Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

8 The Happy Prince Summary in Marathi & English Free Online

 

8 The Happy Prince Summary in Marathi & English Free Online
8 The Happy Prince Summary in Marathi & English Free Online

The Happy Prince Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 8 The Happy Prince Summary in English and Marathi. The Happy Prince Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 8 will get The Happy Prince Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Happy Prince Summary in Marathi & English will be helpful to you.


8 The Happy Prince Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

8

Chapter

The Happy Prince

Study Material

8 The Happy Prince Summary

Provider

Hsslive


How to download The Happy Prince Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 8 The Happy Prince Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Happy Prince Summary.
  4. Click on the chapter name to download 8 The Happy Prince Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 8 notes, question paper and study material.

8 The Happy Prince Summary in Marathi

Students can check below the 8 The Happy Prince Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


हॅपी प्रिन्सची कथा सामाजिक अन्याय, प्रेमाची मुक्तता आणि निष्पापपणा गमावणे यासारख्या थीमवर आधारित आहे. या कथेत, आपल्याला एक पुतळा भेटतो, जो एकेकाळी खरा राजकुमार होता. प्रिन्स जिवंत असताना तो एक आनंदी व्यक्ती होता. तो राजवाड्यात राहत होता आणि त्याला मानवी दुःखाची माहिती नव्हती. त्यांचे जीवन आनंदाने भरलेले होते. त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याचा पुतळा शहरातील एका उंच स्तंभाच्या शीर्षस्थानी बांधला गेला.

पुतळा बारीक सोन्याच्या पातळ पानांनी झाकलेला होता, कारण त्याच्या डोळ्यात दोन चमकदार नीलम होते आणि त्याच्या तलवारीच्या पट्टीवर एक मोठा लाल माणिक चमकत होता. हॅप्पी प्रिन्सचा पुतळा सुंदर दिसत होता आणि शहरातील प्रत्येकाला आपल्या प्रिन्सला पाहणे आवडते. त्याला शहराच्या वरती उंच स्तंभावर ठेवलेले असल्याने, प्रिन्स सामान्य लोकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात ज्या सर्व दु:खांना आणि त्रासांना सामोरे जावे लागले त्याचा साक्षीदार होता.

परंतु प्रिन्स त्याच्या हयातीत त्यांच्यापासून अनभिज्ञ राहिला. यामुळे प्रिन्स, एकेकाळी आनंदी, खूप दुःखी झाला. त्याच्या डोळ्यात पाणी आले आणि अश्रूंचे मोठमोठे थेंब त्याच्या सोनेरी गालावरून वाहू लागले. हॅप्पी प्रिन्सच्या पायात रात्र घालवायला उतरलेल्या एका चिमुकल्याला पाण्याचे थेंब कुठून पडतात हे जाणून घेण्याची उत्सुकता निर्माण झाली. त्याने वर पाहिले आणि आनंदी राजकुमाराचे डोळे अश्रूंनी भरलेले पाहिले.

पक्ष्याला प्रिन्सची दया आली आणि सामान्य लोकांचे दुःख कमी करण्याच्या इच्छेनुसार त्याला मदत करण्यास तयार झाला. तो राजकुमाराचा दूत बनला आणि त्याच्या पुतळ्यातील उत्तम सोने आणि दागिने काढून गरीब आणि गरजू लोकांमध्ये वाटून देण्याचे मान्य केले.

त्याने सुरुवात केली प्रिन्सच्या तलवारीतून माणिक हिसकावून आणि तिच्या आजारी मुलाला खायला पैसे नसलेल्या शिवणकामिनीला देण्यापासून. मग त्याने पुतळ्याच्या एका डोळ्यातून एक नीलम काढला आणि तो नाटककाराला दिला जो हिवाळ्यात आपले लेखन चालू ठेवण्यासाठी आग लावू शकत नव्हता. त्याला खूप भूकही लागली होती आणि अशक्तपणा जाणवत होता.

एके दिवशी, प्रिन्सने एका माचीस मुलीला पाहिले जिला तिचे माचेस गटारात पडू दिल्याबद्दल तिच्या वडिलांकडून मारहाण केली जात होती. प्रिन्सचे हृदय त्या मुलीबद्दल दयेने भरले. त्याने ताबडतोब गिळणाऱ्याला त्याचा दुसरा डोळा बाहेर काढून मुलीला मदत करण्यास सांगितले.

पण गिळणे तसे करायला तयार नव्हते कारण यामुळे राजकुमार पूर्णपणे आंधळा होईल. आग्रह केल्यावर, त्याने प्रिन्सचा दुसरा डोळा बाहेर काढला, मॅच गर्लच्या पुढे जाऊन तो दागिना तिच्या हाताच्या तळहातावर सरकवला. लहान पक्ष्याने आता आंधळा झालेल्या हॅप्पी प्रिन्सचा सहवास सोडायचा नाही असे ठरवले. प्रिन्सला यापुढे दु:ख किंवा दु:ख पाहता येत नसले तरी ते तिथेच होते हे त्याला माहीत होते. म्हणून त्याने त्या पक्ष्याला त्याने मढवलेले बारीक सोने काढून गरिबांना देण्याची सूचना केली.

पक्ष्याने त्याच्या शब्दांचे पालन केले आणि हॅपी प्रिन्स अगदी निस्तेज आणि राखाडी दिसू लागेपर्यंत सोन्याच्या पानांमागून एक पान उचलले. मग बर्फ आला आणि गरीब लहान निगल मोठा आणि थंड झाला. पण त्याने राजकुमाराला सोडले नाही. अखेरीस, तो अशक्त झाला आणि एक्सपोजर आणि थकवा यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. त्याच क्षणी पुतळ्याच्या आत एक कुतूहलाचा आवाज आला, जणू काही तुटले आहे.

खरं तर, गोड आणि दयाळू गिळंकृत गमावल्यानंतर ते थेट हृदय दोन तुकडे झाले होते. मूर्ती अधिक सुंदर आणि उपयुक्त नव्हती. निर्जन उभी होती. त्यामुळे नगराध्यक्ष व नगराध्यक्षांनी ते खाली खेचले. मग त्यांनी भट्टीत पुतळा वितळवला पण तुटलेले मन वितळले नाही. म्हणून, त्यांनी ते मातीच्या ढिगाऱ्यावर फेकून दिले जेथे मेलेला गिळला होता.

जेव्हा देवाने त्याच्या एका देवदूताला शहरातील दोन सर्वात मौल्यवान वस्तू आणण्यास सांगितले, तेव्हा देवदूताने त्याला शिसेचे हृदय आणि मृत पक्षी आणले. देवाने त्यांच्या नंदनवनाच्या बागेत दोघांचे स्वागत केले आणि त्यांना सुंदर सृष्टी मानले.


8 The Happy Prince Summary in English

Students can check below the 8 The Happy Prince Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The story of Happy Prince is based on themes like social injustice, freedom of love and loss of innocence. In this story, we find a statue, which was once a real prince. He was a happy man when Prince was alive. He lived in a palace and was unaware of human suffering. Their lives were filled with joy. After his death, his statue was erected on top of a tall pillar in the city.

The statue was covered with a thin layer of fine gold, as it had two bright sapphires in its eyes and a large red ruby on the edge of its sword. The statue of Happy Prince looked beautiful and everyone in town loved to see their Prince. As he was placed on a high pillar above the city, the Prince witnessed all the sorrows and troubles that the common people had to face in their daily lives.

But the Prince remained unaware of them during his lifetime. This made the Prince, once happy, very sad. Tears welled up in his eyes, and tears welled up in his eyes. A spark that landed at Happy Prince's feet to spend the night made him curious to know where the water drops fall from. He looked up and saw the happy prince's eyes filled with tears.

The bird took pity on the prince and was ready to help him as he wished to alleviate the suffering of the common people. He became the prince's messenger and agreed to remove the fine gold and ornaments from his statue and distribute them among the poor and needy.

He began by snatching a ruby from the Prince's sword and giving it to a sick seamstress who had no money to feed her sick child. He then removed a sapphire from one of the statue's eyes and gave it to a playwright who could not light a fire to continue his writing in the winter. He was very hungry and weak.

One day, Prince saw a matchbox girl who was being beaten by her father for letting her matches fall into the gutter. Prince's heart was filled with pity for the girl. He immediately asked the swallower to take out his other eye and help the girl.

But the swallow was not ready to do so because it would make the prince completely blind. At his insistence, he took out Prince's other eye, went in front of Match Girl, and slipped the ornament on the palm of her hand. The little bird decided not to leave the company of the now-blind Happy Prince. Although Prince could no longer see grief or sorrow, he knew it was there. So he instructed the bird to take out the fine gold he had coated and give it to the poor.

The bird obeyed his word, and the happy prince picked up a leaf behind the gold leaf until it looked very pale and gray. Then came the snow and the poor little swallow grew big and cold. But he did not leave the prince. Eventually, he became weak and died from exposure and fatigue. At that moment a curious sound came from inside the statue, as if something had been broken.

In fact, after losing the sweet and kind swallowed, they were directly torn to pieces. The idols were not more beautiful and useful. Was standing desolate. So the mayor and the mayor pulled it down. Then they melted the statue in the furnace but the broken heart did not melt. So they threw it on a mound of dirt where the dead had been swallowed up.

When God asked one of his angels to bring the two most valuable things in the city, the angel brought him a heart of lead and dead birds. God welcomed them both to their paradise garden and considered them beautiful creatures.


8 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 8 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 8 The Happy Prince Summary in Marathi & English


Where can i get The Happy Prince in Marathi Summary??

Students can get the 8 The Happy Prince Summary in Marathi from our page.

How can i get The Happy Prince in English Summary?

Students can get the 8 The Happy Prince Summary in English from our page.

8 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy