Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, January 12, 2024

Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi

Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi
Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers: Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi


Unseen passage for Class 7 Marathi with Answers: Students can practice the various numbers of comprehension passage for Class 7 Marathi with answers in this page. These unseen comprehension passage for Class 7 Marathi have been prepared by expert faculties having years of experience. We have uploaded the Unseen passage Class 7 Marathi in this page. Students preparing for upcoming exams can bookmark this page for new unseen comprehension passages for Class 7 Marathi.Comprehension for Class 7 Marathi


Friends, today we have written unseen passages for the students of Class 7 Marathi. With the help of which children can prepare for their upcoming exams. In this post, we have written many unseen comprehension passage for class 7 Marathi with answers, with the help of which children can practice from home.


Class

7 Marathi

Subject

English

Study Material

Unseen Comprehension Passages for Class 7 Marathi with Answers

Material Format

Text

Content in the Article

 • 1 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 2 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 3 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers
 • 4 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 5 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 6 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers
 • 7 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 8 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers
 • 9 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers
 • 10 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers

Unseen Passage for Class 7 Marathi

Comprehension means understanding or understanding. The purpose of reading a passage is to understand it. In this section, some passages of prose have been given for Unseen Passages for Class 7 Marathi, whose length is 60 to 120 words. Then some questions related to Unseen passages Class 7 Marathi will remain at the bottom of that passage.


We have seen that often children have difficulty in answering the questions of Unseen Passage, that's why we should practice them properly before the exam and they should pass with good marks in the exam.


1 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers


सम्राट गेल्यानंतर लोकांचा जमाव मला पाहायला आला. मी त्या बेटावर एक नवीनपणा होता कारण या लोकांनी यापूर्वी माझ्या आकारातील कोणाला पाहिले नव्हते. काही लहान लोकांनी माझ्याकडे बाणांचे लक्ष्य केले. एक बाण जवळजवळ माझ्या डोळ्यात शिरला. मला आवडेल त्याप्रमाणे या लोकांना शिक्षा देण्यासाठी माझ्याकडे सोपविण्यात आले होते.

त्यांना एक भीती देणे. मी भासवले की मी त्यातील एक खाणार आहे, आणि मी माझ्या खिशात घातले. जेव्हा मी माझी पेन्नीफ बाहेर काढली तेव्हा ते घाबरुन गेले परंतु मी या लहान लोकांच्या दो c्यांना कापून जमिनीवर टाकले. लोक त्या सम्राटास सांगायला गेले की त्यांच्यावर माझ्या दया दाखविण्याच्या बदल्यात मला ठार मारले जाणार नाही असा निर्णय घेतला.

सम्राटाच्या आज्ञेनुसार, दररोज सहा गायी आणि चाळीस मेंढरे मला दुधासाठी पुरतील. माझे कपडे तीनशे टेलर तयार करायचे आणि माझी देखभाल करण्यासाठी माझ्याकडे सहाशे अटेंडंट असायचे. मला सहा शिक्षकांकडून स्थानिक भाषा शिकवायची होती.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

लेखक पहायला लोकांची गर्दी का आली?
2. बाणांनी स्पीकर्स कोठे ठेवले?
H. एच येथे बाण सोडत असलेल्या लोकांना लेखकांनी कसे घाबरवले?
The. वक्ताने लहान लोकांना कसे घाबरवले?
The.सम्राटाने काय निर्णय घेतला?
The. पॅसेजमधील शब्द लिहा ज्याचा अर्थ 'अगदी लहान' आहे
7. परिच्छेदातून शब्द लिहा ज्याचा अर्थ 'देणे' आहे.

वरील प्रश्नाचे सुचविलेले उत्तरः -

१. लेखकांना भेटावयास लोकांचा जमाव आला कारण तो त्या बेटावरील नाविन्यपूर्ण होता. या लोकांनी लेखकाचा आकार कोणासही पाहिलेला नाही.
२.दिव्याने जवळजवळ त्याच्या डोळ्यांत बाण मारला.
Them. त्यातील एक खाणार आहे, अशी बतावणी करून लेखकांनी त्याच्यावर बाण मारणा people्या लोकांना घाबरवले आणि इतरांना त्याच्या खिशात घातले.
The. वक्त्याने आपली पेनकायफ काढून लहान लोकांना घाबरायला लावले.
The. बादशहाने त्याला ठार न करण्याचा निर्णय घेतला.
6.टाईन
7.प्रदान करा


2 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers


आम्हाला कधीकधी असे वाटते की कार्य न केल्याने ते खूप छान होईल. आपण श्रीमंत लोकांचा हेवा कसा करतो ज्यांना जगण्यासाठी काम करण्याची गरज नाही परंतु वर्षभर त्यांना जे आवडते तेच करता येईल. तरीही जेव्हा आपल्याला असे वाटते तेव्हा आपण चूक करतो.

कधीकधी श्रीमंत लोक जितके आम्हाला वाटते तितके आनंदी नसतात, कारण त्यांना काहीही नसल्याने कंटाळा आला आहे. आपल्या जीवनासाठी नियमितपणे काम करण्याचे काम केल्यावर आपल्यापैकी बरेचजण आनंदी असतात, विशेषतः जर काम आपल्याला करण्यास आवडत असेल तर. आपल्यासाठी कार्य करणारी पहिली गोष्ट म्हणजे आम्हाला आनंद देणे. तो रस्त्यावरील भिखारीसारखा आहे जो कमाई करण्यासाठी मेहनत करणार्‍या इतरांच्या माकडांना घेऊन जातो. असे लोक स्वतंत्रपणे जगत नाहीत आणि त्यांना त्यांची लाज वाटली पाहिजे.

परंतु प्रामाणिक कामगार जो कष्टाने आपले जीवन जगतो आणि आपले डोके धरतो आणि स्वत: चा सन्मान करू शकतो. शेवटी नियमितपणे काम केल्याने चारित्र्य निर्माण होते. हे आम्हाला वेळेवर वागण्याची, सावधगिरीने, कामात निष्ठा आणि विश्वासूपणासारख्या चांगल्या सवयी शिकवते. हा माणूस काम करणारा आहे, आळशी नव्हे तर नियम म्हणून उत्कृष्ट वर्ण विकसित करतो.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या: -

1. आपण श्रीमंत लोकांचा हेवा का करतो?
२. श्रीमंत लोक आपल्या विचारानुसार इतके आनंदी का नाहीत?
3. नियमित काम आम्हाला काय देते?
Beg. भिकार्‍यांशी कोणत्या प्रकारच्या लोकांची तुलना केली जाते?
An. एखादा प्रामाणिक माणूस समाजात आदर कसा मिळवू शकतो?
The. परिच्छेदातून शब्द लिहा ज्याचा अर्थ असा नाही की जो कार्य करीत नाही.
The. परिच्छेदातून शब्द लिहा ज्याचा अर्थ आहे 'कठोर अप्रिय' कार्य.

वरील प्रश्नांची सुचलेली उत्तरे: -

1. आम्ही श्रीमंत लोकांचा हेवा करतो कारण आम्हाला वाटते की त्यांच्या जगण्यासाठी काम करण्याची गरज नाही. आणि वर्षभर त्यांना पाहिजे तेच ते करू शकतात.
२. श्रीमंत लोक आपल्याला जेवढे वाटतात तितके आनंदी नाहीत कारण त्यांना काहीच नसल्याने कंटाळा आला आहे.
R. नियमित काम आपल्याला आपले जीवन आणि आनंद देते. हे चारित्र्य तयार करते. वेळेची निष्ठा, सावधगिरी, संपूर्णता आणि विश्वासूपणा यासारख्या चांगल्या सवयी शिकवतात.
Others. जे लोक इतरांचे पैसे घेतात त्यांची तुलना भिकाars्यांशी केली जाते.
A. एक प्रामाणिक माणूस उपयुक्त परिश्रम आणि चांगल्या सवयींनी समाजात आदर मिळवू शकतो.
6.आडलर
7. टॉइल


3 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers


अंतःप्रेरणाद्वारे, बर्‍याच पालक प्रेम करतात आणि मुलांची काळजी घेतात. तरीही, बर्‍याचदा त्यांच्या अपेक्षा आणि महत्वाकांक्षा मुलांवर खूप दबाव आणतात. जेव्हा मुले त्यांच्या पालकांच्या महत्वाकांक्षेच्या पातळीवर पोहोचू शकत नाहीत तेव्हा त्यांना प्रचंड नैराश्य आणि तणावाचा सामना करावा लागतो.

यामुळे परिस्थितीची वास्तविकता टाळण्याचा एक मार्ग म्हणून औषध प्रयोग आणि इतर संबंधित वर्तन होऊ शकते.

सुरुवातीपासूनच मुलांना त्यांच्या स्वतःच्या नैसर्गिक, आनंदी मार्गाने पालकांच्या प्रेमाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि काळजीखाली आणि जास्त दबाव न घेता विकास करण्याची परवानगी दिली पाहिजे. पालकांच्या काही परंपरागत वृत्तींमध्ये बदल केल्यामुळे ड्रग अवलंबित्वाची आणि इतर पौगंडावस्थेतील समस्यांपासून बचाव होण्यास मदत होते.

आपण जागतिक वातावरणाविषयीच्या आपल्या पालकांच्या जबाबदा .्या देखील समजून घेतल्या पाहिजेत. लक्षात ठेवा की या जगाची राहण्याची जागा मर्यादित आहे आणि आपल्याकडे आपल्या भावी पिढ्या आनंदाने जगण्यासाठी पुरेशी जागा असणे आवश्यक आहे.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

१. आईवडिलांचा मूलभूत स्वभाव त्यांच्या मुलांविषयी काय आहे?
२. पालकांमुळे मुलांवर दबाव का असतो?
Children. मुले कोणत्या प्रकारच्या समस्यांमुळे ग्रस्त आहेत?
The. सुरुवातीपासूनच मुलांचा विकास कसा झाला पाहिजे?
A. पालक म्हणून आपण काय लक्षात ठेवले पाहिजे?
6. परिच्छेदातून शब्द शोधा ज्याचा अर्थ ‘प्रारंभ’ होतो.
Solutions. 'सोल्यूशन्स'च्या विरुद्ध असलेल्या रचनेतील शब्द द्या

वरील प्रश्नांची उत्तरे सुचविली

१. पालकांचे मूलभूत मूल म्हणजे त्यांच्या मुलांचे प्रेम आणि काळजी घेणे.
२. पालकांच्या अपेक्षेमुळे आणि महत्त्वाकांक्षेमुळे मुलांवर दबाव असतो. जेव्हा ते त्यांच्या पालकांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या पातळीवर पोहोचू शकत नाहीत तेव्हा त्यांना प्रचंड नैराश्य आणि तणावाचा सामना करावा लागतो.
F.फ्रस्ट्रेशन, ताणतणाव, औषध प्रयोग आणि इतर संबंधित वागणूक ही मुलांना त्रास देणारी विविध समस्या आहेत.
Beginning. सुरुवातीपासूनच, पालकांना त्यांचे प्रेम, मार्गदर्शन आणि काळजी यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतःच्या नैसर्गिक, आनंदी मार्गाने विकसित करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
A. पालक म्हणून आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या जगाची राहण्याची जागा मर्यादित आहे आणि आपल्या भावी पिढीला आनंदाने जगण्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी जागा असणे आवश्यक आहे.
6. सुरूवात
7. समस्या


4 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers


ओल्ड फिलेमोन आणि त्याची बायको बाकस ग्रीसमधील टेकडीच्या उतारावरील एका लहान झोपडीत राहत होते. त्यांचे कॉटेज डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या पोकळ गावातून थोड्या अंतरावर होते. ते खूप गरीब होते आणि त्यांना जगण्यासाठी कष्ट करावे लागले, परंतु त्यांच्या स्वत: च्या गरजा भागवण्याइतकेच आणि इतरांना मदत करण्यासाठीही पुरेसे होते.

फिलेमोनने एक पट्टी शेती केली व भाजीपाला व फळझाडे आणि ब कॉसीने भाकर बनविलेली धान्य वाढविले. त्यांच्याकडे एक गाय होती, ज्याने त्यांना दूध व बटर दिले, अंडी आणि मध देण्यासाठी मधमाश्या पुरवण्यासाठी काही पक्षी दिले. शेजार्‍यांना सहसा कृपा करण्यास सांगायला सांगितले जाते, जसे की 'तुम्ही मला काही नवीन भाज्या घेऊ शकता?' किंवा 'तू बास्कस येऊ शकतोस आणि माझ्या बायकोला आजारी पडतोस का?' त्यांनी कधीही विनंती नाकारली नाही किंवा एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला मदत केल्याशिवाय त्यांना पाठविले.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

1. वृद्ध फिलेमोन आणि त्याची पत्नी कोठे राहत होते?
२. त्यांनी आपले जीवन कसे कमावले?
They. त्यांना का कष्ट करावे लागले?
Their. त्यांची गाय व पक्षी यांनी त्यांना काय दिले?
Ph. फिलेमोन आणि त्याची पत्नी 'उदार व दयाळू मनाने वागणारे लोक' कोणत्या रस्ता दाखवतात?
F. 'एक दयाळू आणि कर्तव्यदक्ष कायदा' या शब्दाचा अर्थ परिच्छेदातून शोधा?
‘. “परिचित” च्या विरुद्ध असलेला शब्द उतार्‍यामधून निवडा.

वरील प्रश्नांची सुचलेली उत्तरे: -

१. ओल्ड फिलेमोन आणि त्याची बायको ग्रीसच्या पायथ्याशी असलेल्या एका गावातून थोड्या अंतरावर डोंगराच्या उतारावरील एका लहान झोपडीत राहत होते.
२. त्यांनी जमिनीची पट्टी शेती करुन, भाजीपाला, फळझाडे आणि कॉर्न पिकवून आणि भाकर करुन आपले जीवन मिळवले.
They. ते गरीब होते म्हणून त्यांना जगण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागले.
Ir. त्यांची गाय व पक्षी यांनी त्यांना अनुक्रमे दूध आणि लोणी आणि अंडी दिली.
The. त्यांनी कधीही विनंती नाकारली नाही किंवा एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला मदत केल्याशिवाय त्यांना पाठविले नाही. ’परिच्छेदातील ही ओळ दाखवते की P. फिलिमन आणि त्याची पत्नी 'उदार आणि दयाळू लोक' होते.
7. मदत
8.स्ट्रेन्जर


5 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers


मनुष्य केवळ एका गोष्टीच्या आधारे सर्व प्राण्यांपेक्षा शहाणे आहे - ही विचार करण्याची आणि भावना निर्माण करण्याची विलक्षण शक्ती आहे. या सामर्थ्याने पछाडलेले, इतर गर्दीच्या प्राण्यांपेक्षा यापेक्षा चांगली प्रजाती कोणतीही होणार नाही. ज्ञान वगळता इतर सर्व प्राण्यांमध्ये माणसाला खाऊ, निवारा आणि कपड्यांसारख्या मूलभूत गरजा असतात. तिसरा, अर्थातच, नैसर्गिकरित्या प्राण्यांना लांब केस आणि फर स्वरूपात पुरवले जाते जेणेकरून त्यांना प्रतिकूल हवामानाचा सामना करण्यास सक्षम केले जाईल.

मानवाच्या मूलभूत गरजा चार आहेत - अन्न, निवारा, कपडे आणि शिक्षण. आधुनिक जग सर्व मार्गांनी आत्मसात केलेल्या ज्ञानाने पूर्णपणे चालत आले आहे म्हणून, सर्वांना शिक्षण जगभरातील सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. जे देश आपल्या सर्व नागरिकांना ते योग्य प्रकारे प्रदान करू शकत नाहीत, ते मागास असले तरी श्रीमंत आणि साधनसंपत्ती मानले जातात. निरक्षरता ही बर्‍याच प्रमाणात सामाजिक दुष्परिणामांची मूळ कारणे म्हणून ओळखली जाते.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:

1. प्रतिकूल हवामानापासून प्राण्यांचे काय संरक्षण करते?
२. माणसाच्या मूलभूत गरजांची नोंद?
मनुष्य इतर प्राण्यांपेक्षा कसा वेगळा आहे?
All. सर्व सामाजिक दुष्कृत्यांचे मूळ कारण काय आहे?
5. कोणत्या देशांना मागास मानले जाते?
F. परिच्छेदातून शब्द शोधा ज्याचा अर्थ 'संख्येने महान' असा आहे.
‘. “अनुकूल” या शब्दाच्या विरुद्ध असलेला शब्द रस्ताातून निवडा.

वरील प्रश्नांची सुचलेली उत्तरे: -

1. लांब केस आणि फर हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीपासून प्राण्यांचे रक्षण करतात.
२.खाद्य, निवारा, कपडे आणि शिक्षण ही माणसाची मूलभूत गरज आहे.
M. मनुष्य त्याच्या इतर विचारांपासून विचार करण्याच्या विलक्षण सामर्थ्याने इतर प्राण्यांपेक्षा भिन्न आहे.
I.अक्षरता हे सर्व सामाजिक दुष्परिणामांचे मूळ कारण आहे.
Ount. जे लोक आपल्या सर्व नागरिकांना एकसारख्या पद्धतीने शिक्षण देऊ शकत नाहीत त्यांना मागास मानले जाते.
6.पुढीलपणा
7. पुढे


6 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers


आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की समाधानी मन आणि निरोगी जीवन आपल्याला अनेक रोगांपासून मुक्त ठेवण्यास मदत करू शकते. काही मार्गांनी, विकसनशील राष्ट्रांमधील लोकांसाठी सकारात्मक आरोग्य प्राप्त करणे सोपे आहे, कारण श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रांमधील अनेक लोकांपेक्षा त्यांच्याकडे अधिक जवळच्या सामाजिक प्रणाली आहेत, ज्यात चांगले संवाद साधणारे लोक आहेत.

संसाधने किंवा अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांमुळे आपण आपल्या समाजातील बहुसंख्य लोकांसाठी सकारात्मक आरोग्य प्राप्त करू शकतो. याचा अर्थ असा नाही की आम्हाला वैद्यकीय सेवेची गरज नाही. आम्हाला निश्चितच विशिष्ट परिस्थितीत योग्य वैद्यकीय सेवेची आवश्यकता आहे. आपल्याला संसर्गजन्य रोगांविरूद्ध योग्य लसीकरण आणि लसीकरण आवश्यक आहे, वैद्यकीय आणि शस्त्रक्रिया हस्तक्षेपाद्वारे रोगांवर योग्य उपचार आवश्यक आहे, बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर मातेची योग्य काळजी आणि चाळीस वर्षांनंतर नियमित वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

1.विकसनशील राष्ट्रांमधील लोकांसाठी सकारात्मक आरोग्य प्राप्त करणे सोपे का आहे?
2.आम्हाला कोणत्या प्रकारच्या वैद्यकीय सेवेची गरज आहे?
3. आईसाठी काय आवश्यक आहे?
4.आम्हाला योग्य लसीकरण का आवश्यक आहे?
5. वयाच्या चाळीस वर्षानंतर आपल्याला काय हवे आहे?
6. उताऱ्यावरून 'इंजेक्शनने लस देण्याची क्रिया' असा अर्थ काढा.
7. उताऱ्यातून पितृत्वाच्या विरुद्ध असलेला शब्द द्या

दिलेल्या उताऱ्याची सुचवलेली उत्तरे:-

1.विकसनशील राष्ट्रांमधील लोकांना सकारात्मक आरोग्य मिळवणे सोपे वाटते कारण त्यांच्याकडे श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रांमधील अनेक लोकांपेक्षा अधिक जवळच्या सामाजिक प्रणाली आहेत, ज्यात चांगले संवाद साधणारे लोक आहेत.
2. वयाच्या चाळीशीनंतर योग्य लसीकरण आणि लसीकरण, रोगांवर उपचार, योग्य माता काळजी आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
3. बाळाच्या जन्मापूर्वी आणि नंतर मातेची योग्य काळजी घेणे आवश्यक आहे.
4.आम्हाला विशिष्ट संसर्गजन्य डिस्कस विरूद्ध योग्य लसीकरण आवश्यक आहे.
5. वयाच्या चाळीस वर्षांनंतर आपल्याला नियमित वैद्यकीय तपासणीची गरज आहे
6.लसीकरण
7.मातृ


7 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers


दिशानिर्देश: वर्ग 7 साठी खालील न पाहिलेला उतारा काळजीपूर्वक वाचा आणि न पाहिलेला उतारा खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

एकदा पुरू नावाचे गाव होते. मॅक्स नावाचा एक मुलगा होता ज्याला निसर्गात खेळण्याची आवड होती. फुलपाखरांचा पाठलाग करणे आणि पक्ष्यांशी बोलणे त्याला खूप आवडत असे.

एका सनी सकाळी, मॅक्स जंगलात असताना, त्याला एक लहान जखमी पक्षी दिसला. मॅक्सने पक्ष्याची काळजी घेतली आणि त्यांची मैत्री झाली. जेव्हा पक्षी बरा झाला, तो उडून गेला आणि मॅक्सला खरोखर आनंद झाला.

मॅक्सला हे शिकायला मिळाले की इतरांप्रती दयाळूपणे वागणे, अगदी लहान पक्षी देखील छान मैत्री करू शकतात. हे त्याला दर्शविले की मित्र अनपेक्षित ठिकाणी सापडतात आणि दयाळूपणा हा इतरांशी संपर्क साधण्याचा एक विशेष मार्ग आहे.

इयत्ता 7 मधील न पाहिलेल्या उताऱ्यातील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांची उत्तरे द्या.

प्रश्न-

1. एका सूर्यप्रकाशित सकाळी मॅक्सला जंगलात काय सापडले?

2. मॅक्सने त्याच्या अनुभवातून कोणता महत्त्वाचा धडा शिकला?

**मल्टिपल चॉइस प्रश्न (MCQ):**

3. मॅक्सला जखमी पक्षी कोठे सापडला?

अ) गावात

ब) नदीत

c) कुरणात

ड) जंगलात

4. जखमी पक्षी सापडल्यावर मॅक्सने काय केले?

अ) त्याने ते एकटे सोडले.

ब) त्याने त्याची काळजी घेतली आणि मित्र बनले.

c) त्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

ड) त्याने मदतीसाठी हाक मारली.

5. जेव्हा पक्षी उडून गेला तेव्हा मॅक्सला कसे वाटले?

अ) दुःखी

ब) रागावणे

क) आनंदी

ड) काळजीत

**शब्दसंग्रहावर आधारित प्रश्न:**

6. पॅसेजमध्ये वापरल्याप्रमाणे "आश्चर्यजनक" साठी समानार्थी शब्द द्या.

7. उताऱ्यातील “अदम्य” याच्या उलट काय आहे?

उत्तरे

1. एका सनी सकाळी मॅक्सला जंगलात एक छोटा जखमी पक्षी सापडला.

2. मॅक्सने शिकले की इतरांप्रती दयाळूपणे वागणे, अगदी लहान पक्षी देखील, चांगली मैत्री होऊ शकतात.

**एकाधिक-निवड उत्तरे:**

3. ड) जंगलात

4. ब) त्याने त्याची काळजी घेतली आणि मित्र बनले.

5. c) आनंदी

**शब्दसंग्रहावर आधारित उत्तरे:**

6. अनपेक्षित

7. दयाळूपणा


8 Unseen Passage for Class 7 Marathi with Answers


पुस्तके ही सभ्यतेचे मुख्य वाहक आहेत: त्यांच्यामुळे, कल्पना जगतात आणि पसरतात.
पुस्तके ही सभ्यतेचे मुख्य वाहक आहेत: त्यांच्यामुळे, कल्पना जगतात आणि पसरतात.
Books are the main carriers of civilization: through them, ideas live and spread.
पुस्तके हे सभ्यतेचे मुख्य वाहक आहेत: त्यांच्यामुळेच कल्पना जगतात आणि पसरतात.
Books are the main carriers of civilization: it is through them that ideas live and spread.
हे पुस्तक किती महत्त्वाचे आहे, याचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता की, अतिशय उष्ण देश हे सुप्रसिद्ध आहेत, ते आधुनिक अर्थाने सुसंस्कृत बनण्यास मंद आहेत. याची अनेक कारणे आहेत, परंतु सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उष्ण कटिबंधात राहणाऱ्या पांढऱ्या मुंग्या सर्व पुस्तके खाऊन टाकतात. उदाहरणार्थ, उष्णकटिबंधीय दक्षिण अमेरिकेत, चाळीस वर्षांपेक्षा जास्त किंवा पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त जुनी पुस्तके नाहीत. जिथे पुस्तके नाहीत, नोंदी नाहीत आणि साहित्यही नाही; एका पिढीच्या कल्पना आणि ज्ञान केवळ तोंडी दिले जाऊ शकते आणि या शर्यतीसाठी प्रगती करणे आणि सुसंस्कृत बनणे अधिक कठीण आहे. पण पुस्तके असण्याचा उपयोग नाही जोपर्यंत लोक ती वाचू शकत नाहीत आणि वाचायला शिकणे हा शिक्षणाचा एक भाग आहे.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

1. सभ्यतेचे प्रमुख वाहक म्हणून पुस्तके कशी महत्त्वाची आहेत?
2.अति उष्ण देश सुसंस्कृत बनण्यात मंद का आहेत?
3. दक्षिण अमेरिकेत जुनी पुस्तके का नाहीत?
4.पुस्तकांच्या कमतरतेचा सभ्यतेच्या प्रगतीवर कसा परिणाम होतो?
5. सुसंस्कृत होण्यासाठी पुस्तके असणे पुरेसे आहे का?
6. उताऱ्यावरून शब्द शोधा ज्याचा अर्थ आहे 'लेखनाचे तुकडे कलाकृती म्हणून मूल्यवान'.
7. उताऱ्यातून 'अज्ञान' च्या विरुद्ध असलेला शब्द निवडा.

वरील प्रश्नांची सुचवलेली उत्तरे:-

1.पुस्तके हे सभ्यतेचे प्रमुख वाहक आहेत कारण त्यांच्यामुळे कल्पना जगतात आणि पसरतात.
2.एक कारण म्हणजे उष्ण कटिबंधात राहणाऱ्या पांढऱ्या मुंग्या सर्व पुस्तके खाऊन टाकतात. आणि पुस्तके हे सभ्यतेचे प्रमुख वाहक आहेत.
3. दक्षिण अमेरिकेत कोणतीही जुनी पुस्तके नाहीत कारण पांढऱ्या मुंग्यांनी त्यांना खाऊन टाकले आहे.
4.जेव्हा पुस्तके नसतात, नोंदी नसतात आणि साहित्य आणि कल्पना नसतात आणि एका पिढीचे ज्ञान 5.तोंडाने दिले जाऊ शकते. यामुळे सभ्यतेची वाढ खुंटते.
6. सुसंस्कृत होण्यासाठी पुस्तके असणे पुरेसे नाही. त्यांना वाचण्याची क्षमता अधिक महत्त्वाची आहे आणि हा शिक्षणाचा भाग आहे.
7.साहित्य
8.ज्ञान


9 Unseen Comprehension for Class 7 Marathi with Answers


माणूस हा चांगल्या आणि वाईट अशा अनेक गुणांनी बनलेला आहे आणि नंतरचा राग आहे. प्रत्येक माणसाचा स्वभाव असा असतो की त्याच्या भावना दुखावणारी किंवा त्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी कोणतीही गोष्ट त्याचा राग वाढवते. क्रोधामुळे होणारे दुष्कर्म अनेक आहेत.

त्याच्या प्रभावाखाली माणूस आपली तर्कशक्ती आणि निर्णयशक्ती गमावतो. रागाच्या भरात स्वतःवर ताबा ठेवू न शकल्याने, तो काय करतोय, काय बोलतोय हे कळत नाही. त्याच्या प्रभावाखाली माणूस इतका समतोल ढासळतो की तो आपल्या वरिष्ठांप्रती असलेले कर्तव्य विसरतो आणि त्यांच्यासाठी अत्यंत अपमानास्पद गोष्टी बोलण्यापर्यंत जाऊ शकतो.

जेव्हा रागाचा मनुष्य चांगला होतो तेव्हा तो सर्वात वाईट अपराध करण्यास सक्षम असतो आणि त्याच्या वाईट प्रभावाखाली त्याने खून केला तर आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही.

पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या:-

1.माणूस कशापासून बनलेला आहे?
2. माणसाचा राग कशामुळे उत्तेजित होतो?
3. रागाचा माणसावर कसा परिणाम होतो?
4. क्रोधाच्या प्रभावाखाली माणूस आपल्या वरिष्ठांना काय करू शकतो?
5. 'राग ही वाईटाची जननी आहे' हे उताऱ्यातील कोणती ओळ दर्शवते?
6. उताऱ्यातून शब्द शोधा ज्याचा अर्थ 'तुम्हाला न आवडणारी एखादी गोष्ट जोडली गेल्यावर तुम्हाला जाणवणारी तीव्र भावना'.
7. कनिष्ठ शब्दाच्या विरुद्ध असलेला शब्द उताऱ्यातून निवडा.

वरील परिच्छेदाची सुचवलेली उत्तरे:-

1.मनुष्य हा चांगल्या आणि वाईट अशा अनेक गुणांनी बनलेला असतो.
2. माणसाच्या भावना दुखावणारी किंवा त्याच्या तत्त्वांच्या विरोधात जाणारी कोणतीही गोष्ट त्याचा राग वाढवते
3. रागाच्या प्रभावाखाली माणूस आपली तर्कशक्ती आणि निर्णय घेण्याची शक्ती गमावतो.
4. तो त्याच्या वरिष्ठांप्रती असलेले त्याचे कर्तव्य विसरू शकतो आणि त्यांचा अपमान करू शकतो.
5. क्रोधामुळे होणारे वाईट अनेक आहेत."
६.राग
7.वरिष्ठ


10 Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi with Answers


सोनम नावाचे एक छोटेसे गाव होते. एमा नावाची एक तरुण मुलगी होती. एमाला तिच्या घराच्या आजूबाजूची कुरणं आणि जंगलं शोधायला आवडायचं. दररोज, तिला निसर्गात नवीन आणि रोमांचक गोष्टी सापडत असत.

एका सूर्यप्रकाशित सकाळी, एमा एका नाल्याजवळ भटकत असताना, तिला एक चमकणारा दगड दिसला. तिने आधी पाहिलेल्या कोणत्याही दगडासारखे ते वेगळे नव्हते आणि त्यामुळे तिला आश्चर्य वाटले. तिने ते तिच्या आजी-आजोबांना दाखवायचे ठरवले, जे शहाणे होते आणि मौल्यवान रत्नांबद्दल माहिती होते.

एमाला आश्चर्यचकित करण्यासाठी, तिच्या आजोबांनी हे उघड केले की हा दगड एक दुर्मिळ आणि मौल्यवान रत्न आहे ज्याला नीलम म्हणतात. एमाचे हृदय आनंदाने भरले होते आणि तिला हे कळले की कधीकधी सर्वात मौल्यवान खजिना अगदी सोप्या ठिकाणी सापडतो.

इयत्ता 7 मधील न पाहिलेल्या उताऱ्यातील प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांची उत्तरे द्या.

प्रश्न-

1. प्रवाहाजवळ भटकत असताना एमाला काय सापडले?

2. एमाला चमकणाऱ्या दगडाची ओळख कोणी सांगितली?

3. एमाला प्रवाहाजवळ काय सापडले?

अ) एक नीलम

ब) एक मोती

c) सीशेल

ड) एक खडा

4. इमाने चमकणारा दगड कोठे दाखवायचा निर्णय घेतला?

अ) तिच्या मैत्रिणींना

ब) तिच्या पालकांना

c) तिच्या आजोबांना

ड) तिच्या शिक्षिकेला

5. एमाला तिच्या आजोबांकडून दगडाबद्दल काय शिकायला मिळाले?

अ) तो फक्त एक नियमित दगड होता

ब) हा एक दुर्मिळ आणि मौल्यवान रत्न होता

c) तो एक सामान्य नीलम होता

ड) तो एक मौल्यवान मोती होता

6. पॅसेजमध्ये वापरल्याप्रमाणे “मौल्यवान” साठी समानार्थी शब्द शोधा.

7. उतार्‍यामध्‍ये "सर्वात गुंतागुंतीचे" विरुद्ध काय आहे?

उत्तरे

1. एका ओढ्याजवळ भटकत असताना एमाला एक चमकणारा दगड सापडला.

2. एमाच्या आजोबांनी तिला चमकणाऱ्या दगडाची ओळख सांगितली.

3. अ) एक नीलम

4. c) तिच्या आजोबांना

५. ब) हा एक दुर्मिळ आणि मौल्यवान रत्न होता

6. "मौल्यवान"

7. "सर्वात सोपे"


Tips for Unseen Comprehension Passage Class 7 Marathi with Answers

Students will find the answers to those questions by reading the same passage carefully and for this they will write-


 • Students should read the given passage and questions carefully two-three times and try to understand its meaning.
 • Then the answer to each question should be marked and written in that passage.
 • Try to write the answer in your own language as far as possible.
 • Give answer in complete sentence.
 • The Tense (Past, Present, Future) and Pearson in which there is a question, use the same Tense and Person in the answer as well.
 • Write the answer in Indirect Speech not in Direct Speech.
 • You must revise your answer so that there are no mistakes related to Article, Tense, Spelling, Preposition, Punctuation etc.

What are the things to be kept in mind while solving unread passages?

The following points should be kept in mind while solving the questions of unread passage of Class 7 Marathi:

 • Read the passage carefully over and over again.
 • Try to understand the meaning of difficult words and phrases.
 • Read and understand all the questions then write the answer.
 • Read the multiple choice questions carefully, as they all have similar answers. sorting the correct answer
 • For this it is very important to understand the passage.
 • If asked to state the title, a suitable title should be given.

Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi in other Languages

FAQ about Unseen Passage for Class 7 Marathi


How to download Unseen Passage for Class 7 Marathi?

Students can download Unseen Passage for Class 7 Marathi using the links provided above in the article.

How to get Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi?

Students can download Unseen Comprehension Passage for Class 7 Marathi using the links above.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy