Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English Free Online

 

10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English Free Online
10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English Free Online

The Gift of the Magi Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 10 The Gift of the Magi Summary in English and Marathi. The Gift of the Magi Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 10 will get The Gift of the Magi Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Gift of the Magi Summary in Marathi & English will be helpful to you.


10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

10

Chapter

The Gift of the Magi

Study Material

10 The Gift of the Magi Summary

Provider

Hsslive


How to download The Gift of the Magi Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Gift of the Magi Summary.
  4. Click on the chapter name to download 10 The Gift of the Magi Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 10 notes, question paper and study material.

10 The Gift of the Magi Summary in Marathi

Students can check below the 10 The Gift of the Magi Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


द गिफ्ट ऑफ द मॅगी ही अमेरिकन लघुकथा लेखक ओ. हेन्री यांची एक सुप्रसिद्ध लघुकथा आहे, विल्यम सिडनी पोर्टर यांचे टोपणनाव. ही कथा प्रथम 10 डिसेंबर 1905 रोजी द न्यूयॉर्क संडे वर्ल्डमध्ये दिसली आणि नंतर 10 एप्रिल 1906 रोजी ओ. हेन्री यांच्या द फोर मिलियन या संग्रहात प्रकाशित झाली.

कथा एका तरुण विवाहित जोडप्याबद्दल सांगते, जेम्स, जिम म्हणून ओळखले जाते आणि डेला डिलिंगहॅम. या जोडप्याकडे खूप कमी पैसे आहेत आणि ते एका माफक अपार्टमेंटमध्ये राहतात. त्यांच्यामध्ये, त्यांच्याकडे फक्त दोनच वस्तू आहेत ज्यांना ते त्यांचा खजिना मानतात: जिमचे सोन्याचे पॉकेट घड्याळ जे त्याच्या वडिलांचे आणि आजोबांचे होते आणि डेलाचे चमकदार, लांब केस जे जवळजवळ तिच्या गुडघ्यापर्यंत येतात.

ही ख्रिसमसची संध्याकाळ आहे आणि जिमला ख्रिसमस भेटवस्तू विकत घेण्यासाठी डेलाची वेळ संपली आहे. सर्व बिले भरल्यानंतर, डेलाने जिमच्या ख्रिसमसच्या भेटीसाठी $1.87 बाकी ठेवले आहेत. त्याला परिपूर्ण भेटवस्तू शोधण्यासाठी आतुरतेने, ती डिसेंबरच्या थंडीच्या दिवसात दुकानाच्या खिडक्यांमधून तिला परवडेल असे काहीतरी शोधते.

तिला जिमला त्याच्या खिशातील घड्याळासाठी एक साखळी विकत घ्यायची आहे, परंतु ते सर्व तिच्या किंमतीच्या श्रेणीबाहेर आहेत. घाईघाईने घरी येताना, डेला तिचे सुंदर केस खाली ओढते आणि आरशासमोर उभी राहते, त्याचे कौतुक करते आणि विचार करते. अचानक प्रेरणा मिळाल्यानंतर, ती पुन्हा बाहेर पडली आणि विकण्यासाठी तिचे केस कापले. डेलाला तिचे केस विकण्यासाठी $20.00 मिळतात, जे तिने दुकानाच्या खिडकीत $21.00 मध्ये पाहिलेली प्लॅटिनम चेन विकत घेण्यासाठी पुरेसे आहे.

जेव्हा जिम कामावरून घरी येतो, तेव्हा तो डेलाकडे पाहतो आणि तिच्यात काय वेगळे आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तिने कबूल केले की तिने त्याचे भेटवस्तू विकत घेण्यासाठी तिचे केस विकले. तथापि, ती त्याला देण्याआधी, जिमने त्याच्या ओव्हरकोटच्या खिशातून एक पॅकेज काढले आणि ते तिच्या हातात दिले. आत, डेलाला महागड्या सजावटीच्या केसांच्या कंगव्याची जोडी सापडली ज्याचे तिने खूप दिवस कौतुक केले होते, परंतु तिने तिचे केस कापले असल्याने ते आता पूर्णपणे निरुपयोगी आहेत. तिचे अश्रू लपवून, ती उडी मारते आणि जिमसाठी तिची भेट ठेवते: घड्याळाची साखळी. जिम खांदे उडवतो, जुन्या सोफ्यावर खाली पडतो, त्याच्या डोक्याच्या मागे हात ठेवतो आणि डेलाला स्पष्टपणे सांगतो की त्याने तिचे कंगवा विकत घेण्यासाठी त्याचे घड्याळ विकले.

ख्रिसमसच्या बायबलसंबंधी कथेत मॅगीने किंवा तीन ज्ञानी माणसांनी गोठ्यात बाळ येशूला दिलेल्या भेटवस्तूंशी जिम आणि डेलाच्या भेटवस्तूंची तुलना करून कथा संपते. निवेदकाने निष्कर्ष काढला की जिम आणि डेला मॅगीपेक्षा खूप शहाणे आहेत कारण त्यांच्या भेटवस्तू प्रेमाच्या भेटवस्तू आहेत आणि जे प्रेम आणि आत्मत्याग करतात ते खरोखरच शहाणे आहेत कारण त्यांना आत्म-देणाऱ्या प्रेमाचे मूल्य माहित आहे.


10 The Gift of the Magi Summary in English

Students can check below the 10 The Gift of the Magi Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The Gift of the Maggie was written by American short story writer O. Henry has a well-known short story, nicknamed William Sidney Porter. The story first appeared in The New York Sunday World on December 10, 1905, and then on April 10, 1906. Published in Henry's The Four Million.

The story tells of a young married couple, known as James, Jim and Della Dillingham. The couple have very little money and live in a modest apartment. Among them, he has only two items that he considers his treasure: Jim's gold pocket watch that belonged to his father and grandfather, and Della's shiny, long hair that almost reaches her knees.

It's Christmas Eve, and it's time for Della to buy Christmas presents for Jim. After paying all the bills, Della left $ 1.87 for Jim's Christmas visit. Eager to find the perfect gift for her, she looks for something she can afford through the shop windows on a cold December day.

She wants Jim to buy a chain for his pocket watch, but they are all out of her price range. Coming home in a hurry, Della pulls her beautiful hair down and stands in front of the mirror, admiring and thinking about it. Suddenly inspired, she went out again and cut her hair for sale. Della gets 20.00 to sell her hair, which is enough to buy the platinum chain she saw at दु 21.00 in the shop window.

When Jim comes home from work, he looks at Della and tries to figure out what's different. She confessed that she sold her hair to buy him gifts. Before she could give it to him, however, Jim pulled a package out of his overcoat pocket and handed it to her. Inside, Della found a pair of expensive decorative hair combs that she had admired for days, but since she had cut her hair, they are now completely useless. Hiding her tears, she jumps up and presents her gift to the gym: a watch chain. Jim shrugs, falls off the old sofa, puts his hands behind his head, and tells Della that he sold his watch to buy her a comb.

The biblical story of Christmas ends with Jim and Della comparing gifts given by Maggie or three wise men to the baby Jesus in the barn. The narrator concludes that Jim and Della are much wiser than Maggie because their gifts are gifts of love and those who love and sacrifice are truly wise because they know the value of self-giving love.


10 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 10 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 10 The Gift of the Magi Summary in Marathi & English


Where can i get The Gift of the Magi in Marathi Summary??

Students can get the 10 The Gift of the Magi Summary in Marathi from our page.

How can i get The Gift of the Magi in English Summary?

Students can get the 10 The Gift of the Magi Summary in English from our page.

10 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy