Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 The Fun they Had Summary in Marathi & English Free Online

 

9 The Fun they Had Summary in Marathi & English Free Online
9 The Fun they Had Summary in Marathi & English Free Online

The Fun they Had Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 The Fun they Had Summary in English and Marathi. The Fun they Had Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get The Fun they Had Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Fun they Had Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 The Fun they Had Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

The Fun they Had

Study Material

9 The Fun they Had Summary

Provider

Hsslive


How to download The Fun they Had Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 The Fun they Had Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Fun they Had Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 The Fun they Had Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 The Fun they Had Summary in Marathi

Students can check below the 9 The Fun they Had Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


हे वर्ष 2157 आहे. मार्गी डायरीमध्ये नोंद करते ज्यातून टॉमीला कागदावर छापलेले पुस्तक सापडले आहे. पुस्तकाची पाने पिवळी झाली आहेत आणि सुरकुत्या पडल्या आहेत ज्यामुळे ते शतकापूर्वी अस्तित्वात असल्याचे सिद्ध होते. पुस्तक या अर्थाने विलक्षण आहे की त्यावर तेच शब्द होते जे त्यांनी पहिल्यांदा वाचले होते. ते संगणक/टेलिव्हिजन स्क्रीनवर असे हलत नव्हते.

टॉमी याला कचरा म्हणतो कारण एकदा पुस्तक वाचून उपयोग होत नाही. त्यांच्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर लाखो पुस्तके आहेत आणि कोणीही ती फेकून देऊ शकत नाही. मार्गीही त्याच मताची आहे पण ती पुस्तक कशाबद्दल आहे हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे. टॉमी तिला सांगते की हे शाळेबद्दल आहे. तिला शाळेचा तिरस्कार होता, पण आता तिला पूर्वीपेक्षा जास्त तिरस्कार वाटत होता कारण तिचे यांत्रिक शिक्षक भूगोलाच्या परीक्षेनंतर तिची परीक्षा देत होते आणि ती आणखी वाईट करत होती. तिची आई काउंटी इन्स्पेक्टरला पाठवते जो एक गोलाकार लहान माणूस आहे.

तो दूरचित्रवाणी शिक्षकाला दूर नेतो आणि तासाभरात तो सेट करतो ज्यामुळे मार्गीची निराशाच वाढते. तो तिच्या आईला सांगतो की ही मार्गीची चूक नव्हती परंतु यांत्रिक शिक्षकाचे भूगोल क्षेत्र थोडे लवकर तयार केले गेले होते आणि त्याने ते सरासरी दहा वर्षांच्या पातळीवर कमी केले आहे. तो मार्गी आणि तिच्या आईला आश्वासन देतो की यापुढे कोणतीही अडचण येणार नाही.

मार्गी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या शाळेबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. टॉमी तिला सांगतो की ही त्यांची शाळा नाही. शतकानुशतके त्यांच्याकडे असलेली ही जुनी शाळा आहे. विद्यार्थ्यांकडे एक मानवी शिक्षक होता जो त्यांना शिकवायचा आणि त्यांना गृहपाठ द्यायचा आणि प्रश्नही विचारायचा. एक माणूस पुरेसा हुशार असू शकत नाही असे मार्गी यांचे म्हणणे आहे.

टॉमी पुढे तिला सांगतो की शिक्षक घरात राहत नाहीत. त्यांची एक खास इमारत होती आणि सर्व मुले तिथे गेली. त्याच वयाची मुलंही तेच शिकली. आता मार्गीची शाळेची वेळ आहे. ती तिच्या बेडरूमच्या शेजारी असलेल्या शाळेच्या खोलीत जाते आणि मेकॅनिकल शिक्षक तिची वाट पाहत असतात. एक उसासा टाकून ती तिचा गृहपाठ स्लॉटमध्ये ठेवते.

तिच्या आजोबांचे आजोबा लहान असताना त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या शाळांबद्दल ती अजूनही विचार करत आहे. आजूबाजूची सगळी मुलं शाळेच्या अंगणात हसत, ओरडत, शाळेच्या खोलीत एकत्र बसून, दिवसाच्या शेवटी एकत्र घरी जायची. त्या शाळा आजच्या शाळांपेक्षा खूप चांगल्या होत्या कारण त्यांनी विद्यार्थ्यांना खूप मजा दिली.


9 The Fun they Had Summary in English

Students can check below the 9 The Fun they Had Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


This is the year 2157. Margie records in a diary from which Tommy finds a book printed on paper. The pages of the book have turned yellow and wrinkled, proving that they existed centuries ago. The book is fantastic in the sense that it had the same words on it that it first read. It didn't move like that on a computer / television screen.

Tommy calls it rubbish because once you read a book, it doesn't work. They have millions of books on their television screens and no one can throw them away. Margi is of the same opinion but is curious to know what the book is about. Tommy tells her it's about school. She hated school, but now she hated it more than ever because her mechanical teacher was giving her exams after the geography exam and she was doing worse. Her mother sends a county inspector who is a round little guy.

He takes the television teacher away and sets it up in an hour, which only adds to Margi's frustration. He tells his mother that this route was not a mistake but that the mechanical teacher's geography area was created a little early and he has reduced it to an average ten year level. He assures Margi and her mother that there will be no more problems.

Margie is curious to know about the school that already existed. Tommy tells her that this is not their school. This is the old school they have had for centuries. The students had a human teacher who would teach them and give them homework and also ask questions. Margi says a man can't be smart enough.

Tommy further tells her that the teachers do not live in the house. They had a special building and all the children went there. Children of the same age learned the same. Now it's Margi's school time. She goes to the school room next to her bedroom and the mechanical teacher is waiting for her. With a sigh, she puts her homework in the slot.

She is still thinking about the old schools that her grandparents had when they were young. All the children around were laughing, shouting, sitting together in the school room, going home together at the end of the day. Those schools were much better than today's schools because they gave a lot of fun to the students.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 The Fun they Had Summary in Marathi & English


Where can i get The Fun they Had in Marathi Summary??

Students can get the 9 The Fun they Had Summary in Marathi from our page.

How can i get The Fun they Had in English Summary?

Students can get the 9 The Fun they Had Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy