Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Thursday, December 21, 2023

12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English Free Online

 

12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English Free Online
12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English Free Online

On Saying “Please” Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 12 On Saying “Please” Summary in English and Marathi. On Saying “Please” Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 12 will get On Saying “Please” Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this On Saying “Please” Summary in Marathi & English will be helpful to you.


12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

12

Chapter

On Saying “Please”

Study Material

12 On Saying “Please” Summary

Provider

Hsslive


How to download On Saying “Please” Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English
  3. Now look for On Saying “Please” Summary.
  4. Click on the chapter name to download 12 On Saying “Please” Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 12 notes, question paper and study material.

12 On Saying “Please” Summary in Marathi

Students can check below the 12 On Saying “Please” Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


ए.जी. गार्डनर यांचा 'ऑन सेइंग प्लीज' हा निबंध दैनंदिन सामाजिक जीवनात 'कृपया' किंवा धन्यवाद' या अभिव्यक्तींच्या महत्त्वाशी संबंधित आहे. हे अनेक कटु वाद मिटवते आणि कठोर स्वभाव मऊ करते. या निबंधात लेखक समाजातील चांगल्या वर्तनाच्या मूल्याबद्दल बोलतो. त्यांचे मत दृढ करण्यासाठी ए.जी. गार्डनर त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवातून उदाहरण देतात. एकदा प्रवाशाने 'टॉप प्लीज' न म्हटल्यामुळे एका लिफ्टच्या माणसाने एका प्रवाशाला लिफ्टबाहेर फेकले. लिफ्ट मॅनचे हे कृत्य चुकीचे आहे कारण कोणीही असभ्यतेला शारीरिक हिंसेने शिक्षा देऊ शकत नाही. त्यामुळे लिफ्ट मॅनची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या समर्थनीय नाही.
असभ्यता हा कायदेशीर गुन्हा नाही आणि त्याला हिंसाचाराने वागवले जाऊ शकत नाही. तसे करता आले तर हिंसाचारामुळे दिवसभर शहर रक्ताने माखले जाईल. जरी, असभ्यता आणि असभ्यपणा कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे नसले तरी ते अत्यंत धोकादायक आहेत आणि त्याचा परिणाम जीवनावर होईल. वाईट वागणूक संसर्गासारखी असते. ते जगातील सर्व गुन्ह्यांपेक्षा सामान्य जीवनाचे अधिक नुकसान करतात. शारीरिक दुखापतीमुळे होणारी वेदना लवकर नाहीशी होते, परंतु वाईट वागणुकीमुळे झालेली जखम हिरवीच राहते. वाईट चालीरीती आयुष्याला नरक बनवते जिथे चांगली वागणूक आयुष्याला आनंदी आणि आनंदी बनवते. त्यामुळे सामाजिक वर्तनात चांगले आचरण आणि सभ्यता वापरली पाहिजे. चांगल्या वागणुकीची पहिली गरज ही आहे की जेव्हा एखाद्याला सेवेची आवश्यकता असते तेव्हा त्याने/तिने 'कृपया' म्हणावे. सेवा झाल्यावर कृतज्ञतेने `धन्यवाद' म्हणावे. 'कृपया आणि 'धन्यवाद' हे सौजन्य आहे ज्याद्वारे मानव जीवनाचे यंत्र तेलकट आणि सुंदर ठेवू शकतो. या सौजन्याने जीवन आनंदी होते.
लेखकाने आणखी एक वैयक्तिक प्रसंग कथन केला आहे. एके दिवशी लेखक बसमध्ये चढला. खिशात पैसे नाहीत असे त्याला वाटले. कंडक्टरने त्याचा अपमान केला नाही पण त्याला गृहस्थ ओळखून तिकीट दिले. लेखकाच्या खिशात काही पैसे सापडले आणि भाडे दिले. या कंडक्टरच्या सौजन्याने आणि सभ्यतेने तो खूप प्रभावित झाला होता. काही दिवसांनी त्याच बस कंडक्टरने लेखकाच्या पायाचे बोट ट्रोल केले. त्याला वेदना होत होत्या पण बस कंडक्टरची पद्धत इतकी सुखावणारी होती की तो विसरला. लेखकाने ओळखले की कंडक्टर चांगल्या शिष्टाचाराचा नमुना होता. प्रवाशांना आरामदायी बनवण्याची हातोटी त्यांच्याकडे होती. तो अत्यंत दयाळू आणि विचारशील होता. वृद्ध लोकांबद्दल तो मुलासारखा विचारशील होता आणि मुलांसाठी तो पित्यासारखा काळजीवाहू होता. त्याने चांगल्या स्वभावाचे आणि दयाळूपणाचे वातावरण निर्माण केले. त्यामुळे त्याच्यासोबतचा प्रवास हा नैसर्गिक सौजन्याचा आणि चांगल्या वागणुकीचा धडा होता. त्याने आपले काम सहजतेने आणि इतरांशी सौजन्याने केले.
लेखक म्हणतो की युद्धाचा आपल्या पद्धतीवर वाईट परिणाम झाला आहे. युद्धाने लोकांना असभ्य आणि मूर्ख बनवले आहे. जीवन आनंदी बनवण्यासाठी चांगले आचरण पुनर्संचयित करण्याचा सल्ला तो देतो. वाईट वागणूक देणाऱ्यांना नैतिकतेचा धडा शिकवला पाहिजे. या अनुषंगाने लोकांनी लॉर्ड चेस्टरफिल्डच्या उदाहरणाचे अनुसरण केले पाहिजे. त्या काळात लंडनचे रस्ते फुटपाथ नसलेले होते. एकदा, लॉर्ड चेस्टरफिल्डला मार्गात एक व्यक्ती भेटली ज्याने सांगितले. 'मी कधीच भिंत एका निंदकाला देत नाही'. पण लॉर्ड चेस्टरफिल्डने उत्तर दिले, 'मी नेहमी करतो'. लॉर्ड चेस्टरफिल्डचा हा विजय अधिक चिरस्थायी होता. लिफ्ट मॅननेही त्या माणसाला शिक्षा करण्याऐवजी लॉर्ड चेस्टरफिल्डच्या पावलावर पाऊल ठेवले असावे असे सांगून तो निबंधाचा शेवट करतो.


12 On Saying “Please” Summary in English

Students can check below the 12 On Saying “Please” Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


A.G. Gardner's essay 'On Saying Please' deals with the importance of the expression 'please' or 'thank you' in everyday social life. It settles many bitter disputes and softens the harsh nature. In this essay the author talks about the value of good behavior in society. A.G. to strengthen his opinion. Gardner exemplifies from his own experience. Once when a passenger did not say 'top please', an elevator man threw a passenger out of the elevator. This act of Lift Man is wrong because no one can punish rudeness with physical violence. Therefore, the action of Lift Man is not legally justifiable.
Rudeness is not a legal crime and cannot be treated with violence. If this is done, the city will be covered in blood all day long due to the violence. Although, rudeness and vulgarity are not legally wrong, they are extremely dangerous and will affect life. Bad behavior is like an infection. They do more harm to ordinary life than any crime in the world. The pain caused by a physical injury disappears quickly, but the injury caused by bad behavior remains green. Bad habits make life hell where good behavior makes life happier and happier. Therefore, good manners and decency should be used in social behavior. The first requirement of good behavior is that when someone needs service, he / she should say 'please'. When the service is over, say 'thank you' with gratitude. 'Please' and 'thank you' are courtesy of which human life can be kept oily and beautiful. Life is happy with this courtesy.
The author narrates another personal incident. One day the writer got on the bus. He felt that he had no money in his pocket. The conductor did not insult him but identified him as a householder and gave him a ticket. Some money was found in the author's pocket and rented. He was very impressed by the courtesy and civility of this conductor. A few days later, the same bus conductor trolled the author's toe. He was in pain but the bus conductor's method was so comforting that he forgot. The author recognized that the conductor was a model of good manners. He had the knack of making passengers comfortable. He was very kind and thoughtful. He cared for the elderly like a child and cared for the children like a father. He created an atmosphere of good nature and kindness. So the journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. He did his job with ease and with courtesy to others.
The author says that the war has had a bad effect on our system. War has made people rude and foolish. He advises restoring good behavior to make life happier. Those who misbehave must be taught a moral lesson. In this connection people should follow the example of Lord Chesterfield. The streets of London at that time were without sidewalks. Once, Lord Chesterfield met a man on the way who said. 'I never give a wall to a cynic'. But Lord Chesterfield replied, 'I always do'. Lord Chesterfield's victory was more lasting. He concludes by saying that Liftman may have followed in the footsteps of Lord Chesterfield instead of punishing the man.


12 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 12 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 12 On Saying “Please” Summary in Marathi & English


Where can i get On Saying “Please” in Marathi Summary??

Students can get the 12 On Saying “Please” Summary in Marathi from our page.

How can i get On Saying “Please” in English Summary?

Students can get the 12 On Saying “Please” Summary in English from our page.

12 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy