Hsslive.co.in: Kerala Higher Secondary News, Plus Two Notes, Plus One Notes, Plus two study material, Higher Secondary Question Paper.

Monday, December 25, 2023

9 The Last Lesson Summary in Marathi & English Free Online

 

9 The Last Lesson Summary in Marathi & English Free Online
9 The Last Lesson Summary in Marathi & English Free Online

The Last Lesson Summary in English and Marathi Free Online: Hi Students, in this article you will find 9 The Last Lesson Summary in English and Marathi. The Last Lesson Summary in Marathi & English in a PDF format makes it very convenient for students to do a quick revision of any chapter. This way, you can do your revisions on the go, not losing your valuable time. Also in this article students of 9 will get The Last Lesson Summary in english for the ease of students. This will help prepare students for the upcoming exams and score better. Hope this The Last Lesson Summary in Marathi & English will be helpful to you.


9 The Last Lesson Summary in Marathi & English

Board

Maharashtra Board

Class

9

Chapter

The Last Lesson

Study Material

9 The Last Lesson Summary

Provider

Hsslive


How to download The Last Lesson Summary in English & Marathi PDF?

  1. Visit our website of hsslive - hsslive.co.in 
  2. Search for 9 The Last Lesson Summary in Marathi & English
  3. Now look for The Last Lesson Summary.
  4. Click on the chapter name to download 9 The Last Lesson Summary in English & Marathi PDF.
  5. Bookmark our page for future updates on 9 notes, question paper and study material.

9 The Last Lesson Summary in Marathi

Students can check below the 9 The Last Lesson Summary in Marathi. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


निवेदकाला सकाळी शाळेत जायला उशीर झाला होता. तो त्याच्या फ्रेंच वर्गाबद्दल थोडा घाबरला होता कारण त्याने त्याची खरोखर काळजी घेतली नाही आणि ते शिकण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शिक्षक या विषयावर प्रश्न विचारतील याची त्याला अस्वस्थता वाटली. त्याला फक्त एक दिवस म्हणायचे आणि बाकीच्या दिवसाचा आनंद लुटायचा की नाही यावर विचार करण्यात त्याने थोडा वेळ घालवला. त्याने काहीही तयारी केली नसल्यामुळे, त्याला शाळा सोडायची होती पण तरीही त्याने शाळेत जाण्याचा निर्णय घेतला. शाळेच्या वाटेवर, अगदी क्षुल्लक गोष्ट देखील त्याला खूप मनोरंजक वाटली.

टाऊन हॉलमधील बुलेटिन बोर्डासमोर प्रचंड गर्दी असल्याचे निवेदकाने पाहिले. तो बुलेटिन बोर्ड गेल्या दोन वर्षांपासून वाईट बातमीचा आश्रयदाता होता. हरवलेल्या युद्धांची सर्व माहिती आणि इतर निराशाजनक बातम्या तिथे टाकल्या गेल्या. दु:खाचे काहीही ऐकावेसे वाटले नाही म्हणून त्याने ते सोडून दिले.

निवेदकाच्या लक्षात येते की जेव्हा शाळा सुरू होते तेव्हाच्या सामान्य स्थितीच्या तुलनेत शाळा अस्वस्थपणे शांत होती. साधारणपणे शाळेतील विद्यार्थ्यांची धडपड आणि धडपड ऐकू येत असे.

किंबहुना, गोंगाटात लपून लक्ष न देता त्याच्या डेस्कवर पोहोचण्याची त्याला चांगलीच सवय होती. पण आता तो सगळ्यांसमोर गेला. त्याला फ्रेंच वर्गाची खूप भीती वाटत होती आणि सर्वांनी त्याला अस्वस्थ करण्याआधी तिथेच बसले होते.

एम. हॅमेल, जे पूर्वी निवेदकाशी कठोर होते, त्यांना नम्रपणे बसण्यास सांगितले. एम. हॅमेल त्यांच्या खास अनौपचारिक कपड्यांच्या सेटमध्ये होते जे त्यांनी फक्त बक्षीस दिवस आणि तपासणीच्या दिवशी घातले होते म्हणून फ्रांझ गोंधळला. तो एक सुंदर हिरवा पोशाख होता, सुंदर काळ्या नक्षीदार टोपीने पूर्ण होता. वातावरण अत्यंत उदास आणि शांत होते. सगळ्यात थक्क करणारी गोष्ट म्हणजे गावातील वडीलधारी मंडळीही वर्गाच्या मागच्या बेंचवर बसलेली होती. हे बाक सहसा रिकामे ठेवले जात होते.

एम. हॅमेल शांतपणे त्याच्या खुर्चीवर बसले आणि सौम्य आणि गंभीर स्वरात बोलले, 'माझ्या मुलांनो, हा मी तुम्हाला शेवटचा धडा देईन.' त्याने सर्वांना माहिती दिली की बर्लिनमधून ऑर्डर जारी करण्यात आली आहे. जर्मन ही एकमेव भाषा आहे जी अल्सेस आणि लॉरेनच्या शाळांमध्ये शिकवली जाईल.

त्याचा शाळेतील शेवटचा धडा आणि जर्मन शिक्षक दुसऱ्या दिवसापासून शाळेत रुजू होतील. यामुळे निवेदक दु:खी झाला, जरी त्याला एम. हॅमेल कधीच आवडले नाही कारण तो फक्त त्याचा शासक आहे आणि तो शासकाला टेबलांवर आक्रमकपणे टॅप करतो आणि विद्यार्थ्यांना त्याच्यासाठी त्याची वैयक्तिक कामे करण्यास भाग पाडतो, जसे की फ्रांझला कामावर आणणे. त्याला त्याच्या बागेकडे लक्ष देण्यास सांगून. त्याला फ्रेंच शिकण्याची गरज नसावी किंवा अंडी गोळा करणे किंवा पक्ष्यांचा पाठलाग करणे यांसारखी सामान्य कामे करणे सोडून देण्याचे ठरवले. तो आपली मातृभाषा शिकण्यात आणि वाचण्यात घालवलेल्या वेळेचा विचार करतो.

फ्रेंच भाषेचे धडे शिकण्याचा प्रयत्न न केल्याबद्दल निवेदकाला दोषी आणि लाज वाटली. त्यांची पुस्तके त्यांना कधीच आवडली नाहीत. त्याला अभ्यासात रस नव्हता. त्यांची व्याकरण आणि इतिहासाची पुस्तके त्यांना आवडत नव्हती. पण आता तो त्यांच्यावर मोहित झाला होता. त्याला एम. हॅमेल आवडू लागली. उद्यापासून तो त्याला शिकवणार नाही या विचाराने त्याला आपल्या सर्व राज्यकर्त्यांचा विसर पडला.

माजी महापौर श्री हौसर आणि माजी पोस्टमन यांच्यासह गावातील वडीलधारी मंडळीही वर्गाबद्दल खूप उदास दिसत होते. त्यांना खूप रस होता आणि त्यांनी धड्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात बराच वेळ घालवला. हे स्पष्ट होते की त्यांना त्यांच्या भूतकाळातील कृत्यांचा पश्चात्ताप झाला आणि जेव्हा त्यांना संधी मिळाली तेव्हा त्यांना अधिक ज्ञान मिळावे अशी इच्छा होती.

त्याचा शिक्षक किती वेडा होता हे तो विसरला. धडा पुन्हा सांगायची त्याची पाळी होती. त्याला धडा वाचायचा होता आणि सहभागींना छान आणि मोठ्याने समजावून सांगायचे होते पण तो गोंधळला आणि मिसळला. सहसा, या प्रकारामुळे एम. हॅमेलला राग आला असता, परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यावेळी त्यांनी हे लक्षात घेण्याची देखील पर्वा केली नाही.

यामुळे एम. हॅमेल यांनी विचार केला की लोक सहसा पुढच्या दिवसासाठी किंवा भविष्यातील दिवसांसाठी शिकणे कसे थांबवतात परंतु आता शेवटचा दिवस आला आहे, बरेच काही केले जाऊ शकत नाही. एम. हॅमेल यांनी गिरणीत काम करून पैसे कमावल्यानंतर सर्व फ्रेंच लोक शिक्षण आणि त्यांची भाषा शिकणे ही दुय्यम गोष्ट कशी मानतात याविषयी त्यांच्या चिंतेबद्दल बोलले. तो स्वतःवरही तेच करत असल्याचा आरोप करतो.

M.Hamel नंतर फ्रेंच भाषेबद्दल बोलण्यासाठी विषय बदलला. भाषेच्या सौंदर्यानेच त्यांना ताब्यात घेतले कारण त्यांचे भाषण नेहमीपेक्षा चांगले होते आणि माजी महापौर आणि ज्येष्ठांसह खोलीतील सर्वांचे अश्रू अनावर झाले. त्यांनी भाषेच्या सौंदर्याबद्दल आणि सहजतेबद्दल सांगितले आणि व्याकरणाचा धडा सुरू ठेवला.


9 The Last Lesson Summary in English

Students can check below the 9 The Last Lesson Summary in English. Students can bookmark this page for future preparation of exams.


The narrator was late for school in the morning. He was a little scared of his French class because he didn't really care and tried to learn it. So he felt uncomfortable that the teachers would ask questions on this subject. He spent some time thinking about whether to call it a day and enjoy the rest of the day. Since he had no preparation, he wanted to leave school but still decided to go to school. On the way to school, he found even the most trivial thing very interesting.

The narrator saw a huge crowd in front of the bulletin board in the town hall. That bulletin board has been a patron of bad news for the past two years. All the information about the lost wars and other disappointing news was thrown there. He left because he didn't want to hear anything sad.

The narrator notices that the school was restlessly quiet compared to the normal conditions when the school started. The throbbing and throbbing of the students in the school was usually heard.

In fact, he had a good habit of reaching for his desk without paying attention to the noise. But now he went in front of everyone. He was terrified of the French class and sat there before everyone disturbed him.

M. Hamel, who had previously been harsh with the narrator, politely asked them to sit down. M. Hamel was in his exclusive casual dress set which he wore only on the day of the prize and the day of the inspection so Franz was confused. He was wearing a beautiful green dress, complete with a beautiful black embroidered hat. The atmosphere was extremely gloomy and calm. The most shocking thing was that the village elders were also sitting on the back bench of the class. These bins were usually left empty.

M. Hamel sat quietly in his chair and said in a soft and solemn tone, 'My children, this is the last lesson I will give you.' He informed everyone that the order had been issued from Berlin. German is the only language taught in the schools of Alsace and Laurent.

His last lesson in school and the German teacher will start school from the next day. This saddened the narrator, though he was given an M.A. Hamel never liked it because he was just his ruler and he aggressively tapped the ruler on the tables and forced the students to do his personal work for him, like hiring Franz. Asking him to pay attention to his garden. He decided that he would not need to learn French or that he would stop doing simple things like collecting eggs or chasing birds. He thinks about the time he spends in learning and reading his mother tongue.

The narrator felt guilty and ashamed for not trying to learn the French language. He never liked his books. He was not interested in studies. He did not like his grammar and history books. But now he was fascinated by them. To him m. Hamel began to like it. He forgot all his rulers, thinking that he would not teach him from tomorrow.

The village elders, including the former mayor, Mr. Hauser, and the former postman, seemed very sad about the class. He was very interested and spent a lot of time focusing on the lesson. It was clear that they regretted their past actions and wanted to gain more knowledge when given the opportunity.

He forgot how crazy his teacher was. It was his turn to repeat the lesson. He wanted to read the lesson and explain it nicely and loudly to the participants but he got confused and confused. Usually, this type causes m. Hamel would have been angry, but surprisingly this time he didn't even notice.

As a result, m. Hamel wondered how people usually stop learning for the next day or for future days but now that the last day has come, not much can be done. M. Hamel spoke about his concerns about how all French people consider learning and learning their language to be secondary after earning money by working in a mill. He accuses himself of doing the same.

M.Hamel then changed the subject to speak French. The beauty of the language captivated him because his speech was better than usual and everyone in the room, including the former mayor and seniors, burst into tears. He talked about the beauty and ease of language and continued the grammar lesson.


9 Chapters and Poems Summary in Marathi & English

Students of 9 can now check summary of all chapters and poems for Marathi subject using the links below:


FAQs regarding 9 The Last Lesson Summary in Marathi & English


Where can i get The Last Lesson in Marathi Summary??

Students can get the 9 The Last Lesson Summary in Marathi from our page.

How can i get The Last Lesson in English Summary?

Students can get the 9 The Last Lesson Summary in English from our page.

9 Exam Tips

For clearing board exams for the students. they’re going to need to possess a well-structured commit to study. The communicating are conducted within the month of could per annum. Students got to be sturdy academically in conjunction with numerous different skills like time management, exam-taking strategy, situational intelligence and analytical skills. Students got to harden.

Share:

0 Comments:

Post a Comment

Plus Two (+2) Previous Year Question Papers

Plus Two (+2) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus Two (+2) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus Two (+2) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Question Papers

Plus One (+1) Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Physics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Chemistry Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Maths Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Zoology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Botany Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Computer Application Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Commerce Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Humanities Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Economics Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) History Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Islamic History Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Psychology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Sociology Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Political Science Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Geography Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Accountancy Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Business Studies Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) English Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Hindi Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Arabic Previous Year Chapter Wise Question Papers, Plus One (+1) Kaithang Previous Year Chapter Wise Question Papers , Plus One (+1) Malayalam Previous Year Chapter Wise Question Papers
Copyright © HSSlive: Plus One & Plus Two Notes & Solutions for Kerala State Board About | Contact | Privacy Policy