Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English Free Online

 

9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English Free Online
9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English Free Online

Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English and Marathi. Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get Helen Keller and Anne Sullivan Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

Helen Keller and Anne Sullivan

Study Material

9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary

Provider

Hsslive


How to download Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English
  3. Now look for Helen Keller and Anne Sullivan Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi

Students can check below the 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


(हेलन केलर वयाच्या दोनव्या वर्षी आजारी पडल्या आणि होत्या
डावे आंधळे आणि बहिरे. पुढची पाच वर्षे ती वाढली
अंधार आणि शून्यतेच्या जगात. ती होती
घाबरलेला, एकटा आणि कोणत्याही अँकरशिवाय. ही कथा आहे
तिचे आयुष्य बदलून टाकणाऱ्या शिक्षकाला भेटल्यावर.)
माझ्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाचा दिवस मला आठवतो
ज्यावर माझी शिक्षिका आहे, अॅन मॅन्सफिल्ड
सुलिवान, माझ्याकडे आला. मी केव्हा आश्चर्याने भरले आहे
मी मधील अतुलनीय विरोधाभास मानतो
दोन जीवन जे ते जोडतात. मार्चचा तिसरा दिवस होता,
1887, तीन महिन्यांपूर्वी मी सात वर्षांचा होतो.
त्या कार्यक्रमाच्या दिवशी दुपारी मी उभा राहिलो
पोर्च, मूक आणि अपेक्षा. मी अस्पष्ट अंदाज लावला
माझ्या आईच्या लक्षणांवरून आणि घाईघाईने आणि
घरात काहीतरी असामान्य घडणार आहे
घडले, म्हणून मी दारापाशी गेलो आणि पायऱ्यांवर थांबलो.
दुपारचा सूर्य हनीसकलच्या वस्तुमानात घुसला
ज्याने पोर्च झाकले आणि माझ्या उलटलेल्या चेहऱ्यावर पडले.
माझी बोटे जवळजवळ नकळत रेंगाळली
नुकतीच आलेली ओळखीची पाने आणि फुले
गोड दक्षिणी वसंत ऋतूचे स्वागत करण्यासाठी पुढे. मी केले नाही
भविष्यात आश्चर्य किंवा आश्चर्य कशासाठी आहे हे जाणून घ्या
मी राग आणि कटुता माझ्यावर आली होती
सतत आठवडे आणि एक खोल सुस्त होते
या उत्कट संघर्षाला यश आले.
तू कधी दाट धुक्यात समुद्रात गेला आहेस, कधी
असे वाटत होते की जणू काही मूर्त पांढरा अंधार तुम्हाला आत कोंडतो,
आणि मोठे जहाज, तणावग्रस्त आणि चिंताग्रस्त, तिच्या मार्गावर गेले
ओसाड आणि ध्वनी-रेषा सह किनाऱ्याच्या दिशेने, आणि
तू धडधडत्या हृदयाने कशाची तरी वाट पाहत होतास
घडते? माझ्या शिक्षणापूर्वी मी त्या जहाजासारखा होतो
सुरुवात केली, फक्त मी कंपास किंवा ध्वनी-रेषा नसलो आणि बंदर किती जवळ आहे हे मला कळण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता
होते. “प्रकाश! मला प्रकाश दे!” चे शब्दहीन रडणे होते
माझा आत्मा आणि त्यात माझ्यावर प्रेमाचा प्रकाश पडला
खूप तास.
मला पावलांच्या जवळ आल्यासारखे वाटले. मी माझ्या बाहेर ताणले
ती माझी आई आहे असे मला वाटले. कोणी घेतले
ते, आणि मला पकडले गेले आणि हातात धरले गेले
तिच्याबद्दल जी मला सर्व काही प्रकट करण्यास आली होती, आणि,
माझ्यावर प्रेम करण्यासाठी इतर सर्व गोष्टींपेक्षा जास्त.
सकाळी माझ्या शिक्षिका आल्यावर तिने मला नेले
तिच्या खोलीत जाऊन मला एक बाहुली दिली. लहान आंधळा
पर्किन्स संस्थेतील मुलांनी ते आणि लॉरा पाठवले होते
ब्रिजमनने ते घातले होते; पण मला हे पर्यंत माहित नव्हते
नंतर मी थोडा वेळ त्याच्याशी खेळलो तेव्हा मिस
सुलिव्हनने हळूच माझ्या हातात “डी-ओ-” हा शब्द उच्चारला
l-l.' मला या बोटांच्या खेळात एकाच वेळी रस होता आणि
त्याचे अनुकरण करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा मी शेवटी बनवण्यात यशस्वी झालो
अक्षरे बरोबर असल्याने मला बालसुलभ आनंद वाटला
आणि अभिमान. खाली धावत माझ्या आईला मी धरले
माझा हात वर केला आणि बाहुलीसाठी अक्षरे बनवली. मी केले नाही
मला माहित आहे की मी एक शब्द किंवा ते शब्द देखील लिहित होतो
अस्तित्वात मी फक्त माझी बोटे आत जायला लावत होतो
माकडासारखे अनुकरण. त्यानंतरच्या दिवसांत मी
या अनाकलनीय पद्धतीने शब्दलेखन करायला शिकलो
अनेक शब्द, त्यापैकी पिन, टोपी, कप आणि काही
क्रियापद जसे बसणे, उभे राहणे आणि चालणे. पण माझे शिक्षक होते
मला ते समजण्याआधी अनेक आठवडे माझ्यासोबत होते
प्रत्येक गोष्टीला नाव आहे.
एके दिवशी, मी माझ्या नवीन बाहुलीशी खेळत असताना,
मिस सुलिव्हनने माझी मोठी चिंधी बाहुलीही माझ्या मांडीवर ठेवली,
'd-o-l-l' असे स्पेलिंग केले आणि मला ते समजावण्याचा प्रयत्न केला
'd-o-l-l' दोघांनाही लागू केले. आदल्या दिवशी आम्ही ए
'm-u-g' आणि 'w-a-t-e-r' या शब्दांवरून भांडणे. मिस
सुलिव्हनने माझ्यावर 'm-u-g' हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला होता.
मग आहे आणि ते 'w-a-t-e-r' पाणी आहे, पण मी ठाम राहिलो
दोघांना गोंधळात टाकण्यात. निराशेने ती खाली पडली होती
वेळेसाठी विषय, फक्त प्रथम त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी
संधी तिला वारंवार बघून मी अधीर झालो
प्रयत्न केला आणि, नवीन बाहुली ताब्यात घेऊन, मी तिच्यावर झडप घातली
जमीन. माझ्या पायात तुटलेल्या बाहुलीचे तुकडे जाणवले तेव्हा मला खूप आनंद झाला. दोन्हीही नाही
माझ्या उत्कट उद्रेकामागे दु:ख किंवा पश्चात्ताप झाला नाही. आय
बाहुलीवर प्रेम नव्हते. अजूनही अंधाऱ्या जगात
जे मी जगलो तिथे कोणतीही तीव्र भावना नव्हती किंवा
कोमलता मला असे वाटले की माझे शिक्षक तुकडे झाडून घेतात
चूल एका बाजूला, आणि मला समाधानाची भावना होती
की माझ्या अस्वस्थतेचे कारण काढून टाकले गेले. ती
मला माझी टोपी आणली, आणि मला माहित होते की मी आत जात आहे
उबदार सूर्यप्रकाश. हा विचार, जर शब्दहीन
संवेदना एक विचार म्हटले जाऊ शकते, मला हॉप केले आणि
आनंदाने वगळा.
आम्ही विहिरीच्या वाटेने चालत गेलो,
हनीसकलच्या सुगंधाने आकर्षित होतात
जे ते झाकलेले होते. कोणीतरी पाणी काढत होते
आणि माझ्या शिक्षिकेने माझा हात नळीखाली ठेवला. म्हणून
थंड प्रवाह एकावरुन वाहत होता
तिने दुसऱ्या हातामध्ये शब्दलेखन केले
पाणी शब्द, प्रथम हळूहळू, नंतर
वेगाने मी शांत उभा राहिलो, माझे संपूर्ण
हालचालींवर लक्ष केंद्रित केले
तिच्या बोटांचे. अचानक मला वाटले ए
च्या म्हणून धुके चेतना
काहीतरी विसरले - एक थरार
परत येणारा विचार; आणि कसा तरी
भाषेचे रहस्य मला उलगडले. मला माहित आहे
मग त्या 'w-a-t-e-r' चा अर्थ अप्रतिम थंड होता
माझ्या हातातून काहीतरी वाहत होते. ते जगणे
शब्दाने माझा आत्मा जागृत केला, त्याला प्रकाश, आशा, आनंद, सेट दिला
ते मोफत! अजूनही अडथळे होते, हे खरे आहे, पण अडथळे आहेत
जे वेळेत नष्ट केले जाऊ शकते

लांब.
शिकण्याच्या आतुरतेने मी चांगले घर सोडले. सर्व काही
एक नाव होते, आणि प्रत्येक नावाने नवीन जन्म दिला
विचार घराकडे परत येताच प्रत्येक वस्तू
ज्याला मी स्पर्श केला तो जीव थरथरत होता. ते होते
कारण मी सर्व काही विचित्र, नवीन नजरेने पाहिले
जे माझ्याकडे आले होते. दारातून आत गेल्यावर मी
मी मोडलेली बाहुली आठवली. मला माझा मार्ग वाटला
चूल आणि तुकडे उचलले. मी व्यर्थ प्रयत्न केला
त्यांना एकत्र ठेवा. तेव्हा माझे डोळे भरून आले; च्या साठी
मी काय केले ते मला कळले आणि पहिल्यांदाच मी
पश्चात्ताप आणि दु: ख वाटले.
त्या दिवशी मी खूप नवीन शब्द शिकलो. मी करतो
ते सर्व काय होते ते आठवत नाही; पण मला ते माहीत आहे
आई, वडील, बहीण, शिक्षक हे शब्द त्यांच्यात होते
जे माझ्यासाठी जग फुलवणार होते
अहरोनची काठी, फुलासह.’ हे कठीण झाले असते
माझ्या घरकुलात पडलेल्या माझ्यापेक्षा आनंदी मूल शोधण्यासाठी
त्या घटनापूर्ण दिवसाच्या शेवटी आणि वर वास्तव्य
तो आनंद मला घेऊन आला, आणि प्रथमच उत्कट इच्छा
येणाऱ्या नवीन दिवसासाठी.


9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English

Students can check below the 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


(Helen Keller fell ill at the age of two and was
Left blind and deaf. She grew for the next five years
In a world of darkness and emptiness. She was
Frightened, alone and without any anchors. This is the story
After meeting the teacher who changed her life.)
I remember the most important day of my life
On which is my teacher, Ann Mansfield
Sullivan, come to me. I wonder when
I consider the incomparable contradiction between
The two lives that connect them. It was the third day of March,
1887, three months ago I was seven years old.
On the afternoon of that event, I stood up
Porch, silent and expectant. I made a vague guess
From my mother's symptoms and hurriedly and
Something unusual is going to happen in the house
Happened, so I went to the door and stopped at the steps.
The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle
Which covered the porch and fell on my inverted face.
My fingers lingered almost unknowingly
Newly introduced leaves and flowers
Next to welcome the sweet southern spring. I did not
Find out what the future holds for surprises or surprises
I was angry and bitter
There were continuous weeks and a deep slump
This fierce struggle was a success.
Have you ever gone to sea in thick fog?
It was as if some tangible white darkness gripped you,
And the big ship, strained and anxious, went its way
Desolate and towards the shore with sound-lines, and
You were waiting for something with a beating heart
Happens? Before my education, I was like that ship
To begin with, I just didn't have a compass or a sound line, and I had no way of knowing how close the port was.
Were. “Light! Give me light! ” Let's cry wordless
My soul and the light of love shone on me
Too many hours.
I felt close to the steps. I stretched out on my own
I thought she was my mother. Someone took
That, and I was caught and held in the hand
About her that I came to reveal everything, and,
More than anything else to love me.
When my teacher came in the morning, she took me
Went to her room and gave me a doll. Little blind
He and Laura were sent by children from the Perkins Institute
It was worn by Bridgman; But I didn't know it until then
Later when I played with him for a while Miss
Sullivan uttered the word 'D-O-' in my hand
l-l. 'I was interested in this finger game at the same time and
Tried to imitate him. When I finally managed to make it
I was childishly happy that the letters were correct
And pride. I grabbed my mother running downstairs
I raised my hand and made letters for the doll. I did not
I know I was writing a word or even that word
I was just trying to get my fingers inside
Imitation like a monkey. In the days that followed, I
Learned to spell in this incomprehensible way
Many words, including pins, hats, cups and more
Verbs like sit, stand and walk. But my teacher was
It was with me for several weeks before I realized it
Everything has a name.
One day, while I was playing with my new doll,
Miss Sullivan also placed my large rag doll on my lap,
Spelled 'd-o-l-l' and tried to explain it to me
'd-o-l-l' applied to both. The day before, we had a
Arguing over the words 'm-u-g' and 'w-a-t-e-r'. Miss
Sullivan tried to impress me with 'm-u-g'.
Then there is and it is 'w-a-t-e-r' water, but I insisted
Confusing the two. In despair she had fallen down
Subject for time, just to renew it first
I was impatient to see her again and again
Tried and, capturing the new doll, I grabbed her
Land. I was so happy when I felt the broken doll's legs at my feet. Neither
There was no grief or remorse for my passionate outburst. Income
There was no love for the doll. Still in the dark world
There was no intense emotion in what I lived or
Tenderness I felt like my teacher was sweeping the pieces
Chool on one side, and I had a sense of satisfaction
That the cause of my discomfort was removed. She
I brought my hat, and I knew I was going inside
Warm sunlight. This thought, if wordless
Sensation can be called a thought, made me hop and
Exclude with pleasure.
We walked along the well,
Attracted by the scent of honeysuckle
Which they were covered. Someone was drawing water
And my teacher put my hand under the tube. Therefore
The cold stream was flowing from one
She spelled in the other hand
The word water, first slowly, then
Quickly I stood quietly, my whole
Focused on movements
Of her fingers. Suddenly I thought a
Of fog consciousness as of
Forget something - a thrill
Thinking back; And somehow
The mystery of language unfolded to me. I know
Then that 'w-a-t-e-r' meant incredibly cold
Something was flowing out of my hand. To live it
The word awakened my soul, gave it light, hope, joy, set
It's free! There are still obstacles, it is true, but there are obstacles
Which can be destroyed in time
Long.
Eager to learn, I left home well. Everything
There was a name, and each name gave birth to a new one
Every thing as soon as the thought comes back home
The creature I touched was trembling. That was it
Because I saw everything with a strange, new look
Which had come to me. When I entered through the door
I brokeLee remembered the doll. I felt my way
Picked up picks and pieces. I tried in vain
Put them together. Then my eyes filled with tears; For
I realized what I did and for the first time I did
Feeling remorse and grief.
I learned a lot of new words that day. I do
I don’t remember what it was all about; But I know that
The words mother, father, sister, teacher were in them
Which was going to make the world bloom for me
Aaron's stick, with the flowers. '
To find a happier child than me lying in my house
Living at the end of that eventful day and up
It brought me joy, and a passion for the first time
For the new day to come.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi & English


Where can i get Helen Keller and Anne Sullivan in Marathi Summary??

Students can get the 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in Marathi from our page.

How can i get Helen Keller and Anne Sullivan in English Summary?

Students can get the 9 Helen Keller and Anne Sullivan Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy