Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, December 22, 2023

12 Indian Weavers Summary in Marathi & English Free Online

 

12 Indian Weavers Summary in Marathi & English Free Online
12 Indian Weavers Summary in Marathi & English Free Online

Indian Weavers Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 12 Indian Weavers Summary in English and Marathi. Indian Weavers Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 12 will get Indian Weavers Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Indian Weavers Summary in Marathi & English will be helpful to you.


12 Indian Weavers Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

12

Chapter

Indian Weavers

Study Material

12 Indian Weavers Summary

Provider

Hsslive


How to download Indian Weavers Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 12 Indian Weavers Summary in Marathi & English
  3. Now look for Indian Weavers Summary.
  4. Click on the chapter name to download 12 Indian Weavers Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 12 notes, question paper and study material.

12 Indian Weavers Summary in Marathi

Students can check below the 12 Indian Weavers Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


पहिल्या श्लोकात, कवी विणकरांना विचारतो की ते पहाटे खूप सुंदर आणि मोहक (गे) कपडे का विणतात. हेल्सियन जंगलाच्या पंखासारखे कपडे निळे आहेत. हॅल्सियन हे किंगफिशरचे दुसरे नाव आहे.

किंगफिशरचे पंख चमकदार निळ्या रंगाचे असतात. याव्यतिरिक्त निळा रंग निष्ठेचे प्रतीक आहे. अशा प्रकारे निळा रंग एखाद्या सुंदर आणि मौल्यवान गोष्टीचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या श्लोकात विणकरांनी विणलेली वस्त्रे विशेष आहेत आणि म्हणूनच त्यांच्याबद्दल जाणून घेण्याची कवीला उत्सुकता आहे.

भारतीय विणकर उत्तर देतात, आम्ही नवजात मुलाचे कपडे विणतो, म्हणजे ते नुकतेच जगात आलेल्या तरुणासाठी सुंदर पोशाख विणत आहेत.

या श्लोकात, मानवी जीवनाच्या पहिल्या टप्प्याचे वर्णन करण्यासाठी अनेक प्रतिमा वापरल्या आहेत जसे की ब्रेक ऑफ डे, गारमेंट्स सो गे, आणि हॅल्सियन वाइल्डचे पंख म्हणून निळे. हा टप्पा आनंद, ताजेपणा, आशा, सौंदर्य इत्यादींनी भरलेला आहे, स्टेजमध्ये दुःख नाही.
दुसऱ्या श्लोकात, कवी पुन्हा भारतीय विणकरांना भेटतो, यावेळी रात्रीच्या वेळी. हे कदाचित संध्याकाळ किंवा संध्याकाळच्या वेळेस सूचित करते जेव्हा सूर्यास्त होतो आणि अंधाराचा मार्ग मोकळा होतो. शिवाय, बहुतेक भारतीय विवाह देखील याच काळात होतात.

कवी विणकरांना प्रश्न विचारतो की ते मोर, जांभळ्या आणि हिरव्या रंगाच्या पिसासारखे चमकदार वस्त्र का विणतात. यावेळी कपडे चमकदार आणि मोराच्या पिसांसारखे रंगांनी भरलेले असतात (सकाळच्या वेळी).

विणकर उत्तर देतात की ते राणीचे लग्नाचे बुरखे विणतात, अशा प्रकारे जीवनाच्या दुसऱ्या किंवा दुसऱ्या शब्दांत प्रौढ अवस्थेचा संदर्भ देतात. या अवस्थेदरम्यान, मनुष्य खूप सक्रिय असतो. ते एकमेकांवर प्रेम करतात, लग्न करतात आणि चांगल्या आणि समृद्ध जीवनाचा शोध घेतात.

जांभळा आणि हिरवा रंग हे दु:ख आणि आनंद किंवा प्रौढ अवस्थेत संघर्ष आणि सहजतेचे प्रतीक आहेत आणि हे सर्व रंग किंवा जीवनातील चढ-उतार प्रौढत्व उजळ करतात.

शेवटच्या श्लोकात, कवीला विणकर गंभीर दिसतात आणि तरीही ते अगदी दु: खी, शोकाकूल आणि शांत आहेत. ते चांदण्यांच्या थंडीत म्हणजे रात्रीच्या मृतावस्थेत काहीतरी विलक्षण विणत आहेत जे पंखासारखे पांढरे आणि ढगासारखे पांढरे आहे, म्हणजे रंगहीन, निर्जीव.

ते (कपडे) काय आहे आणि ते दुःखी आणि शांत का आहेत हे शोधण्यात कवयित्री अयशस्वी झाल्यामुळे, ती का विणत आहेत यापेक्षा ते काय विणत आहेत हे विचारते. ते उत्तर देतात की ते मृत व्यक्तीसाठी कफन (मृतदेहावर टाकलेले कापड) विणत आहेत.

अशाप्रकारे तिसरा आणि अंतिम टप्पा म्हणजे मृत्यू जो पांढर्‍या ढग किंवा पंखासारखा भावनाशून्य आणि निर्जीव आहे. अशा रीतीने जीवन, आनंद, आशा इत्यादींनी सुरू होणारे जीवन दु:खाने संपते.


12 Indian Weavers Summary in English

Students can check below the 12 Indian Weavers Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


In the first verse, the poet asks the weavers why they weave very beautiful and elegant (gay) clothes in the morning. The clothes are blue like the wings of the Helsian forest. Halsian is another name for Kingfisher.

Kingfisher's wings are bright blue. In addition, the color blue is a symbol of loyalty. Thus the color blue symbolizes something beautiful and precious. So the garments woven by the weavers are special in this verse and that is why the poet is curious to know about them.

The Indian weavers answer, 'We weave newborn clothes, that is, they weave beautiful garments for the young who have just come into the world.'

In this verse, many images are used to describe the first phase of human life, such as Break of Day, Garments So Gay, and Blue as the wings of the Halsian Wild. This stage is full of joy, freshness, hope, beauty etc., there is no sadness in the stage.
In the second verse, the poet meets the Indian weavers again, this time at night. This may indicate evening or late evening when the sun sets and the path to darkness is cleared. Moreover, most Indian marriages also take place during this period.

The poet asks the weavers why they weave bright garments like peacock, purple and green feathers. At this time the clothes are bright and full of colors like peacock feathers (in the morning).

The weavers reply that they weave the queen's wedding veil, thus referring to the adult stage in another or other words of life. During this stage, man is very active. They love each other, get married and seek a better and richer life.

The colors purple and green are symbols of sorrow and joy or of struggle and ease in adulthood, and all these colors or the ups and downs of life illuminate adulthood.

In the last verse, the poet weavers look serious and yet they are very sad, mournful and calm. They are weaving something strange in the cold of the moon, that is, in the dead of night, which is white like a fan and white like a cloud, meaning colorless, lifeless.

Since the poetess fails to find out what they (clothes) are and why they are sad and quiet, she asks what they are weaving rather than why they are weaving. They answer that they are weaving a shroud for a dead person.

Thus the third and final stage is death which is as lifeless and lifeless as a white cloud or a fan. In this way life which starts with life, happiness, hope etc. ends with sorrow.


12 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 12 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 12 Indian Weavers Summary in Marathi & English


Where can i get Indian Weavers in Marathi Summary??

Students can get the 12 Indian Weavers Summary in Marathi from our page.

How can i get Indian Weavers in English Summary?

Students can get the 12 Indian Weavers Summary in English from our page.

12 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy