Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

8 A Time To Believe Summary in Marathi & English Free Online

 

8 A Time To Believe Summary in Marathi & English Free Online
8 A Time To Believe Summary in Marathi & English Free Online

A Time To Believe Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 8 A Time To Believe Summary in English and Marathi. A Time To Believe Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 8 will get A Time To Believe Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this A Time To Believe Summary in Marathi & English will be helpful to you.


8 A Time To Believe Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

8

Chapter

A Time To Believe

Study Material

8 A Time To Believe Summary

Provider

Hsslive


How to download A Time To Believe Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 8 A Time To Believe Summary in Marathi & English
  3. Now look for A Time To Believe Summary.
  4. Click on the chapter name to download 8 A Time To Believe Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 8 notes, question paper and study material.

8 A Time To Believe Summary in Marathi

Students can check below the 8 A Time To Believe Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


कवी आपल्याला समजावून सांगतो की प्रत्येक दिवस नवीन सुरुवात आहे यावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि काल जे काही घडले ते विसरले पाहिजे. नवीन दिवसाचा सूर्योदय नवीन आशा घेऊन येतो.

ते पुढे म्हणतात की आपण आपल्या नशिबावर विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्याला शरण गेले पाहिजे आणि विश्वास ठेवला पाहिजे की चमत्कार नक्कीच घडतील आणि म्हणूनच आपली सर्व स्वप्ने, इच्छा आणि आकांक्षा पूर्ण होतील.
येथे कवी आपल्याला एका काल्पनिक जगात घेऊन जातो आणि म्हणतो की विश्वास ठेवणे म्हणजे देवदूतांना ढगांमध्ये नाचताना पाहणे. जेव्हा आपण आकाशाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला दिवसाचे आकाश आणि रात्रीचे आकाश नेहमीच भुरळ घालते. दिवसा ढगांमध्ये आपल्याला नमुने दिसतात. आणि म्हणून कवी ढगांमध्ये देवदूत नाचत आहेत याची कल्पना करण्यास प्रवृत्त करतो. दुस-या शब्दांत सांगायचे तर, कवीला आपण आपल्या सर्व चिंता विसरून नर्तक देवदूतांप्रमाणे आनंदी राहावे असे वाटते. आपल्या मनात येणारी म्हण आहे ‘प्रत्येक ढगाला चांदीचे अस्तर असते’ म्हणजेच प्रत्येक ढगाच्या मागे (समस्या) चांदीचे अस्तर असते (आनंदाचे क्षण)

तो आपल्याला हे देखील सांगतो की जसे रात्रीचे आकाश ताऱ्यांनी भरलेले आहे जे जादुई दिसते की जणू कोणीतरी चमकणाऱ्या ताऱ्यांची धूळ शिंपडली आहे, त्याचप्रमाणे आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की आपल्या आयुष्याला जादूचे वळण मिळेल आणि आपल्या सर्व समस्या आनंदात बदलतील. क्षण चंद्रातील माणसाच्या बुद्धीचा उल्लेखही कवीने केला आहे. जेव्हा आपण चंद्राकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला कधीकधी एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा दिसते. यामागे अनेक पारंपरिक कथा विणलेल्या आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे, चंद्रावर एक शहाणा म्हातारा बसलेला आहे. म्हणून कवीची इच्छा आहे की आपण सर्व काही ठीक होईल असा विश्वास त्या म्हाताऱ्याप्रमाणे शहाणा होण्याची कल्पना करावी.
पालनपोषण म्हणजे काळजी घेणे. म्हणून जे लोक आपले पालनपोषण करतात ते आपले पालक, शिक्षक आणि पालक आहेत. कवी आपल्याला सांगतात की त्यांनी सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे आणि त्याची कदर केली पाहिजे कारण त्यांच्या प्रेमातून आणि विशाल अनुभवातून ते आपल्याला सल्ला देतात. जसे लहान मूल इतके निष्पाप असते की ते कोणतेही प्रश्न न विचारता सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवते त्याचप्रमाणे आपण देखील आपल्या मोठ्यांच्या स्वाधीन करतो.

कवीने वृद्धत्वाच्या हातातील सौंदर्याचा उल्लेखही केला आहे. त्याला असे म्हणायचे आहे की वृद्ध लोक इतके सुंदर आहेत की ते खूप काळजी घेणारे आणि प्रेमळ आहेत. त्यांच्याकडे ज्ञान आणि शहाणपणाचा मुबलक साठा आहे जो त्यांनी अनेक वर्षांच्या मेहनतीतून आणि परिश्रमातून मिळवला आहे. आणि म्हणून आपण त्यांचे ऐकले पाहिजे, कारण त्यांच्या शिकवणीतून आपण एकमेकांवर प्रेम करायला शिकू शकतो.
कवी आपल्याला सांगतो की विश्वास ठेवणे म्हणजे आपल्या प्रत्येकामध्ये असलेली शक्ती, धैर्य, प्रेरणा आणि प्रेरणा शोधणे. याचा अर्थ असा आहे की आपण सर्व शूर आणि धैर्यवान आहोत आणि आपल्याला बाहेरील मदतीची आवश्यकता नाही. आपण आपल्या आतून ताकद काढू शकतो.

कवी असेही सांगतात की जेव्हा जेव्हा आपण पडू शकतो तेव्हा जेव्हा आपल्याला अपयशाला सामोरे जावे लागते तेव्हा आपण स्वतःला धूळ चारली पाहिजे आणि उठून आपले सामान्य जीवन चालू ठेवले पाहिजे. आपण आशा सोडू नये तर पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी. हा श्लोक वाचल्यावर ‘प्रयत्न करा आणि यशस्वी होईपर्यंत प्रयत्न करा’ ही म्हण मनात येते.
कवी पुढे सांगतो की विश्वास ठेवणे म्हणजे आपण कधीही एकटे नसतो हे जाणून घेणे. जेव्हा जेव्हा आपल्याला अपयश येते तेव्हा मला हे का घडले हे जाणून घ्यायचे असते. पण अपयशाला सामोरे जाण्यात आपण एकटे नसतो हे लक्षात ठेवायला कवी सांगतो. आमच्यासारखे बरेच लोक आहेत ज्यांना यश मिळाले नाही. अपयश ही यशाची पायरी आहे.

तो आपल्याला सांगतो की आपले जीवन आपल्या मालकीचे नाही, परंतु ते देवाने दिलेली देणगी आहे, त्यामुळे त्यावर आपला काहीही अधिकार नाही. ही आपल्याला दिलेली भेट असल्याने आपण ती जपली पाहिजे आणि त्याची चांगली काळजी घेतली पाहिजे, कारण आपल्याला मिळालेल्या भेटवस्तूप्रमाणे आपले जीवन देखील प्रेमाने दिलेली भेट आहे.
6व्या आणि शेवटच्या श्लोकात, कवी, मॉर्बिट्झर सांगतात की आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की आश्चर्यकारक आश्चर्य वाट पाहत आहेत. जीवन आश्चर्यांनी भरलेले आहे हे आपल्याला माहीत आहे; पुढे काय वाट पाहत आहे हे कोणालाच माहीत नाही. तर कवी आपल्याला सांगतो, आपल्या सर्व आशा, आपली स्वप्ने, आपल्या इच्छा, इच्छा नक्कीच पूर्ण होतील.

शेवटच्या ओळीत विचारपूर्वक टिप देऊन तो आम्हाला सोडतो, 'जर आमचा विश्वास असेल तर.' म्हणजेच आपल्या स्वप्नांवर विश्वास ठेवण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती असली पाहिजे आणि तेव्हाच आपल्या इच्छा प्रकट होतील आणि पूर्ण होतील.


8 A Time To Believe Summary in English

Students can check below the 8 A Time To Believe Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The poet tells us that we must believe that every day is a new beginning and forget what happened yesterday. The sunrise of a new day brings new hope.

He goes on to say that we must believe in our destiny and surrender to it and believe that miracles will surely happen and therefore all our dreams, desires and aspirations will come true.
Here the poet takes us to an imaginary world and says that to believe is to see angels dancing in the clouds. When we look at the sky, we are always fascinated by the day sky and the night sky. During the day you see patterns in the clouds. And so the poet tends to imagine angels dancing in the clouds. In other words, the poet wants us to forget all our worries and be happy like dancing angels. The saying that comes to mind is ‘Every cloud has a silver lining’, that is, behind every cloud (problem) there is a silver lining (happy moments)

He also tells us that just as the night sky is filled with stars that look magical as if someone had sprinkled dust on the shining stars, so we must believe that our lives will take a magic turn and all our problems will turn into happiness. The poet also mentions the intellect of the man in the moment moon. When we look at the moon, we sometimes see an image of a person. There are many traditional stories woven behind this and one of them is a wise old man sitting on the moon. So the poet wants us to imagine being wise like that old man believing that everything will be fine.
Nurturing means taking care. So the people who nurture us are our parents, teachers and guardians. Poets tell us that we should believe and appreciate everything they say because they give us advice through their love and vast experience. Just as a child is so innocent that he believes everything he says without asking any questions, so we surrender to our adults.

The poet also mentions the beauty in the hands of old age. He wants to say that old people are so beautiful that they are very caring and loving. He has an abundant store of knowledge and wisdom which he has acquired through many years of hard work and diligence. And so we must listen to them, because through their teachings we can learn to love one another.
The poet tells us that to believe is to find the strength, courage, inspiration and motivation in each of us. This means that we are all brave and courageous and do not need outside help. We can draw strength from within.

Poets also say that whenever we can fall, when we have to face failure, we should dust ourselves off and get up and continue our normal life. You need more than luck to succeed in affiliate business. After reading this verse, the saying ‘try and try till you succeed’ comes to mind.
The poet goes on to say that to believe is to know that we are never alone. Every time you fail, I want to know why this happened. But the poet tells us to remember that we are not alone in facing failure. There are many people like us who have not had success. Failure is the key to success.

He tells us that our life is not ours, but it is a gift from God, so we have no right to it. Since this is a gift given to us, we should cherish it and take good care of it, because like the gift we receive, our life is also a gift given with love.
In the 6th and last verse, the poet, Morbitzer, says that we must believe that wonderful surprises await. You know that life is full of surprises; No one knows what to expect next. So the poet tells us, all our hopes, our dreams, our wishes, our desires will surely come true.

He leaves us with a thoughtful tip on the last line, 'If we have faith.' That is, there must be a strong desire to believe in your dreams, and only then will your desires be manifested and fulfilled.


8 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 8 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 8 A Time To Believe Summary in Marathi & English


Where can i get A Time To Believe in Marathi Summary??

Students can get the 8 A Time To Believe Summary in Marathi from our page.

How can i get A Time To Believe in English Summary?

Students can get the 8 A Time To Believe Summary in English from our page.

8 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy