Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English Free Online

 

9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English Free Online
9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English Free Online

How the First Letter was Written Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 How the First Letter was Written Summary in English and Marathi. How the First Letter was Written Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get How the First Letter was Written Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this How the First Letter was Written Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

How the First Letter was Written

Study Material

9 How the First Letter was Written Summary

Provider

Hsslive


How to download How the First Letter was Written Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English
  3. Now look for How the First Letter was Written Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 How the First Letter was Written Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 How the First Letter was Written Summary in Marathi

Students can check below the 9 How the First Letter was Written Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


फार पूर्वी तेगुमाई बोपसुलई नावाचा माणूस एका गुहेत राहत होता. त्याच्याकडे थोडे कपडे होते आणि ते लिहू किंवा वाचू शकत नव्हते पण तरीही तो 'खूप आनंदी' होता. त्यांच्या पत्नीचे नाव तेशुमाई तेविंड्रो आणि त्यांची मुलगी टफीमाई मेटललुमाई होती. तफीमाई चालायला शिकते आणि तिच्या वडिलांसोबत सगळीकडे जाते. एके दिवशी ते माशांची शिकार करण्यासाठी 'बीव्हर-स्वॅम्प' वर जातात. तेगुमाईने आपला भाला तोडला आणि टफीमाईने आपला दुसरा भाला आणण्यासाठी त्यांच्या गुहेकडे घरी जाण्याची ऑफर दिली. त्याला काळजी वाटते की हा प्रवास त्याच्या लहान मुलीसाठी खूप लांब आणि खूप धोकादायक आहे, म्हणून त्याने त्याऐवजी आपला तुटलेला भाला दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला. टफीमाई बघते आणि विचार करते. ती अचानक तिच्या वडिलांना सांगते, 'तुम्हाला आणि मला कसे लिहायचे ते माहित नाही हे एक भयानक उपद्रव आहे' कारण कसे लिहायचे हे जाणून घेतल्याने त्यांना नवीन भाल्यासाठी संदेश पाठवता येईल. तेगुमाई सहमत आहे.

स्ट्रेंजर म्हणून ओळखला जाणारा माणूस नदीकाठी दिसतो. तो वेगळ्या जमातीचा आहे आणि वेगळी भाषा बोलतो. अनोळखी व्यक्ती टफीमाईकडे हसते आणि ती त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करते पण तो तिला समजू शकत नाही. तो वडील आणि मुलीला पाहतो आणि तफीमाईने प्रभावित होतो. तेगुमाई एक 'उमरा प्रमुख' आहे असे तो गृहीत धरतो. टफीमाई अनोळखी व्यक्तीला तिच्या आईला दुसर्‍या भाल्याबद्दल संदेश देण्यास सांगण्याचा प्रयत्न करते परंतु तरीही तो तिला समजू शकत नाही. लहान मुलीने सांगितल्याप्रमाणे न केल्यास तिचे मुख्य वडील रागावतील अशी भीती त्याला वाटते. त्याचे हृदय शुद्ध आहे हे दाखवण्यासाठी तो तफीमाईला पांढऱ्या सालाचा तुकडा देतो परंतु ती हा हावभाव चुकते. अनोळखी व्यक्तीला तिच्या आईचा पत्ता हवा आहे असे तिने गृहीत धरले. ती स्ट्रेंजरच्या शार्कच्या दातांचा हार घेते आणि तिच्या घराची छायाचित्रे झाडाच्या सालीत स्क्रॅच करते. अपरिचित व्यक्तीने मुलाच्या रेखाचित्रांचा अर्थ आगामी युद्धाचे चिन्ह आणि महान सरदाराने आपले सैन्य एकत्र करण्याची इच्छा म्हणून स्पष्ट केले. अनोळखी व्यक्तीने तेगुमाईला त्याचे सैन्य आणण्यास मदत करण्याचा निर्णय घेतला. तो पळून जातो आणि चुकून तेशुमाई टिविंड्रोला तिच्या गुहेबाहेर इतर स्त्रियांशी बोलताना दिसला. अनोळखी व्यक्ती तिला झाडाची साल चित्र देते. तेशुमाई चित्राचा चुकीचा अर्थ लावते. तिला वाटते की अनोळखी व्यक्तीने तिच्या पतीची हत्या केली आहे, म्हणून ती त्याच्यावर हल्ला करते. तेशुमाई आणि स्त्रिया जमात एकत्र करतात आणि स्ट्रेंजरने त्यांना तेगुमाई आणि तफीमाईकडे नेण्याची मागणी करतात.

अनोळखी व्यक्ती चिडलेली आणि दुखत आहे. तो त्यांना परत नदीकडे घेऊन जातो जिथे तेगुमाई आणि ताफिमाई दोघेही जिवंत आणि चांगले आहेत. संपूर्ण टोळी दिसू लागल्याचे त्यांना आश्चर्य वाटते. तफीमाईने तिच्या चित्राची वास्तविकता स्पष्ट केली आणि अनोळखी व्यक्तीची माफी मागितली. सगळे हसतात. ते ठरवतात की लेखन हा क्षणभर चित्र असला तरी तो चांगला आविष्कार आहे.


9 How the First Letter was Written Summary in English

Students can check below the 9 How the First Letter was Written Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


Long ago, a man named Tegumai Bopsulai lived in a cave. He had little clothes and could not read or write but he was still 'very happy'. His wife's name was Teshumai Tevindro and their daughter was Tafimai Metallumai. Tafimai learns to walk and goes everywhere with her father. One day they go on a 'beaver-swamp' to hunt fish. Tegumai broke his spear and Tafimai offered to go home to his cave to fetch his second spear. He was worried that the journey would be too long and too dangerous for his little girl, so he decided to repair his broken spear instead. Tafimai looks and thinks. She suddenly tells her father, 'It's a terrible nuisance that you and I don't know how to write' because knowing how to write can send them a message for a new spear. Tegumai agrees.

A man known as Stranger appears by the river. He belongs to a different tribe and speaks a different language. The stranger laughs at Tafimai and she tries to talk to him but he can't understand her. He looks at the father and daughter and is impressed by Tafimai. He assumes that Tegumai is an 'Umra chief'. Tafimai tries to tell the stranger to tell her mother about the second spear, but he still doesn't understand. He fears that if the little girl does not do as she is told, her father will be angry. To show that his heart is pure, he gives Tafimai a piece of white sal, but she misses the point. She assumed that the stranger wanted her mother's address. She grabs Stranger's shark teeth and scratches pictures of her home in the bark of a tree. The stranger explained the meaning of the boy's drawings as a sign of impending war and of the great chief's desire to unite his army. The stranger decided to help Tegumai bring his army. He runs away and accidentally sees Teshumai Tivindro talking to other women outside her cave. The stranger gives her a picture of the bark. Teshumai misinterprets the picture. She thinks her husband has been murdered by a stranger, so she attacks him. Teshumai and the women gather the tribe and Stranger demands to take them to Tegumai and Tafimai.

The stranger is angry and hurt. He takes them back to the river where both Tegumai and Tafimai are alive and well. They are surprised that the whole gang has appeared. Tafimai clarified the reality of her picture and apologized to the stranger. Everyone laughs. They decide that although writing is a momentary picture, it is a good invention.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 How the First Letter was Written Summary in Marathi & English


Where can i get How the First Letter was Written in Marathi Summary??

Students can get the 9 How the First Letter was Written Summary in Marathi from our page.

How can i get How the First Letter was Written in English Summary?

Students can get the 9 How the First Letter was Written Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy