Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

10 If … Summary in Marathi & English Free Online

 

10 If … Summary in Marathi & English Free Online
10 If … Summary in Marathi & English Free Online

If … Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 10 If … Summary in English and Marathi. If … Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 10 will get If … Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this If … Summary in Marathi & English will be helpful to you.


10 If … Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

10

Chapter

If …

Study Material

10 If … Summary

Provider

Hsslive


How to download If … Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 10 If … Summary in Marathi & English
  3. Now look for If … Summary.
  4. Click on the chapter name to download 10 If … Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 10 notes, question paper and study material.

10 If … Summary in Marathi

Students can check below the 10 If … Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


कवी आपल्या मुलाला सांगतो की जेव्हा इतर अपयशी होतात आणि दोष त्याच्यावर टाकतात तेव्हा त्याने शांत आणि धीर धरावा. जेव्हा इतर सर्वजण त्याच्यावर संशय घेतात तेव्हा त्याने स्वतःवर विश्वास ठेवला पाहिजे. तथापि, त्याने त्यांच्या शंकांना जागा देखील दिली पाहिजे आणि त्यांना त्याच्यावर कशामुळे शंका आली हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

पाचव्या ओळीत कवी म्हणतो की, यशाची धीराने वाट पहावी आणि वाट पाहून खचून जाऊ नये कारण यश त्यांनाच मिळते जे कष्ट करतात आणि धीर धरतात.

पुढे, कवी आपल्या मुलाला सांगतो की इतर लोक त्याला अनेकदा खोटे बोलतात. तथापि, त्याने आपल्या जीवनात कधीही खोटे बोलू नये आणि नेहमी सत्य राहावे. इतर लोक त्याचा तिरस्कार करतील. परंतु त्याने कधीही त्यांचा द्वेष करू नये आणि प्रेम पसरवू नये.

शेवटच्या ओळीत, कवी त्याला खूप चांगले दिसण्याचा सल्ला देत नाही किंवा फार शहाणे बोलू नका कारण कवीने वर दिलेल्या सर्व सल्ल्यांवर जर त्याने आचरण केले तर तो (त्याचा मुलगा) सामान्य लोकांमध्ये खूप चांगला आणि शहाणा दिसेल.
कवी म्हणतो की मोठी स्वप्ने पाहावी पण स्वप्नांना कधीच मालक बनवू नका. त्याचप्रमाणे, त्याने चांगला विचार केला पाहिजे (ध्येय, भविष्य इत्यादींबद्दल) परंतु विचारांना कधीही आपले ध्येय बनवू नका कारण जीवनात यशस्वी होण्यासाठी एखाद्याला कठोर परिश्रम करावे लागतात.

नुसती स्वप्ने पाहणे आणि विचार करणे हे कधीही यशाच्या मार्गावर नेणार नाही. म्हणून एखाद्याने ध्येयांची स्वप्ने पाहिली पाहिजेत आणि चांगल्या भविष्याचा विचार केला पाहिजे आणि त्याच वेळी ते साध्य करण्यासाठी कठोर परिश्रम केले पाहिजेत.

तिसर्‍या ओळीत, कवी म्हणतो की, एखाद्याने विजय आणि आपत्तीला भेटले पाहिजे आणि त्या दोन कपटींना समान वागणूक दिली पाहिजे. लक्षात घ्या की 'विजय आणि आपत्ती' हे पहिले अक्षर कॅपिटल केले आहे. जीवनाच्या या दोन टोकाच्या आहेत. कवी त्यांना ढोंगी म्हणजेच खोटे म्हणतो. ते एकतर एखाद्याला अत्यंत आनंदी किंवा दुःखी करतात. तथापि, ते दीर्घकाळ टिकणारे नाहीत आणि म्हणून त्यांना गांभीर्याने घेऊ नये.

पाचव्या ओळीत कवी म्हणतो की, माणसाने फक्त खरे बोलावे आणि त्याचा दुरुपयोग करून इतरांची दिशाभूल करण्यासाठी त्याला सामोरे जाण्याचे धैर्यही असले पाहिजे. तुटलेल्या अवस्थेत त्याने बनवलेल्या वस्तू पाहण्याची आणि जीर्ण झालेल्या साधनांनी म्हणजे तुमच्याकडे असलेली ऊर्जा किंवा कौशल्ये वापरून त्या पुन्हा तयार करण्याचा प्रयत्न करण्याचे धैर्यही त्याच्यात असले पाहिजे.
कवी म्हणतो की, एखाद्याने केलेल्या सर्व कामगिरीचा एक रास करावा आणि मग मोठी जोखीम पत्करावी. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, अशा गोष्टी करण्यास कधीही घाबरू नये जे एकतर यशस्वी करू शकतात किंवा सर्व काही नष्ट करू शकतात (पिच-आणि-टॉस). मोठी जोखीम पत्करूनही जर कोणी अपयशी ठरला, तर त्याने दुसऱ्याच्या नुकसानाबद्दल काहीही विचार न करता किंवा न बोलता पुन्हा सुरुवात करावी. जोपर्यंत यश मिळत नाही तोपर्यंत एखाद्याने पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केले पाहिजेत.

पाचव्या ओळीत, कवी म्हणतो की जेव्हा माणूस थकतो किंवा अयशस्वी होतो तेव्हा एखाद्याने आपल्या हृदयाचा आणि मज्जातंतूचा आणि धीराचा वापर केला पाहिजे. जेव्हा जीवनात काहीही उरले नाही, तेव्हा एखाद्या व्यक्तीकडे प्रबळ इच्छाशक्ती असली पाहिजे जी एखाद्याला 'धरून राहण्यासाठी' प्रोत्साहित करू शकते!
कवी म्हणतो की सामान्य लोकांमध्ये आपले गुण ठेवावेत (आणि त्यांच्यासारखे वागू नये) तर राजांमध्ये (म्हणजेच मोठ्या व्यक्तींमध्ये) कधीही गर्व आणि अहंकार नसावा. दुस-या शब्दात सांगायचे तर, कवी म्हणतो की, गरीब असताना त्याने आपले गुण ठेवावे आणि श्रीमंत झाल्यावर कधीही अहंकार करू नये.

पुढे, कवी म्हणतो की शत्रू (शत्रू) किंवा प्रेमळ मित्र कोणाला कोणते तत्व आणि आदर्श धारण करतात म्हणून दुखवू शकत नाहीत. त्यांना कधीही सोडू नये. लोक सहसा त्याच्यावर अवलंबून राहतील परंतु त्याने त्यांना कधीही त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहू देऊ नये. कवी असेही म्हणत असेल की एखाद्याने दुसऱ्याला कधीही जास्त महत्त्व देऊ नये अन्यथा तो त्यांच्याशी भावनिक जोडला जाईल ज्यामुळे भविष्यात तो दुखावला जाईल.

पुढच्या ओळीत कवी वेळेचे महत्त्व सांगतात. त्यांच्या मते, वेळ मौल्यवान आहे आणि तो कधीही परत येणार नाही. त्यामुळे आयुष्यातील प्रत्येक सेकंदाचा सदुपयोग करायला सुरुवात केली पाहिजे. शेवटच्या दोन ओळींमध्ये, कवी आपल्या मुलाला सांगतो की त्याने (त्याच्या मुलाने) वर दिलेल्या सर्व सल्ल्याचे पालन केले तर तो त्याला जे काही आवडेल ते साध्य करू शकेल आणि तो एक माणूस म्हणजेच खरा माणूस होईल.


10 If … Summary in English

Students can check below the 10 If … Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


<p>The poet tells his son to be calm and patient when others fail and blame him. He should believe in himself when everyone else doubts him. However, he should also give place to their doubts and try to understand why they have doubts about him.</p>
<p>In the fifth line, the poet says that one should wait patiently for success and not get tired of waiting because success comes only to those who work hard and are patient.</p>
<p>Next, the poet tells his son that other people often lie to him. However, he should never lie in his life and always stay true. Other people will hate him. But he should never hate them and spread love.</p>
<p>In the last line, the poet does not advise him to look very good or speak very wisely because if he follows all the advice given by the poet above, he (his son) will look very good and wise among the common people.<br/>The poet says to dream big but never own dreams. Similarly, he should think well (about goals, future, etc.) but never make thoughts his goal because one has to work hard to succeed in life.</p>
<p>Simply dreaming and thinking will never lead to success. So one should dream of goals and think of a better future and at the same time work hard to achieve them.</p>
<p>In the third line, the poet says that one should meet victory and adversity and treat those two hypocrites equally. Note that the first letter, 'Victory and Disaster,' is capitalized. These are the two ends of life. The poet calls them hypocrites. They either make someone very happy or sad. However, they are not long lasting and therefore should not be taken seriously.</p>
<p>In the fifth line, the poet says that man should only speak the truth and have the courage to face it in order to mislead others. He must also have the courage to look at the things he has made in a broken state and to try to recreate them using the energy or skills that you have with the worn out tools.<br/>The poet says that one should pile up all one's achievements and then take a big risk. In other words, never be afraid to do things that can either succeed or destroy everything (pitch-and-toss). If one fails at great risk, he should start again without thinking or talking about the loss of the other. One has to try again and again until success is achieved.</p>
<p>In the fifth line, the poet says that when a person is tired or fails, one should use his heart and nerves and patience. When there is nothing left in life, a person must have a strong will that can encourage one to 'hold on'!<br/>The poet says that the common people should have their virtues (and not behave like them) but the kings (i.e. among the great ones) should never have pride and ego. In other words, the poet says that when he is poor he should keep his virtues and when he is rich he should never be arrogant.</p>
<p>Further, the poet says that enemies (enemies) or loving friends cannot hurt anyone because of what principles and ideals they hold. They should never be left out. People will usually depend on him but he should never let them depend on him completely. The poet may also say that one should never place too much importance on another otherwise he will be emotionally attached to them which will hurt him in future.</p>
<p>In the next line, the poet emphasizes the importance of time. According to him, time is precious and it will never come back. Therefore, every second of life should be put to good use. In the last two lines, the poet tells his son that if he (his son) follows all the advice given above, he will be able to achieve whatever he likes and he will become a real man.</p>


10 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 10 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 10 If … Summary in Marathi & English


Where can i get If … in Marathi Summary??

Students can get the 10 If … Summary in Marathi from our page.

How can i get If … in English Summary?

Students can get the 10 If … Summary in English from our page.

10 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy