Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Wednesday, March 9, 2022

इयत्ता पाचवी मराठी डराव डराव मराठी स्वाध्याय PDF

 

इयत्ता पाचवी मराठी डराव डराव मराठी स्वाध्याय PDF
इयत्ता पाचवी मराठी डराव डराव मराठी स्वाध्याय PDF


या लेखात, आम्ही मराठी डराव डराव विषयासाठी इयत्ता पाचवी मराठी सोल्यूशन्स देऊ. इयत्ता पाचवी मधील विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकांमध्ये उपस्थित असलेल्या व्यायामांसाठी प्रश्न आणि उत्तरे डाउनलोड आणि कॉपी करण्यास सक्षम असतील.

इयत्ता पाचवी मराठी डराव डरावाच्या पुस्तकात महाराष्ट्र बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातील सर्व प्रश्नांचा समावेश आहे. येथे सर्व प्रश्न पूर्ण स्पष्टीकरणासह सोडवले आहेत आणि डाउनलोड करण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र बोर्ड इयत्ता पाचवी मराठी डराव डरावाचे पुस्तक खाली दिले आहे. आम्‍हाला आशा आहे की आमच्‍या इयत्‍ता पाचवी वीच्‍या मराठी डराव डरावाचे पुस्‍तक तुमच्‍या अभ्यासात मदत करेल! जर तुम्हाला आमचे इयत्ता पाचवी चे पुस्तक आवडले असेल तर कृपया ही पोस्ट शेअर करा.


इयत्ता पाचवी मराठी डराव डराव स्वाध्याय

मंडळाचे नाव

Maharashtra Board

ग्रेडचे नाव

पाचवी

विषय

मराठी डराव डराव

वर्ष

2022

स्वरूप

PDF/DOC

प्रदाता

hsslive.co.in

अधिकृत संकेतस्थळ

mahahsscboard.in


समाधानासह महाराष्ट्र बोर्ड आठवा स्वाध्याय कसे डाउनलोड करायचे?

महाराष्ट्र बोर्ड पाचवी स्वाध्याय PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील स्टेप्स फॉलो करा:

 1. वेबसाइट- Hsslive ला भेट द्या. 'स्वाध्याय' लिंकवर क्लिक करा.
 2. महा बोर्ड पाचवी स्वाध्याय PDF पहा.
 3. आता महाराष्ट्र बोर्ड पाचवी स्वाध्याय तपासा.
 4. डाउनलोड करा आणि भविष्यातील संदर्भांसाठी जतन करा.

इयत्ता पाचवी मराठी डराव डराव स्वाध्याय उपाय

इयत्ता पाचवी स्वाध्याय मधील विद्यार्थी खालील लिंक्सवरून मराठी डराव डरावाचे उपाय डाउनलोड करू शकतील.


5th Standard Marathi Digest Chapter 5 डराव डराव Textbook Questions and Answers

 

1. एका वाक्यात उत्तरे लिहा.

प्रश्न (अ)
डराव डराव आवाज कोण करीत आहे?
उत्तर:
डराव डराव आवाज बेडूक करीत आहे.

प्रश्न (आ)
तलाव का भरला?
उत्तर:
धो धो पाऊस पडल्यामुळे तलाव तुडुंब भरला.

प्रश्न (इ)
बेडकाचे डोळे कसे आहे?
उत्तर:
बेडकाचे डोळे बटबटीत आहे.

2. जोड्या जुळवा.

प्रश्न 1.
जोड्या जुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
1.जोराचा पाऊस (अ) गाठा अपुला गाव
2. बेडकाचे मोठे डोळे (आ) धो-धो पाऊस
3. पूर्ण भरलेला तलाव (इ) बटबटीत डोळे
4. स्वत:च्या गावी परत जा (ई) तुडुंब भरला तलाव

उत्तर:

‘अ’ गट ‘ब’ गट
1.जोराचा पाऊस (आ) धो-धो पाऊस
2. बेडकाचे मोठे डोळे (इ) बटबटीत डोळे
3. पूर्ण भरलेला तलाव (ई) तुडुंब भरला तलाव
4. स्वत:च्या गावी परत जा (अ) गाठा अपुला गाव

3. गोलातील शब्द वाचा. चित्रे ओळखा. त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

प्रश्न 1.
गोलातील शब्द वाचा. चित्रे ओळखा. त्यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

उत्तर:

 1. छन्छन्
 2. छुमछुम्
 3. ढमढम्
 4. घणघण्
 5. कड्कड्
 6. खळखळ्
 7. किणकिण्

4. पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात?

प्रश्न 1.
पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी कोणकोणती साधने वापरतात?
उत्तरः
पाण्यातून प्रवास करण्यासाठी होडी, जहाज, बोट ही साधने वापरतात.

5. पावसात भिजू नये, यासाठी तुम्ही काय काय वापरता?

प्रश्न 1.
पावसात भिजू नये, यासाठी तुम्ही काय काय वापरता?
उत्तर:
पावसात भिजू नये, यासाठी आम्ही छत्री, रेनकोट, रेनशिटर वापरतो.

6. निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.

प्रश्न 1.
निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.
(अ) वाऱ्याने हालणाऱ्या झाडांच्या पानांचा आवाज
(आ) उडायला सुरुवात करताना पक्ष्यांच्या पंखांचा आवाज
(इ) तापलेल्या तेलातील मोहरीचा आवाज
उत्तर:
(अ) सळसळ
(आ) फडफडाट
(इ) तडतड

7. छत्रीचे चित्र काढा. रंगवा.

प्रश्न 1.
वाचा. लक्षात ठेवा.
‘नाव’ हा शब्द या कवितेत दोन अर्थांनी आला आहे.
नाव – वस्तू, व्यक्ती, प्राणी, पक्षी यांना दिलेले विशिष्ट नाव.
नाव – होडी.

Marathi Sulabhbharati Class 5 Solutions Chapter 5 डराव डराव Additional Important Questions and Answers

प्रश्न 1.
खालील प्रश्नांची उत्तरे एक किंवा दोन शब्दात लिहा.

 1. बेडकाचा आवाज कसा आहे?
 2. बेडकाचा पत्ता कधी नव्हता?
 3. पाऊस कसा पडला?
 4. पाऊस किती पडला?
 5. तलाव कसा भरला?
 6. बेडकाचे डोळे कसे आहेत?
 7. मुलीच्या हातात काय दिसत आहे?
 8. बेडूक कुठे बसला आहे?

उत्तरः

 1. डराव डराव
 2. कालपर्यंत
 3. धो धो
 4. फार
 5. तुडुंब
 6. बटबटीत
 7. कागदाची होडी
 8. मोठ्या दगडावर

खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा.

प्रश्न 1.
डराव डराव आवाज कोण करीत आहे?
उत्तर:
डराव डराव आवाज बेडूक करीत आहे.

प्रश्न 2.
बेडकाला नाव कोण विचारत होते?
उत्तर:
बेडकाला नाव कवितेतील मुलगी विचारत होती.

प्रश्न 3.
मुलगी बेडकाला काय सल्ला देत आहे?
उत्तर:
मुलगी बेडकाला ‘जा, गाठा जा, अपुला गाव’ असा सल्ला देत आहे.

प्रश्न 4.
‘डराव डराव’ या कवितेचे कवी कोण आहेत?
उत्तर:
‘डराव डराव’ या कवितेचे कवी ‘ग. ह. पाटील’ आहेत.

कवितेच्या ओळी पूर्ण करा.

प्रश्न 1.
धो धो ………………………………..
…………………………
…………………………
………………………………. डराव!
उत्तर:
धो धो पाऊस पडला फार
तुडुंब भरला पहा तलाव.
सुरू जाहली अमुची नाव
आणिक तुमची डराव डराव!

प्रश्न 2.
निरीक्षण करा. आवाज सांगा व लिहा.

 1. वह्यांची पाने फाडताना होणारा आवाज
 2. झुकझुक गाडीचा आवाज
 3. सुतार लाकूड कापताना होणारा आवाज

उत्तर:

 1. टर्रर……
 2. झुकझुक
 3. खर्रखरी

व्याकरण व भाषाभ्यास

प्रश्न 1.
समानार्थी शब्द लिहा.

 1. बेडूक
 2. पाऊस
 3. तलाव
 4. नाव
 5. डोळे
 6. गाव

उत्तर:

 1. मंडूक
 2. वर्षा
 3. जलाशय
 4. नौका, होडी
 5. नेत्र, नयन
 6. खेडे, ग्राम

प्रश्न 2.
विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

 1. काल
 2. फार
 3. तुमच्या
 4. घ्या
 5. गाव

उत्तर:

 1. आज
 2. कमी
 3. आमच्या
 4. दया
 5. शहर

प्रश्न 3.
कवितेतील यमक जुळणारे शब्द लिहा.

 1. गाव
 2. तलाव
 3. राव

उत्तर:

 1. नाव
 2. नाव
 3. डराव

प्रश्न 4.
वचन बदला.

 1. पत्ता
 2. नाव
 3. तलाव
 4. नाव
 5. डोळे
 6. छत्री
 7. गाव

उत्तर:

 1. पत्ते
 2. नावे
 3. तलाव
 4. नावा
 5. डोळा
 6. छत्र्या
 7. गावे

प्रश्न 5.
एकाच उच्चाराचे पण भिन्न अर्थाचे शब्द लिहा.

 1. नाव – (Name) , नाव – बोट (Boat)
 2. सूत – धागा (Thread) , सुत – मुलगा (son)
 3. दिन – दिवस – (a day) , दीन – गरीब – (poor)
 4. रवी – सूर्य – (Sun) , रवी – घुसळण्याचे साधन (a churner)

डराव डराव Summary in Marathi

पदयपरिचय:

पावसाळ्याच्या दिवसात बेडकाचे डराव-डराव ओरडणे सुरू होते. बेडूक आणि लहान मुलगी यांच्यातील पावसातील काल्पनिक संवादाचे वर्णन कवी ‘ग. ह. पाटील’ यांनी ‘डराव डराव!’ या कवितेत केले आहे.

शब्दार्थ:

 1. डराव – बेडकाचा आवाज (frog sound)
 2. ओरडणे – मोठ्याने बोलणे (To shout)
 3. फार – अतिशय मोठ्या प्रमाणात (exceedingly)
 4. तुडुंब – काठोकाठ (full of)
 5. तलाव – तळे (Pond)
 6. जाहली – झाली
 7. नाव – होडी (Boat)
 8. आणिक – आणि (and)
 9. बटबटीत – मोठाले, विद्रूप (very big eyes)
 10. ध्यान – विशिष्ट रूप (particular look)
 11. विचित्र – साधारण नसलेले (uncommon)
 12. छत्री – (umbrella)
 13. गाठणे – पोहचणे (to reach)
 14. थांबवणे – (to stop)
 15. अपुला – आपला, स्वतःचा (Our own)

इयत्ता पाचवी मराठी स्वाध्याय उपाय

निष्कर्ष

आम्हाला आशा आहे की महाराष्ट्रावरील हा लेख तुम्हाला 'पाचवी मराठी डराव डराव स्वाध्याय' मदत करेल. तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास, त्यांना खाली टिप्पणी विभागात मोकळ्या मनाने पोस्ट करा. आम्ही लवकरात लवकर तुमच्याकडे परत येऊ.
Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy