Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, December 22, 2023

10 Animals Summary in Marathi & English Free Online

 

10 Animals Summary in Marathi & English Free Online
10 Animals Summary in Marathi & English Free Online

Animals Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 10 Animals Summary in English and Marathi. Animals Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 10 will get Animals Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Animals Summary in Marathi & English will be helpful to you.


10 Animals Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

10

Chapter

Animals

Study Material

10 Animals Summary

Provider

Hsslive


How to download Animals Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 10 Animals Summary in Marathi & English
  3. Now look for Animals Summary.
  4. Click on the chapter name to download 10 Animals Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 10 notes, question paper and study material.

10 Animals Summary in Marathi

Students can check below the 10 Animals Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


देवाने पृथ्वीवर राहण्यासाठी मनुष्य आणि प्राण्यांना आकार दिला. त्याने, देवाने माणसाला प्राण्यांपेक्षा उच्च स्थान दिले. वॉल्ट व्हिटमन या महान अमेरिकन कवीचा असा विश्वास आहे की प्राणी पुरुषांपेक्षा चांगले आहेत. कवीने प्राण्यांमधील काही गुणांचे कौतुक केले जे मनुष्यात नाही. प्राणी आणि माणसाबद्दलचे त्यांचे निरीक्षण त्यांनी 'प्राणी' या कवितेतून व्यक्त केले.

वॉल्ट व्हिटमनला प्राण्यांचा सहवास खूप आवडतो. कवीला प्राण्यांमध्ये राहण्याची इच्छा आहे कारण त्याच्या मते प्राणी शांत आणि स्वावलंबी आहेत. ते त्यांच्या परिस्थितीबद्दल रडत नाहीत आणि रडत नाहीत. ते नेहमी समाधानी असतात आणि देवाप्रती त्यांचे कर्तव्य करतात. प्राणी नेहमीच माणसांबद्दल प्रेम आणि आदर व्यक्त करतात. प्राणी समाधानाचे आणि शांततेचे जीवन व्यतीत करतात. वस्तू बाळगण्याचा ध्यास त्यांना नाही. ते इतरांबद्दल आदर दाखवत नाहीत. तसेच, ते त्यांच्या हजार जुन्या वंशजांचाही आदर करत नाहीत. दु:ख आणि सुख त्यांच्यासाठी समान आहे.

तर मानव भौतिक गोष्टींसाठी वेडा आहे. माणसं रात्री जागृत असतात. त्यांनी केलेल्या चुकीबद्दल ते रडतात. शेवटी, क्षुल्लक गोष्टींवरून त्यांचा संयम सुटतो. प्राणी खूप आनंदी आहेत. ते मानवांप्रमाणे देवाप्रती असलेल्या त्यांच्या कर्तव्यांची चर्चा करण्यात आपला वेळ घालवत नाहीत. त्याचे निरीक्षण आहे की प्राण्यांमध्ये प्रेम, शांतता, दयाळूपणा, नि:स्वार्थीपणा, प्रामाणिकपणा, संयम, सहानुभूती इत्यादी गुण नसतात. हे गुण चमकदार जीवनासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत.

कवीला प्राण्यांकडून शिकण्याची तीव्र आकांक्षा आहे कारण ते प्राणी त्यांच्याबद्दल खोल चिंता व्यक्त करतात. त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा खोटारडेपणा नाही. त्यांच्या गुणवत्तेने कवी खूपच थक्क होतो. जरी त्याने त्यांना निष्काळजीपणे सोडले असले तरी त्याला ते मिळवायचे आहे. त्याला असे वाटते की माणसाचे जीवन तणाव, नैराश्य, चिंता, दुःखाने भरलेले आहे. म्हणून, त्याला इतर मानवांसोबत राहण्यापासून दूर राहण्याची इच्छा आहे. त्याला प्राण्यांच्या सहवासात चांगले राहायचे आहे कारण त्याला वाटते की त्याला प्राण्यांमध्ये खरा आनंद मिळेल. शेवटी, त्याला प्राण्यांशी नाते निर्माण करण्याची इच्छा आहे. अशा प्रकारे वॉल्ट व्हिटमन यांनी लिहिलेल्या “प्राणी” या कवितेचा हा सारांश होता.


10 Animals Summary in English

Students can check below the 10 Animals Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


God shaped man and beast to live on earth. In that, God placed man above animals. The great American poet Walt Whitman believed that animals were better than men. The poet praised some of the qualities in animals that are not present in humans. He expressed his observations about animals and man in his poem 'Animals'.

Walt Whitman loves the company of animals. The poet wants to live among animals because in his opinion animals are calm and self-reliant. They don’t cry and cry about their situation. They are always satisfied and do their duty to God. Animals always express love and respect for humans. Animals live a life of contentment and peace. They don't care about things. They do not show respect for others. Also, they do not respect their thousands of older descendants. Sorrow and happiness are the same for them.

So man is crazy for material things. People are awake at night. They cry over the mistake they made. Eventually, they lose their temper over trivial matters. The animals are very happy. They do not spend their time discussing their duties toward God as humans do. He observes that animals do not possess the qualities of love, peace, kindness, selflessness, honesty, patience, compassion, and so on. These qualities are essential for a bright life.

The poet has a strong desire to learn from animals because those animals express deep concern for them. They do not have any kind of hypocrisy. The poet is amazed at their quality. Even if he leaves them carelessly, he wants to get it. He thinks that man's life is full of stress, depression, anxiety, sadness. Therefore, he wants to avoid living with other humans. He wants to be good with animals because he thinks he will find true happiness in animals. After all, he wants to have a relationship with animals. This was the essence of the poem 'Animals' written by Walt Whitman.


10 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 10 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 10 Animals Summary in Marathi & English


Where can i get Animals in Marathi Summary??

Students can get the 10 Animals Summary in Marathi from our page.

How can i get Animals in English Summary?

Students can get the 10 Animals Summary in English from our page.

10 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy