Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Friday, December 22, 2023

12 The New Dress Summary in Marathi & English Free Online

 

12 The New Dress Summary in Marathi & English Free Online
12 The New Dress Summary in Marathi & English Free Online

The New Dress Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 12 The New Dress Summary in English and Marathi. The New Dress Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 12 will get The New Dress Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The New Dress Summary in Marathi & English will be helpful to you.


12 The New Dress Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

12

Chapter

The New Dress

Study Material

12 The New Dress Summary

Provider

Hsslive


How to download The New Dress Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 12 The New Dress Summary in Marathi & English
  3. Now look for The New Dress Summary.
  4. Click on the chapter name to download 12 The New Dress Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 12 notes, question paper and study material.

12 The New Dress Summary in Marathi

Students can check below the 12 The New Dress Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


वुल्फच्या 1924 च्या “द न्यू ड्रेस” या लघुकथेमध्ये, मेबेल वारिंग क्लेरिसा डॅलोवेच्या पार्टीत पोहोचते आणि अपुरेपणा आणि कनिष्ठतेच्या भावनांनी लगेचच ग्रासले जाते. या नकारात्मक भावना तिच्या नवीन पोशाख प्रसंगी योग्य नसल्याच्या चिंतेने बंद केल्या आहेत. तिच्या होस्टेसला अभिवादन केल्यावर, ती स्वतःला पाहण्यासाठी थेट खोलीच्या दूरच्या आरशात जाते आणि 'हे बरोबर नव्हते' या खात्रीने ती दुःखाने भरली. ” इतर पाहुणे स्वतःशीच उद्गार काढत असल्याची ती कल्पना करते “ती किती घाबरलेली दिसते! किती भयानक नवीन ड्रेस आहे!” 'मूळ' दिसण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल ती स्वत: ला त्रास देऊ लागते: नवीनतम फॅशनचा ड्रेस तिच्या आर्थिक आवाक्याबाहेर असल्याने, तिच्याकडे कालबाह्य पॅटर्नपासून बनवलेला पिवळा रेशीम ड्रेस होता. तिची आत्म-निंदा स्वत: ला छळते, कारण ती तिच्या मूर्खपणाच्या वेडसर विचारांनी स्वत: ला त्रास देते 'जे शिक्षा देण्यास पात्र होते.' ती नवीन पोशाख एक 'भयानक . . . मूर्खपणाने जुन्या पद्धतीचा.' जेव्हा स्टायलिश पोशाख घातलेला रोझ शॉ तिला सांगते की तो ड्रेस 'पूर्णपणे मोहक' आहे, तेव्हा मेबेलला खात्री आहे की तिची थट्टा केली जात आहे.

ती 'ही वेदना काढून टाकण्यासाठी, ही वेदना सहन करण्यायोग्य करण्यासाठी' काही मार्ग विचार करण्याचा प्रयत्न करते. भाषेचे टोकाचे टोक आणि मेबेल अनुभवत असलेल्या स्पष्ट यातना वाचकांना असे काही संकेत देण्याच्या उद्देशाने असू शकतात की कदाचित ती पूर्णपणे मानसिक किंवा भावनिकदृष्ट्या स्थिर नाही. तथापि, लाजाळू किंवा सामाजिकदृष्ट्या अकुशल व्यक्तींना सामाजिक सेटिंग्जमध्ये अनुभवता येणारी अस्वस्थता अधोरेखित करण्याचा हेतू असू शकतो.

मेबेल पार्टीत जाणार्‍यांची 'माशी, बशीच्या काठावर रेंगाळण्याचा प्रयत्न करत' अशी कल्पना करण्याचा प्रयत्न करते, सर्व एकसारखे आणि समान उद्दिष्टांसह. पण ती स्वतःला इतरांना या प्रकाशात पाहू शकत नाही. ती दुसर्‍या पाहुण्याला सांगते की तिला 'काही हुंदकेदार, जीर्ण, भयंकर धूसर जुनी माशी' सारखी वाटते आणि नंतर हे लक्षात आल्यावर तिला वाईट वाटते की त्याने घाईघाईने दिलेल्या निष्पाप कौतुकाचा एक डाव म्हणून तिच्या टीकेचा अर्थ लावला असावा.

मेबेलला आठवते की ड्रेसमेकरमध्ये तिला किती आनंद आणि आरामदायक वाटले, मिस मिलानने तिचे हेम पिन केले, तिला लांबीबद्दल विचारले आणि तिच्या पाळीव प्राण्याचे कॅनरी सांभाळले. तथापि, ही प्रतिमा त्वरीत नाहीशी होते, कारण ती वर्तमानात परत आली आहे, 'यातना भोगत आहे, वास्तविकतेसाठी जागृत आहे.' इतर लोक तिच्याबद्दल काय विचार करतात याची काळजी घेण्यासाठी ती स्वत: ला त्रास देते, परंतु तिच्या स्वतःच्या 'विचित्र, कमकुवत, अशक्त वर्ण' बद्दलच्या विचारांमध्ये वळते.

मेबेल तिच्या अविस्मरणीय कुटुंबाबद्दल आणि संगोपनाबद्दल, दूरच्या देशात प्रणय करण्याची तिची स्वप्ने आणि “सुरक्षित, कायमस्वरूपी अंडरलिंग नोकरी” असलेल्या पुरुषाशी तिच्या लग्नाची वास्तविकता याबद्दल विचार करते. ती तिच्या आयुष्यातील एकाकी क्षणांबद्दल विचार करते - 'स्वादिष्ट' आणि 'दैवी' म्हणून वैशिष्ट्यीकृत - जेव्हा तिला आनंदी आणि परिपूर्ण वाटते, पृथ्वी आणि तिच्यातील सर्व गोष्टींशी जोडलेले, 'लाटेच्या शिखरावर' हे क्षण तिच्याकडे कमी-जास्त वेळा येतील का याबद्दल तिला आश्चर्य वाटते आणि 'काही अद्भुत, उपयुक्त, आश्चर्यकारक पुस्तक' किंवा एखाद्या प्रेरणादायी सार्वजनिक वक्त्याद्वारे वैयक्तिक परिवर्तनाचा पाठपुरावा करण्याचे ठरवते. ती पार्टी सोडण्यासाठी उठते आणि मिसेस डॅलोवे यांना खात्री देते की तिने स्वतःचा आनंद घेतला आहे.


12 The New Dress Summary in English

Students can check below the 12 The New Dress Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


In Wolf's 1924 short story 'The New Dress', Mabel Waring arrives at Clarissa Deloitte's party and is immediately overwhelmed by feelings of inadequacy and inferiority. These negative emotions are offset by the worry that her new outfit is not appropriate for the occasion. After greeting her hostess, she goes straight to the distant mirror of the room to see herself, and she is filled with sadness, convinced that 'this was not right.' She imagines the other guests exclaiming to themselves, 'She looks so scared!' What a wonderful new dress! ” Trying to look 'original' she begins to bother herself: the latest fashion dress is out of her reach, so she had a yellow silk dress made from an outdated pattern. Her self-condemnation torments herself, as she torments herself with the cracked thoughts of her foolishness 'which deserves to be punished.' That new costume is a 'terrible ... stupidly old-fashioned.' When the stylishly dressed Rose Shaw tells her that the dress is 'absolutely glamorous', Mabel is sure she's being teased.

She tries to think of some ways to 'remove this pain, make this pain bearable.' The sharp edge of the tongue and the apparent torment that Mabel is experiencing may be intended to give the reader some indication that she may not be completely mentally or emotionally stable. However, the intention may be to underestimate the discomfort that shy or socially unskilled individuals experience in social settings.

Mabel tries to conceive of partygoers as 'flies, trying to crawl on the edge of a saucer', all with the same and similar motives. But she cannot see herself in this light. She tells the other guest that she feels like 'some hounded, worn-out, horrible old gray fly' and later realizes that she regrets her criticism as a ploy to hastily give him an innocent compliment.

Mabel remembers how happy and comfortable she felt in the dressmaker, Miss Milan pinned her hem, asked her about the length, and held her pet canary. However, this image quickly disappears, as it returns to the present, 'suffering, awakening to reality.' She hurts herself to take care of what other people think of her, but turns to thoughts of her own 'strange, weak, weak character.'

Mabel thinks about her unforgettable family and upbringing, her dreams of falling in love in a distant land, and the reality of her marriage to a man with a 'safe, permanent underlying job.' She thinks of the lonely moments in her life - characterized as 'delicious' and 'divine' - when she feels happy and perfect, connected to the earth and everything in it, she wonders if those moments 'at the peak of the waves' will come to her more or less. Decides to pursue a personal transformation through 'some wonderful, useful, wonderful book' or an inspiring public speaker. She gets up to leave the party and assures Mrs. Dalloway that she has enjoyed herself.


12 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 12 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 12 The New Dress Summary in Marathi & English


Where can i get The New Dress in Marathi Summary??

Students can get the 12 The New Dress Summary in Marathi from our page.

How can i get The New Dress in English Summary?

Students can get the 12 The New Dress Summary in English from our page.

12 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy