Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English Free Online

 

10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English Free Online
10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English Free Online

Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English and Marathi. Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 10 will get Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English will be helpful to you.


10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

10

Chapter

Stopping by Woods on a Snowy Evening

Study Material

10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary

Provider

Hsslive


How to download Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English
  3. Now look for Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary.
  4. Click on the chapter name to download 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 10 notes, question paper and study material.

10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi

Students can check below the 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


कवीला जंगलाचा मालक आणि तो जिथे राहतो ते ठिकाणही माहीत आहे. त्याला खात्री आहे की मालक एका गावात राहतो आणि तो त्याला इथे थांबताना दिसणार नाही. त्यामुळे तो बर्फाच्छादित जंगलातील नैसर्गिक सौंदर्याचा आनंद घेऊ शकतो.

कवी पुढे म्हणतात की तो सहसा फार्महाऊसजवळ थांबतो. या अंधाऱ्या संध्याकाळी त्याच्या प्रिय घोड्याला थांबणे ही थोडी विचित्र गोष्ट असेल. ते गोठलेले सरोवर आणि जंगलात थांबले आहेत. कवी त्याच्या घोड्याला “माझा छोटा घोडा” म्हणतो कारण तो त्याला अत्यंत प्रिय आहे किंवा तो लहान घोडा म्हणजे पोनी असू शकतो. याचा अर्थ असाही होतो की वक्ता नम्र आणि सामान्य नागरिक असू शकतो आणि त्याला उंच घोडा विकत घेणे परवडत नाही. तो एक व्यक्ती म्हणून विचार करू शकतो आणि त्याचा संदर्भ घेऊ शकतो हे दर्शवून तो घोड्याला मूर्त रूप देतो.

कवितेच्या पुढील काही ओळींमध्ये, कवी सूचित करतो की हवामान तलाव गोठवण्याइतके थंड आहे. गडद संध्याकाळसारखे शब्द अनेक गोष्टी सुचवतात. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की त्याच्या लांबच्या प्रवासामुळे आणि थंड हवामानामुळे कवी खूप उदास झाला होता. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की ती वर्षातील सर्वात जास्त काळ अंधार असलेली सर्वात मोठी रात्र होती. अशावेळी, उत्तर गोलार्धात हे हिवाळ्याचे शिखर असू शकते.

कवी म्हणतो की घोडा आपले डोके हलवत आहे आणि त्याच्या हार्नेसला जोडलेली घंटा वाजवत आहे. अंधारात जंगलात थांबणे त्याच्यासाठी असामान्य आहे म्हणून घोडा त्याच्या मालकाला काही समस्या आहे का असे विचारत असताना हे सूचित करते. आणि कवितेतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आली ती म्हणजे ध्वनी काल्पनिक. फक्त तीनच आवाज ऐकू येतात. ते हार्नेस बेल, हलका वारा आणि स्नोफ्लेक्सचे आवाज आहेत.

कवितेच्या शेवटच्या काही ओळींमध्ये, कवी तीन विशेषणांचा वापर करून जंगलाचे वर्णन करतो - सुंदर, गडद आणि खोल. याचा अर्थ कवी दृश्याचा आनंद घेत आहेत आणि त्यांना निसर्गाचे सौंदर्य अधिक काळ जपायचे आहे. पण त्याच्या आयुष्यात इतर जबाबदाऱ्या आहेत. झोपायच्या आधी त्याने खूप लांबचा प्रवास केला आहे. त्यामुळे तो तिथे फार काळ थांबू शकत नाही. तो पुढे सरकतो. त्यामुळे वाचकांचे लक्ष वेधण्यासाठी कवी शेवटच्या ओळीची पुनरावृत्ती करतो. शेवटच्या ओळींमध्ये, तो रूपकात्मकपणे झोपेला मृत्यू म्हणून संबोधतो.

लेखक म्हणतात आपल्या खऱ्या आयुष्यात आपल्याला अनेक गोष्टी करायच्या असतात अनेक क्षणांचा आनंद घ्यायचा असतो पण आपल्या जबाबदाऱ्यांमुळे पुढे जावे लागते. कारण आपल्या अनेक इच्छा असतात पण त्या अल्पावधीत पूर्ण करणे शक्य नसते. आपल्यासाठी जीवनाच्या स्वतःच्या योजना आहेत.


10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English

Students can check below the 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The poet also knows the owner of the forest and the place where he lives. He is sure that the owner lives in a village and he will not see him stopping here. So he can enjoy the natural beauty of the snow-covered forest.

The poet further says that he usually stops near the farmhouse. It would be a bit strange to stop his beloved horse on this dark evening. They stop at frozen lakes and forests. The poet calls his horse 'my little horse' because he is very fond of him, or the little horse may be a pony. It also means that the speaker can be a humble and ordinary citizen and cannot afford to buy a tall horse. He embodies the horse by showing that he can think and refer to it as a person.

In the next few lines of the poem, the poet suggests that the weather is cold enough to freeze the lake. Words like dark evenings suggest many things. This may mean that the poet was very sad because of his long journey and cold weather. It could also mean that it was the darkest night of the year. As such, it could be the peak of winter in the Northern Hemisphere.

The poet says the horse is shaking its head and ringing a bell attached to its harness. Staying in the dark in the woods is unusual for him so this indicates when the horse asks its owner if there is a problem. And the most important thing in the poem is the sound fiction. Only three sounds can be heard. They are the sound of harness bells, light winds and snowflakes.

In the last few lines of the poem, the poet describes the forest using three adjectives - beautiful, dark and deep. This means that the poets are enjoying the view and they want to preserve the beauty of nature for a long time. But there are other responsibilities in his life. He has traveled a long way before going to bed. So he can't stay there long. He moves forward. So the poet repeats the last line to get the reader's attention. In the last lines, he metaphorically refers to sleep as death.

The author says that in our real life we want to do many things and enjoy many moments but we have to move forward because of our responsibilities. Because we have many desires but it is not possible to fulfill them in a short time. Life has its own plans for you.


10 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 10 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi & English


Where can i get Stopping by Woods on a Snowy Evening in Marathi Summary??

Students can get the 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in Marathi from our page.

How can i get Stopping by Woods on a Snowy Evening in English Summary?

Students can get the 10 Stopping by Woods on a Snowy Evening Summary in English from our page.

10 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy