Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

8 The Last Leaf Summary in Marathi & English Free Online

 

8 The Last Leaf Summary in Marathi & English Free Online
8 The Last Leaf Summary in Marathi & English Free Online

The Last Leaf Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 8 The Last Leaf Summary in English and Marathi. The Last Leaf Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 8 will get The Last Leaf Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Last Leaf Summary in Marathi & English will be helpful to you.


8 The Last Leaf Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

8

Chapter

The Last Leaf

Study Material

8 The Last Leaf Summary

Provider

Hsslive


How to download The Last Leaf Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 8 The Last Leaf Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Last Leaf Summary.
  4. Click on the chapter name to download 8 The Last Leaf Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 8 notes, question paper and study material.

8 The Last Leaf Summary in Marathi

Students can check below the 8 The Last Leaf Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


या लेखात शेवटच्या पानांचा सारांश आहे. हे सर्व थोडक्यात शेवटच्या पानाच्या सारांशाबद्दल आहे. शेवटच्या पानाचा सारांश सू आणि जॉन्सी या दोन मुली एका छोट्या फ्लॅटमध्ये एकत्र राहत होते. दोघेही कलाकार होते. ते एका जुन्या घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर राहत होते.

नोव्हेंबरमध्ये जॉन्सी गंभीर आजारी पडला. तिला न्यूमोनिया झाला होता आणि ती न हलता तिच्या अंथरुणावर पडून राहायची. ती सतत खिडकीबाहेर पाहत होती. सू, तिची मैत्रिण खूप काळजीत पडली. तिने डॉक्टरांना बोलावले. जरी तो दररोज येत होता, तरीही जॉन्सीच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा दिसून आली नाही.

डॉक्टरांनी पुष्टी केली की जॉन्सी जगण्यास इच्छुक नाही. परिणामी, तिची तब्येत बरी करण्यासाठी औषधे कुचकामी ठरली.

जॉन्सीला तिच्या सभोवतालच्या गोष्टींमध्ये रस घेण्याचा स्यूने खूप प्रयत्न केला. कपडे आणि फॅशनबद्दल ती बोलली. तथापि, जॉन्सी प्रतिसाद देत नव्हता. ती तिच्या पलंगावर तशीच पडून राहिली. स्यूने तिचा ड्रॉईंग-बोर्ड खोलीत आणला आणि रंगवायला सुरुवात केली.

अचानक सुने जॉन्सी काहीतरी कुजबुजताना ऐकले. ती झपाट्याने पलंगावर गेली आणि जॉन्सी मागे गणताना ऐकले. ती झपाट्याने पलंगावर गेली आणि जॉन्सी मागे गणताना ऐकले. खिडकीतून बाहेर बघत ती म्हणत होती, “बारा!”

तथापि, काही वेळाने तिने “अकरा”, नंतर “दहा” वगैरे कुजबुजले. खिडकीच्या विरुद्ध असलेल्या विटांच्या भिंतीवरून अर्ध्या रस्त्याने वर चढत असलेली एक जुनी इवली लता तिने पाहिली. तसेच, लता वाऱ्यावर आपली पाने झोडत होती.

जॉन्सी खूप उदास होता. शेवटचे पान पडल्यावर आपण मरणार असा विचार तिच्या मनात निर्माण झाला. शिवाय, तिला दिलेले सूप तिने स्वीकारले नाही.

नंतर, शेवटच्या पानाच्या सारांशात, सूने जॉन्सीबद्दल आपुलकी दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सूने तिला सांगितले की ती मरणार नाही. चित्रकला पूर्ण करण्यासाठी तिला प्रकाशाची गरज असल्याने तिने पडदा उघडा ठेवला. ती विकून त्यांच्यासाठी पैसे मिळवायचे होते. स्यूने जॉन्सीला खिडकीतून बाहेर न बघण्याची विनंती केली.

तसेच, तिने जॉन्सीला सांगितले की ती मरणार नाही. तिला तिच्या मित्रांसाठी जगावे लागते. शिवाय, जॉन्सीशिवाय सू एकाकी होईल. पण शेवटचे पान पडताच तिचा मृत्यू होईल याची जॉन्सीला खात्री होती.

तिने जोडले की शेवटचे पान गळून पडल्यानंतर ती झोपेल आणि कायमची झोपेल. स्यू तिच्या मैत्रिणीच्या स्थितीबद्दल खूप काळजीत होती. ती असहाय होती.

60 वर्षीय चित्रकाराची मदत घेण्यासाठी स्यू तळमजल्यावर धावली. त्याचे नाव बेहरमन होते. कलाकृती रंगवण्याचे त्यांचे आयुष्यभराचे स्वप्न होते. दुर्दैवाने ते केवळ स्वप्नच राहिले.

स्यूने आपल्या मित्राची अवस्था बेहरमनला सांगितली. तिने जेवायला नकार दिला आणि सतत खिडकीबाहेर बघितले. ती जाहीर करते की शेवटचे पान पडल्यानंतर ती जगणार नाही. त्याने जॉन्सीचा मूर्खपणाबद्दल निषेध केला. तथापि, तो जॉन्सीसाठी शेवटचे पान रंगवण्यास सहमत आहे जेणेकरून ती बरी होऊ शकेल.

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जॉन्सी उठला. तिच्या आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, शेवटचे पान वादळातून वाचले आणि ते लताला चिकटून राहिले. संध्याकाळी दुसऱ्या वादळातूनही ते वाचले.

या घटनेने जॉन्सीचे डोळे उघडले. इतक्या बेजबाबदार आणि उदासीन असल्याबद्दल तिने तिच्या मित्राची माफी मागितली. मृत्यूचा विचार करणे हे पाप आहे हे तिला समजले. मग, तिने कंघी केली, सूप घेतले आणि जगण्याची इच्छा झाली.

डॉक्टर आले. त्यांनी तिच्या तब्येतीत सुधारणा झाल्याची माहिती दिली. जगण्याची तिची इच्छा परत आल्याने ती लवकरच बरी होईल, असेही तो पुढे म्हणाला.

स्यू बेहरमनला भेटायला गेली. ते फक्त दोन दिवस आजारी होते. तथापि, ओल्या आणि थंडीत बाहेर असताना न्यूमोनियामुळे त्याचा मृत्यू होतो. स्यू जॉन्सीला ही बातमी सांगते. ती लताला चिकटलेल्या शेवटच्या पानाकडे बघायला सांगते. ती जुन्या कलाकार बेहरमनची उत्कृष्ट नमुना होती हे सत्य प्रकट करते.

त्याला नेहमीच एक उत्कृष्ट चित्रकला तयार करायची होती परंतु ती तयार करण्याच्या प्रयत्नात तो कधीही यशस्वी झाला नाही. तथापि, तिला तिच्या नैराश्यातून सावरण्यासाठी मदत करण्यासाठी, त्याने मोठ्या वास्तववादाने भिंतीवर एक पान रंगवण्यात बराच वेळ घालवला. अशा प्रकारे, ओल्या आणि थंडीत बाहेर असताना न्यूमोनियामुळे त्याचा मृत्यू होतो.


8 The Last Leaf Summary in English

Students can check below the 8 The Last Leaf Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


This article summarizes the last pages. It's all about the summary of the last page in a nutshell. Summary of the last page Sue and Johnsy were two girls living together in a small flat. Both were artists. He was living on the third floor of an old house.

Johnsy became seriously ill in November. She had pneumonia and was lying on her bed without moving. She was constantly looking out the window. Sue, her friend was very worried. She called the doctor. Although he was coming in every day, Johnson's condition did not improve.

Doctors confirmed that Johnsy was unwilling to live. As a result, her medication was ineffective.

Sue tried hard to get Johnsy to take an interest in what was going on around her. She talked about clothes and fashion. However, Johnsy did not respond. She lay on her bed. Sue brought her drawing-board into the room and began to paint.

Suddenly Sune Johnsy heard something whispering. She hurried to the bed and heard Johnsy counting back. She hurried to the bed and heard Johnsy counting back. Looking out the window, she was saying, 'Twelve!'

However, after a while she whispered 'eleven', then 'ten' and so on. She saw an old Evely vine climbing halfway up the brick wall opposite the window. Also, Lata was throwing her leaves in the wind.

Johnsy was very depressed. When the last page fell, she thought that she would die. Moreover, she did not accept the soup given to her.

Later, in the summary of the last page, Sune tried to show affection for Johnsy. Sune told her she would not die. She kept the screen open as she needed light to complete the painting. He wanted to sell it and make money for them. Sue begged Johnsy not to look out the window.

Also, she told Johnsy that she would not die. She has to live for her friends. Besides, Sue would be lonely without Johnsy. But Johnsy was sure she would die as soon as the last page fell.

She added that after the last page fell off, she would fall asleep and sleep forever. Sue was very worried about her girlfriend's condition. She was helpless.

Sue ran downstairs to get help from the 60-year-old painter. His name was Behrman. He had a lifelong dream of painting art. Unfortunately, it was just a dream.

Sue told Behrman about her friend's condition. She refused to eat and kept looking out the window. She declares that she will not live after the last page falls. He denounced Johnson's stupidity. However, he agrees to paint the last page for Johnsy so that she can recover.

Johnsy woke up the next morning. To her surprise, the last page survived the storm and it clung to Lata. He also survived another storm in the evening.

The incident opened Johnson's eyes. She apologized to her friend for being so irresponsible and depressed. She realized that thinking about death was a sin. Then, she combed, took the soup, and wished to live.

The doctor came. He informed that her health has improved. She added that she would recover soon after her return to life.

Sue went to see Behrman. He was ill for only two days. However, he died of pneumonia while out in the wet and cold. Sue tells Johnsy the news. She tells Lata to look at the last sticky leaf. It reveals the fact that she was a masterpiece of the old artist Behrmann.

He always wanted to create a masterpiece, but he never succeeded. However, to help her recover from her depression, he spent a lot of time painting a page on the wall with great realism. Thus, he dies of pneumonia while out in the wet and cold.


8 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 8 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 8 The Last Leaf Summary in Marathi & English


Where can i get The Last Leaf in Marathi Summary??

Students can get the 8 The Last Leaf Summary in Marathi from our page.

How can i get The Last Leaf in English Summary?

Students can get the 8 The Last Leaf Summary in English from our page.

8 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy