधित आहोत. आम्ही सविस्तर तात्विक किंवा गणितीय किंवा वैज्ञानिक युक्तिवादासह कार्य करीत असू; पुढील चरणात जाण्यापूर्वी आपण प्रत्येक टप्प्यावर प्रभुत्व मिळविले पाहिजे. कवीची निवड आणि शब्दांच्या क्रमामुळे तयार केलेला प्रत्येक लहान परिणाम किंवा ग्रीक किंवा जर्मनमधील कठीण परिच्छेदाने कुस्ती करताना आपण एक कविता परीक्षण करत आहोत. येथे आपण प्रत्येक शब्द वाचतो, प्रत्येक वाक्ये आपण नक्कीच वजन करतो.

पण वाचन करण्याचा आणखी एक प्रकार आहे जो तितकाच वैध आणि तितकाच महत्वाचा आहे. यात आम्हाला एकंदरीत चित्र पाहायचे आहे; आम्हाला संपूर्ण नाटक किंवा कादंबरीचे कौतुक करावेसे वाटते; काहीवेळा आम्ही तपशीलांची चिंता न करता स्वतःला सामान्य पार्श्वभूमी ज्ञान देऊ इच्छितो; कधीकधी आम्हाला आयडी पहाण्यासाठी सामान्य कामातून पटकन वाचन करायचे असते ज्यामध्ये आम्ही कोणत्या विशिष्ट समस्येशी संबंधित असतो किंवा ज्या विषयावर आम्ही कार्य करत आहोत. येथे आपण स्किम करून वगळू; आम्ही संपूर्ण परिच्छेद, अगदी पृष्ठे एका दृष्टीक्षेपात घेतो; आणि काही तास किंवा त्यापेक्षा कमी वेळात 300 पृष्ठांचे पुस्तक वाचणे काहीच नाही. वाचनाच्या या दोन पद्धती दोन्ही महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यांचा गोंधळ होऊ नये.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. विद्यार्थी त्यांच्या वाचनाचे जड हवामान का करतात?
२. पहिला दृष्टिकोन कोणता आहे?
प्रथम दृष्टिकोनात आपण काय केले पाहिजे?
A. आपण कविता कशी तपासली पाहिजे?
The. दुसरा दृष्टिकोन कोणता आहे?
W. दुसर्‍या पध्दतीत आपण येथे काय करतो?
7. आम्ही एका दृष्टीक्षेपात काय घेऊ?
W. दोन तासांत काय काही नाही?
9. या दोन पद्धती कशा सापडतात?
१०. परिच्छेदातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ असाः

(i) स्तुती (ii) थोडक्यात पहा

परिच्छेदाची सुचलेली उत्तरे: -

१. विद्यार्थी त्यांच्या वाचनाचे जोरदार हवामान करतात कारण त्यांना हे समजत नाही की वाचनासाठी दोन दृष्टिकोन आहेत.
२. पहिला दृष्टिकोन हा तपशीलांशी संबंधित आहे.
The. पहिल्या दृष्टिकोनात आपण पुढील चरणात जाण्यापूर्वी प्रत्येक टप्प्यावर प्रभुत्व मिळवणे आवश्यक आहे.
Poet. ग्रीक किंवा जर्मनमधील कठीण परिच्छेदाने कवीची निवड आणि शब्दांच्या क्रमाने किंवा कुस्तीद्वारे तयार केलेल्या परिणामाचे परीक्षण केले पाहिजे.
The. दुसरा दृष्टिकोन म्हणजे ज्यामध्ये आपण एकंदरीत चित्र पाहतो.
H. येथे, दुसर्‍या दृष्टिकोनातून आम्ही स्किम करून वगळू.
W. आम्ही संपूर्ण परिच्छेद, अगदी पृष्ठे एका दृष्टीक्षेपात घेऊ.
I. काही तास किंवा त्यापेक्षा कमी वेळात page०० पृष्ठांचे पुस्तक वाचणे काहीच नाही.
9. आम्हाला या दोन पद्धती महत्त्वाच्या वाटतात.
(i) कौतुक (ii) दृष्टीक्षेपण.


6 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers


बर्‍याच देशांमध्ये फक्त एकच भाषा - बहुतेक मातृभाषा - त्यांच्या रहिवाशांच्या अभिव्यक्तीची गरज भागवण्यासाठी पुरेशी आहे. भारतात मात्र, स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. येथे एका शिक्षित माणसाला एकापेक्षा जास्त भाषांवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी बोलावले जाते. सगळ्यात पहिली भाषा आहे जी तो त्याच्या आईच्या मांडीवर शिकतो आणि ज्याद्वारे तो त्याची पहिली गरज आणि भावना व्यक्त करतो. साहजिकच, यातच त्याला सर्वाधिक प्राविण्य प्राप्त होते, परंतु, भारत हा खूप मोठा देश असल्याने, आपल्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांशी संवाद साधण्यासाठी आपल्याला खरोखर अतिरिक्त भाषेची आवश्यकता आहे.

या कारणास्तव अनेकांना भारतासाठी लिंग्वा फ्रँका पाहिजे आहे परंतु ते पुरेसे नाही. या वर, एका सुशिक्षित भारतीयाला आंतरराष्ट्रीय भाषेवर प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे, जी व्यापकपणे समजली जाते आणि एका देशाच्या दुसर्‍या देशाच्या व्यवहारात वापरली जाते. तद्वतच बोलायचे झाल्यास, सुशिक्षित भारतीयाला तीन भाषांमध्ये लिहिता-वाचता आले पाहिजे आणि शिवाय, तिन्ही भाषांमध्ये सहज आणि ओघवत्यापणे व्यक्त होता आले पाहिजे. इंग्रजी भाषेशी आपला संपर्क दीर्घकाळापासून आहे आणि ती जगातील सर्वाधिक वापरली जाणारी भाषा असल्याने या भाषेत पारंगत असणे आपल्याच हिताचे आहे.

खालील प्रश्नाचे उत्तर द्या:-

प्रश्न. मातृभाषा कशासाठी पुरेशी आहे?
उत्तर : अभिव्यक्तीची गरज भागवण्यासाठी मातृभाषा पुरेशी आहे.

प्रश्न. भारतातील स्थिती काय आहे?
उत्तर : भारतातील स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे

प्रश्न. लिंग्वा फ्रँका म्हणजे काय?
उत्तर : लिंगुआ फ्रँका ही सर्व नागरिकांची भाषा आहे.

प्रश्न. सुशिक्षित भारतीयाला काय आवश्यक आहे?
उत्तर : सुशिक्षित भारतीयाला आंतरराष्ट्रीय भाषेवर प्रभुत्व असणे आवश्यक आहे.

प्रश्न. एक सुशिक्षित भारतीय किती भाषा शिकतो?
उत्तर : एक शिक्षित भारतीय तीन भाषांवर प्रभुत्व मिळवतो.

प्रश्न. आंतरराष्ट्रीय भाषा कोणती आहे?
उत्तर : इंग्रजी ही आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे.

प्रश्न. कोणती भाषा मातृभाषा आहे?
उत्तर : मातृभाषा ही आईच्या मांडीवर शिकते.

प्रश्न. अनेकांना भारतासाठी लिंग्वा फ्रँका का हवा आहे?
उत्तर : लोकांना त्यांच्या राज्यांव्यतिरिक्त इतर राज्यांशी संवाद साधायचा आहे.

प्रश्न. इंग्रजीत पारंगत असणे आपल्या स्वतःच्या हिताचे कसे आहे?
उत्तर : हे आपल्या स्वतःच्या हिताचे आहे कारण ती जगात सर्वाधिक वापरली जाणारी भाषा आहे.

प्रश्न. उताऱ्यातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ होतो-
1. शब्दांची प्रणाली आणि त्यांचा वापर

उत्तर : (अ) भाषा (ब) प्रवीणता


7 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers


शिस्त आपल्याला आत्म-नियंत्रण, आत्मसंयम आणि कायद्यांचा आदर शिकवते.
शिस्त आपल्याला आत्म-नियंत्रण, आत्मसंयम आणि कायद्यांचा आदर शिकवते.
Discipline teaches us self-control, self-restraint and respect for laws.
शिस्त आपल्याला आत्म-नियंत्रण, आत्मसंयम आणि कायद्यांचा आदर करण्यास शिकवते.
Discipline teaches us self-control, self-restraint and respect for laws.
त्यातून कर्तव्याची भावना निर्माण होते. स्वर्गीय पिंड, तारे आणि ग्रहांमध्ये शिस्त आहे. क्रमबद्ध वाढ आणि क्षय हे दर्शविते की निसर्गात सर्वत्र शिस्त आहे. शाळा, महाविद्यालये शिस्तीशिवाय चालू शकत नाहीत. शिस्त आपल्याला सुसंस्कृत बनवते.

आपण इतरांच्या मतांचा आणि अधिकारांचा आदर करायला शिकतो. खेळ आणि खेळामुळे खेळाडूंना शिस्त लागते. शिस्त म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्था. एक शिस्तप्रिय व्यक्ती नेहमी आपले काम (कर्तव्य) प्रामाणिकपणे करते. जर समाजात शिस्त नसेल, तर लोकांनी त्यांच्या इच्छेनुसार वागावे आणि ते समाजासाठी हानिकारक असू शकते.

जिथे शिस्त नसते तिथे अव्यवस्था असते. सुव्यवस्था आणि शिस्तीशिवाय समाजात शांतता नांदू शकत नाही. शिस्त आपल्याला मर्यादेत ठेवते.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

योग्य पर्यायावर खूण करा

प्रश्न. शिस्त आपल्याला शिकवते-
a. आत्म-नियंत्रण
b.कायद्यांचा आदर
c.आत्मसंयम
d.वरील सर्व

उत्तर : (d) वरील सर्व

प्रश्न. शिस्त म्हणजे-
a. कायदा आणि सुव्यवस्था
कायदा आणि शक्ती
c. ऑर्डर आणि शक्ती
d.शक्ती
उत्तर : (अ) कायदा आणि सुव्यवस्था

प्रश्न. शिस्त आपल्याला काय शिकवते?
उत्तर: शिस्त आपल्याला आत्म-नियंत्रण, आत्मसंयम आणि कायद्यांचा आदर शिकवते.

प्रश्न. निसर्गात सर्वत्र शिस्त आहे हे कशावरून दिसून येते?
उत्तर : क्रमबद्ध वाढ आणि क्षय हे दर्शविते की निसर्गात सर्वत्र शिस्त आहे.

प्रश्न. कशामुळे लोक सुसंस्कृत बनतात?
उत्तर : शिस्त माणसाला सुसंस्कृत बनवते.

प्रश्न. खेळ आणि खेळ खेळाडूंना कशी मदत करतात?
उत्तर : खेळ आणि खेळ खेळाडूंना शिस्तबद्ध होण्यास मदत करतात.

प्रश्न. एक शिस्तबद्ध व्यक्ती नेहमी काय करते?
उत्तर : शिस्तबद्ध व्यक्ती नेहमीच आपले काम प्रामाणिकपणे करते.

प्रश्न. समाजात शिस्त नसेल तर काय होईल?
उत्तर : जर समाजात शिस्त नसेल तर लोकांनी त्यांच्या मनाप्रमाणे वागावे आणि ते समाजासाठी घातक ठरू शकते.

प्रश्न. समाजात शांतता कशी नांदेल?
उत्तर : समाजात सुव्यवस्था आणि शिस्तीने शांतता नांदू शकते.

प्रश्न. या उतार्‍यानुसार ‘क्षय’ चा अर्थ लिहा?
उत्तर : या उताऱ्यात ‘क्षय’ म्हणजे ‘मृत्यू’.


8 Unseen Passage for Class 5 Marathi with Answers


अशोक हा महान सम्राट होता. ते बालपणी अत्यंत हुशार आणि निर्भय होते. लोकांचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे महान राजाचे कर्तव्य आहे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी जनतेला संरक्षण दिले आणि न्यायाची व्यवस्था केली. त्यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना जनतेशी योग्य वागण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यांनी स्तंभांवर न्याय आणि अहिंसेचा संदेश कोरला आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापित केला. त्याच्या महानतेबद्दल काही आधारस्तंभ अजूनही आपल्याला आहेत. त्यांनी अशक्त आणि वृद्धांसाठी रुग्णालये उघडली जिथे रुग्णांना चांगले उपचार दिले जात होते. त्यांनी प्राण्यांसाठी रुग्णालयेही उघडली. तो खरोखर महान होता कारण त्याने सर्व जिवंत प्राण्यांसाठी दया दाखवली.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

योग्य पर्यायावर खूण करा:-

1. अशोकासाठी कोरलेले खांब

a.महान आणि प्रसिद्ध होणे
b. त्याचे वर्चस्व प्रस्थापित करणे
c.न्याय आणि अहिंसेचा संदेश पसरवणे
d.लोकांकडून प्रशंसा मिळवणे

उत्तर : सी

प्रश्न. उताऱ्यातील शब्द शोधा ज्याचा अर्थ समान आहे
a. सल्ला दिला
b.कमकुवत
उत्तर : (अ) निर्देश दिले

प्रश्न. अशोक लहानपणी कसा होता?
उत्तर : अशोक त्याच्या बालपणात एक हुशार आणि निर्भय मुलगा होता.

प्रश्न. राजाच्या कर्तव्याबद्दल अशोकाला काय वाटले?
उत्तर : राजाच्या कर्तव्याबद्दल अशोकाने प्रजेचे रक्षण आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा विचार केला.

प्रश्न. राजा अशोकाने त्यांच्या अधिकाऱ्यांना काय सूचना दिल्या?
उत्तर : राजा अशोकाने आपल्या अधिकाऱ्यांना जनतेशी योग्य वागण्याची सूचना केली.

प्रश्न. त्याने खांबांवर कोणता संदेश कोरला?
उत्तर : त्यांनी स्तंभांवर न्याय आणि अहिंसेचा संदेश कोरला.

प्रश्न. त्याने वृद्ध आणि अशक्त लोकांसाठी काय केले?
उत्तर : त्यांनी अशक्त आणि वृद्धांसाठी रुग्णालये उघडली जिथे रुग्णांना चांगले उपचार दिले जात होते.

प्रश्न. त्याने खोदलेले खांब कुठे बसवले?
उत्तर : त्यांनी त्यांची वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थापना केली.

प्रश्न. ‘तो खरंच ग्रेट होता.............’ कसा?
उत्तर: सर्व जिवंत प्राण्यांसाठी दया आणि दया दाखवून, तो खरोखर महान होता.

प्रश्न. खालील शब्दांसाठी उतार्‍यावरून उलट लिहा:
अ.अन्याय b.हिंसा

उत्तर : (अ) न्याय (ब) अहिंसा


9 Unseen Comprehension for Class 5 Marathi with Answers


हुशार एली
हुशार एली
Clever Eli
हुशार इली
Clever Eli


एकेकाळी एली नावाचा एक हत्ती होता. एके दिवशी, एली शांत जंगलात एकटी फिरत असताना, तिला अचानक खळखळणारा आवाज ऐकू आला. तिला आश्चर्य वाटले, तो एक शिकारी होता! एली पटकन एका मोठ्या वटवृक्षाच्या मागे लपली, तिचे मोठे कान ऐकण्यासाठी. शिकारीने थोडा वेळ शोध घेतला पण हार मानली आणि निघून गेला. एली सुरक्षित होती. तिने तिच्या प्राणीमित्रांना शिकारीबद्दल सावध करण्याचे ठरवले, त्यांना सतर्क राहण्यास शिकवले. एकत्रितपणे, ते सर्वजण त्यांच्या जंगलातील घराचे रक्षण करत आनंदाने जगले.

इयत्ता 5 मधील न पाहिलेल्या उताऱ्यातील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांची उत्तरे द्या.

1. कथेतील हत्तीचे नाव काय आहे?
2. एली कुठे होती जेव्हा तिने खडखडाट आवाज ऐकला?
3. शिकारी टाळण्यासाठी एलीने काय लपवले?
4. शिकारी गेल्यानंतर एलीने काय करण्याचा निर्णय घेतला?
5. एलीने शिकारीबद्दल चेतावणी दिल्यानंतर प्राणी कसे जगले?

उत्तर-

1. हत्तीचे नाव एली आहे.
2. एली शांत जंगलात एकटीच फिरत होती.
3. एली एका मोठ्या वटवृक्षाच्या मागे लपली.
4. एलीने शिकारीबद्दल तिच्या प्राणी मित्रांना चेतावणी देण्याचा निर्णय घेतला.
5. एकत्र, ते सर्व त्यांच्या जंगलातील घराचे रक्षण करत आनंदाने जगले.


10 Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi with Answers


आई गाय

एका टेकडीखाली, रामगड नावाच्या गावात, गाई हिरव्या गवतावर चरण्यासाठी जवळच्या जंगलात फिरत होत्या. एके दिवशी गाय लक्ष्मी सिंहाच्या गुहेजवळ फिरत होती. भुकेलेला सिंह जागा झाला आणि त्याचे जेवण बनवण्याचा बेत आखत होता.
भीतीने थरथर कापणाऱ्या लक्ष्मीला जवळपास दुसरी गाय दिसली नाही. तिने सिंहाला विनंती केली, “कृपया मला वाचव. माझ्याकडे एक लहान वासरू आहे जे माझ्या दुधावर अवलंबून आहे आणि अजून गवत खाऊ शकत नाही.”
सिंह सहमत झाला पण दुसऱ्या दिवशी परत येण्याचा इशारा दिला अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. लक्ष्मी परत येण्याचे वचन देऊन तिच्या वासराकडे परतली.
दुसऱ्या दिवशी ती आपला शब्द पाळत सिंहाकडे परतली. सिंहाने, तिच्या प्रामाणिकपणाने प्रभावित होऊन, त्याचे खरे रूप प्रकट केले, तिला आशीर्वाद दिला आणि तिला "माता गाय" घोषित केले. तेव्हापासून सर्व गायी त्यांना त्यांचा रक्षक मानू लागल्या.

इयत्ता 5 मधील न पाहिलेल्या उताऱ्यातील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांची उत्तरे द्या.

1. कथेतील गायीचे नाव काय आहे?

2. गाय लक्ष्मीने सिंहाची याचना का केली?

3. सिंहाच्या गुहेजवळ गाय लक्ष्मीला काय भेटले?
A. एक मैत्रीपूर्ण ससा
B. इतर गायी
C. भुकेलेला सिंह
D. गावातील मुले

4. सिंहाने गाय लक्ष्मीला पहिल्यांदा का जाऊ दिले?
A. कारण तो भरलेला होता
B. कारण तिने त्याला हसवले
C. कारण तिने आणखी गायी आणण्याचे वचन दिले होते
D. कारण तिला एक वासरू होते जे तिच्या दुधावर अवलंबून होते

5. गाय लक्ष्मी तिचे वचन पाळण्यासाठी परत आल्यावर सिंहाने तिला "_________" घोषित केले.

उत्तर-

उत्तर 1- गाय लक्ष्मी.
उत्तर 2- तिच्या वासरामुळे तिला वाचवण्यासाठी.
उत्तर 3- (C) भुकेलेला सिंह
उत्तर 4- (डी) कारण तिच्याकडे एक वासरू होते जे तिच्या दुधावर अवलंबून होते
उत्तर 5- "माता गाय"


Tips for Unseen Comprehension Passage Class 5 Marathi with Answers

Students will find the answers to those questions by reading the same passage carefully and for this they will write-


 • Students should read the given passage and questions carefully two-three times and try to understand its meaning.
 • Then the answer to each question should be marked and written in that passage.
 • Try to write the answer in your own language as far as possible.
 • Give answer in complete sentence.
 • The Tense (Past, Present, Future) and Pearson in which there is a question, use the same Tense and Person in the answer as well.
 • Write the answer in Indirect Speech not in Direct Speech.
 • You must revise your answer so that there are no mistakes related to Article, Tense, Spelling, Preposition, Punctuation etc.

What are the things to be kept in mind while solving unread passages?

The following points should be kept in mind while solving the questions of unread passage of Class 5 Marathi:

 • Read the passage carefully over and over again.
 • Try to understand the meaning of difficult words and phrases.
 • Read and understand all the questions then write the answer.
 • Read the multiple choice questions carefully, as they all have similar answers. sorting the correct answer
 • For this it is very important to understand the passage.
 • If asked to state the title, a suitable title should be given.

Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi in other Languages

FAQ about Unseen Passage for Class 5 Marathi


How to download Unseen Passage for Class 5 Marathi?

Students can download Unseen Passage for Class 5 Marathi using the links provided above in the article.

How to get Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi?

Students can download Unseen Comprehension Passage for Class 5 Marathi using the links above.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy