Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 Tansen Summary in Marathi & English Free Online

 

9 Tansen Summary in Marathi & English Free Online
9 Tansen Summary in Marathi & English Free Online

Tansen Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 Tansen Summary in English and Marathi. Tansen Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get Tansen Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this Tansen Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 Tansen Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

Tansen

Study Material

9 Tansen Summary

Provider

Hsslive


How to download Tansen Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 Tansen Summary in Marathi & English
  3. Now look for Tansen Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 Tansen Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 Tansen Summary in Marathi

Students can check below the 9 Tansen Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


देशातील सर्वोत्कृष्ट संगीतकार म्हणून तानसेन हे मुकंदन मिश्रा या गायकाचे अपत्य होते. तानसेनचा सारांश आपल्याला त्याच्या जीवनाचा आणि एका घटनेचा विचार करेल ज्यामुळे त्याचे प्राण वाचले.

तानसेन हा गायकाचा एकुलता एक मुलगा असून ग्वाल्हेरजवळील बेहट या छोट्या गावात राहतो. तो खूप खोडकर मुलगा आहे पण तितकाच हुशार आणि हुशार आहे. एके दिवशी तो खेळण्यासाठी जंगलात पळून जातो आणि वाघाच्या डरकाळ्याचे अनुकरण करू लागतो.

स्वामी हरिदास त्यांच्या शिष्यांसह जंगलातून जात असताना ते ऐकतात. तानसेन झाडामागे लपतो आणि वाघासारखा गर्जना करतो. यामुळे प्रवासी घाबरतात पण एका शिष्याला कळले की तो तानसेन आहे.

स्वामी हरिदास ताबडतोब त्यांची प्रतिभा ओळखतात आणि तानसेनच्या वडिलांच्या परवानगीने त्यांना संगीत शिकवू लागतात. अकरा वर्षे स्वामी हरिदासांच्या देखरेखीखाली राहिल्यानंतर तानसेन एक महान गायक बनला.

आता, त्याचे आईवडील मृत्यूशय्येजवळ असल्याने, त्याच्या वडिलांची शेवटची इच्छा आहे की त्याने ग्वाल्हेरच्या प्रसिद्ध मोहम्मद घौस यांच्याकडे प्रशिक्षण घ्यावे. तानसेन त्याच्या हाताखाली प्रशिक्षण घेतो आणि अनेकदा आपल्या गुरूंसोबत दरबारात जातो.

त्यानंतर त्याने हुसैनीशी लग्न केले आणि त्याला पाच मुले आहेत जी सर्व अतिशय संगीतमय आहेत. तानसेन खूप लोकप्रिय होताच, तो सम्राट अकबराच्या आधी गायला लागला. अकबर त्याच्यावर खूप प्रभावित होतो आणि त्याला त्याच्या दरबारात संगीतकार म्हणून नियुक्त करतो.

शिवाय अकबरही त्याच्यासोबत वेळ घालवतो आणि त्याला अनेक भेटवस्तू देतो. त्यामुळे इतर दरबारींचा हेवा वाटू लागतो. ते तानसेनचा नाश करण्याची योजना आखतात आणि एक दरबारी शौकत मियाँ त्याच्या मृत्यूचा कट रचतो.

तानसेनने दीपक राग गायला तर त्याच्याभोवती दिवे पेटतील याची जाणीव शौकत मियाँला आहे. शेवटी, उष्णता तानसेनला जाळून राख करेल. त्यामुळे तानसेनला हा राग गायला लावण्यासाठी तो अकबराकडे जातो.

अकबर सहमत आहे आणि तानसेनला तसे करण्यास आदेश देतो आणि तानसेन सहमत आहे परंतु तयारीसाठी थोडा वेळ मागतो. तो ज्ञानी माणूस असल्याने तानसेनला राग दीपक काय करू शकतो याची जाणीव होते. म्हणून, तो आपल्या मुलीला आणि तिच्या मैत्रिणीला पाऊस आणणारा मेघ राग गाण्यास शिकवतो.

शेवटी, तो दिवस येतो आणि तानसेन राग दीपक गाणे सुरू करतो जेव्हा ज्वाला निघतात आणि दिवे लावतात. मात्र, मुली गाणे सुरू करतात आणि पाऊस सुरू होतो. यामुळे तानसेनचे प्राण वाचले पण ते आजारी पडले.

शेवटी, तो निरोगी होतो आणि प्रत्येकजण आनंदी होतो. तो अनेक नवीन रागांची रचनाही करतो आणि राजा ज्यांनी हे राग योजले त्यांना शिक्षा करतो. आता तानसेनची समाधी म्हणजे ग्वाल्हेरमधील संगीतकारांसाठी तीर्थक्षेत्र आहे.


9 Tansen Summary in English

Students can check below the 9 Tansen Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


Tansen was the son of Mukandan Mishra as the best musician in the country. Tansen's summary will make you think of his life and the incident that saved his life.

Tansen is the singer's only son and lives in Behat, a small village near Gwalior. He is a very naughty boy but he is also very smart and intelligent. One day he runs into the forest to play and imitates the tiger's fear.

They hear Swami Haridas walking through the forest with his disciples. Tansen hides behind a tree and roars like a tiger. This frightens the travelers but one of the disciples finds out that it is Tansen.

Swami Haridas immediately recognizes his talent and starts teaching him music with the permission of Tansen's father. After being under the tutelage of Swami Haridas for eleven years, Tansen became a great singer.

Now, with his parents on the verge of death, his father's last wish is for him to take up training with the famous Mohammed Ghaus of Gwalior. Tansen trains under him and often goes to court with his gurus.

He later married Husseini and has five children, all of whom are very musical. As Tansen became very popular, he started singing before Emperor Akbar. Akbar is very impressed with him and appoints him as musician in his court.

Akbar also spends time with him and gives him many gifts. This makes other courtiers jealous. They plot to destroy Tansen, and a courtier, Shaukat Mian, plots his death.

Shaukat Mian is aware that if Tansen sings Deepak Raga, the lights will be lit around him. Eventually, the heat will burn Tansen to ashes. So he goes to Akbar to make Tansen sing this rage.

Akbar agrees and orders Tansen to do so and Tansen agrees but asks for some time to prepare. Being a wise man, Tansen realizes what anger can do. So, he teaches his daughter and her friend to sing Megh Raag which brings rain.

Finally, the day comes and Tansen starts singing the raga lamp when the flames go out and the lights go out. However, the girls start singing and it starts to rain. This saved Tansen's life but he fell ill.

In the end, he is healthy and everyone is happy. He also composes many new rages and the king punishes those who plan these rages. Now Tansen's Samadhi is a pilgrimage site for musicians in Gwalior.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 Tansen Summary in Marathi & English


Where can i get Tansen in Marathi Summary??

Students can get the 9 Tansen Summary in Marathi from our page.

How can i get Tansen in English Summary?

Students can get the 9 Tansen Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy